Общи Условия

Моля, прочетете на английски език. Ние не носим отговорност за грешки в превода на автоматичните преводи.

Правила и условия

Общи условия за използване, участие и бизнес условия на "UBI4ALL",
Доставчик: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (наричано по-долу също „EBI gUG“), Германия.

А. Обща информация

Б. Условия за ползване на онлайн услугата www.ubi4all.eu на EBI gUG

В. Условия за поддръжници

Г. Условия за участие в томболи за безусловен основен доход

Д. Заключителни разпоредби

А. Обща информация

1. Доставчик и обхват на условията за ползване

1.1 Доставчик на онлайн услугата „www.ubi4all.eu“ (наричана по-нататък и „услугата“) и следователно договорен партньор на потребителя на услугата (наричан по-долу „потребител“) е EBI Politische Teilhabe в Европа gemeinnützige Unternehmergesellschaft (оттук нататък наричано също "EBI gUG").

1.2 Следните разпоредби съдържат условията и правилата за поведение за използване на услугата, поддръжката, както и участието в томболи и са задължителни за всички правни сделки и действия, подобни на правните сделки, които се извършват между EBI gUG и потребителя . Освен това условията и реда регулират взаимоотношенията между потребителите помежду си, що се отнася до взаимодействието и комуникацията в и чрез услугата.

2. Допълнителни условия

Тези условия се допълват от условия за индивидуални тегления на награди, публикувани на www.ubi4all.eu.

3. Легитимиран език

Онлайн услугата на EBI gUG е публикувана на английски език. Той също така осигурява превод на други езици чрез автоматичен превод от GTranslate Inc. За правни съображения само оригиналният текст на английски език е законен. EBI gUG не поема отговорност за съдържание, преведено от GTranslate Inc. 

б. Условия за ползване на онлайн услугата ubi4all.eu

1. Използването на услугата

1.2 Използването на услугата („сърфиране“) обикновено е разрешено за всички хора. Активното използване включва по-специално регистрация за томболата на Безусловен базов доход, която по време на томболата е разрешена само за лица на възраст 16 или повече години и пребиваващи в европейска страна.

2. Прекратяване на проекти/забранени проекти

2.1 Потребителят се задължава спрямо EBI gUG да не публикува каквото и да е съдържание, което е с незаконен характер или незаконно съдържание или - по каквато и да е причина - което не може да се извършва или рекламира в Германия или само при определени условия. На този фон са недопустими особено проекти, които и/или тяхното съдържание попадат в следните категории:

 • средства за пропаганда по смисъла на германския закон и проекти, които съдържат или се позовават на характеристиките на противоконституционни организации;
 • проекти, чието съдържание и / или цели са насочени срещу свободния демократичен ред или идеята за международно разбирателство;
 • проекти, чието съдържание дискриминира хората въз основа на техния произход, външен вид, способности, сексуална ориентация, пол, социален произход или възраст;
 •  проекти, които изобразяват или се отнасят до жестоки актове на насилие над хора или животни по начин, който прославя или тривиализира такива актове на насилие или който изобразява жестокия или нечовешки характер на акта по начин, който нарушава човешкото достойнство;
 • операции, които прославят войната;
 •  проекти, които или съдържанието на които нарушава човешкото достойнство, по-специално чрез изобразяване или описване на хора, които умират или са умирали или които са или са били подложени на тежки физически или психически страдания, при което се изобразява действително събитие, без да има законно интерес към тази форма на изобразяване или докладване; съгласието е без значение;
 •  проекти, които нарушават или се очаква да нарушат Закона за оръжията;
 •  проекти, които изобразяват или описват деца или младежи в неестествени пози, подчертани от пола, които са порнографски, по-специално ако включват насилие, сексуално насилие над деца или младежи или сексуални действия на хора с животни, както и съдържание, което за други причини нарушава разпоредбите за защита на младите хора; това се отнася и за проекти, които дори се позовават или намекват за такова съдържание и / или цели;
 •  проекти, които популяризират игри, които изискват разрешение от държавата или които включват или рекламират верижни писма, пирамидални схеми, залагания или свързани с тях въпроси;
 • проекти, които са обидни, клеветнически или обидни по друг начин и / или показват расистки, антисемитски, антиислямски тенденции;
 •  Проекти, които нарушават правото на защита на личния живот и интимната сфера, както и правото на собствения имидж и / или заплашват или по друг начин оказват или биха оказали натиск върху другите по някакъв начин;

По отношение на тази точка 2.1 потребителят е длъжен да разгледа проектите, които възнамерява да спре.

3. Правила за друго потребителско съдържание / потребителски снимки

3.1 Разпоредбите на раздел 2.1 се прилагат изцяло за цялото съдържание, което потребителят поставя в услугата, т.е. по-специално текстове и изображения.

3.2 Потребителят трябва да обърне специално внимание на авторските права и допълнителните позиции за авторски права на трети страни, ако самият той не е автор на въпросното съдържание.

4. Права за използване на съдържание

4.1 Потребителят, който поставя съдържание в услугата, предоставя EBI gUG прехвърляеми прости, пространствено и времево неограничени права за използване на съдържанието до степента, необходима за функционирането на услугата.

4.2 На този фон потребителят предоставя на EBI gUG правото да предостави съответното съдържание технически на разположение на услугата за извличане и да направи необходимите репродукции (спестяване на сървърите и т.н.). Освен това потребителят предоставя на EBI gUG правото да редактира съдържанието, за да може да ги представи по-добре на уебсайта. Освен това, EBI gUG има право да направи съдържанието публично достъпно в рамките на услугата, да изпрати и по друг начин да възпроизведе публично съдържанието, като това включва по-специално съдържанието да бъде достъпно или изпратено чрез прехвърляне на съдържанието към фиксирани или мобилни терминали на други потребители в рамките на автоматизирани абонаментни услуги (push услуги) или услуги за извличане (pull услуги) (например чрез подкастинг, RSS емисия, Atom емисия, XML интерфейс или други технологии). Правото на излъчване включва по-специално правото на възпроизвеждане на съдържание в услугата чрез непрекъснато предаване на данните (стрийминг), включително възможността за подреждане на потока по такъв начин, че излъчването на данни да може да се съхранява от получател.

5. Търговска употреба / друго неправилно поведение

5.1 Услугата е предназначена само за лична употреба. Използването за търговски и / или бизнес цели не е разрешено. Това се отнася по-специално за предлагането на стоки или услуги от всякакъв вид срещу заплащане или поканата за подаване на съответна оферта, както и именуването на номера на услуги с добавена стойност (по-специално 0900 номера) или SMS номера с добавена стойност (Premium SMS) в обхвата на Услугата. Тази забрана се прилага по същия начин в отношенията между потребителите, при условие че въпросната комуникация се осъществява с помощта на Услугата и нейните функции, както и за рекламирането на продукти и услуги, предлагани от трети страни срещу заплащане.

5.2 Освен това Потребителят не може да използва автоматични или ръчни процедури за четене, съхранение, обработка, промяна, препращане или злоупотреба по друг начин с данните от Услугата. Не могат да бъдат прихващани имейли.

5.3 Потребителят не може да въвежда вируси, троянски коне и съответни скриптове и програми или подобен злонамерен код в Услугата. Изпращането на спам имейли също е забранено.

5.4 По-специално също е забранено публикуването, изпращането или другото предаване на лични данни на други потребители или трети страни.

6. Бюлетин / Реклама

При изрична заявка EBI gUG изпраща на потребителя имейл бюлетин на неговия имейл адрес на подходящи интервали, който съдържа редакционна информация от и за офертата на EBI gUG (напр. Че нов основен доход се тегли чрез жребий). Освен това, EBI gUG си запазва правото да информира потребителя по имейл за собствените си продукти и оферти на трети страни. Потребителят има възможност да се отпише от бюлетина по всяко време, например като избере съответната функция в самия бюлетин или като изпрати имейл на info@ubi4all.eu.

7. Гаранция и отговорност на потребителя/освобождаването по отношение на незаконно съдържание

7.1 Потребителят гарантира на EBI gUG, че има право и е в състояние да прехвърли правата до степента, определена от точка 6. Потребителят освен това гарантира на EBI gUG, че няма да поставя никакво съдържание в услугата, чийто предмет материя или съдържание нарушава клаузи 4, 5 и 7.

7.2 Потребителят носи пълна отговорност за цялото съдържание, публикувано от него, както и за съществуването на каквито и да е правни позиции, необходими за това. EBI gUG не проверява съдържанието, публикувано от потребителя.

Всички допълнителни искове за вреди от EBI gUG остават незасегнати.

8 Отговорност на EBI gUG

EBI gUG основно носи отговорност съгласно законовите разпоредби. Прилагат се обаче две ограничения: Ако щетите на потребителя са резултат от загуба на данни, EBI gUG не носи отговорност за това, доколкото щетите биха били избегнати чрез редовно и пълно архивиране на всички съответни данни от потребителя. В случай на леко небрежни действия или бездействия, отговорността на EBI gUG също се изключва за нетипични за договора или непредвидими щети, при условие че вредата не засяга живота, тялото или здравето.

9. Заместни агенти

EBI gUG си запазва правото да използва трети страни за изпълнение на договорни задължения.

10. Нарушения на условията за ползване

EBI gUG си запазва правото да изтрива съдържание, което е недопустимо съгласно тези условия за използване, както и да предупреждава потребителите след нарушаване на тези условия за използване, за да насърчи потребителите да спазват своите задължения. Предупрежденията и прекъсванията се съобщават на потребителя в текстова форма. Освен това може да бъде постановено извънредно прекратяване на потребителските отношения.

11. Прекратяване на потребителското споразумение

11.1 Потребителските отношения могат да бъдат прекратени от потребителя по всяко време, от EBI gUG със срок на предизвестие от две седмици. И двете страни си запазват правото да прекратят договора без предизвестие за основателна причина. Всяко прекратяване изисква текстова форма, т.е. поне един имейл.

11.2 След прекратяване на договора всички потребителски данни ще бъдат изтрити, освен ако не е необходимо съхранение по правни причини. Следователно повторно активиране не е възможно.

11.3 Ако EBI gUG декларира извънредно прекратяване на потребителя, потребителят не може да се пререгистрира за услугата без съгласието на EBI gUG.

В. Условия за поддръжници

1. Принципи

1.1 EBI gUG медиира дарения на поддръжници на получателите на основен доход (бенефициенти) и събира дарения за осъществяване на организационните си цели.

1.2 Всички плащания на поддръжниците (еднократни плащания, текущи плащания) в „пота за основен доход“ се администрират от EBI gUG на доверие и се използват от името на дарителите изключително за изплащане на безусловен основен доход на бенефициентите.

1.3 Даренията се използват от EBI gUG изключително за осъществяване на целите му.

2. Разпоредба относно използването на плащанията на привържениците

2.1 Поддръжниците могат да решат дали техните еднократни или текущи плащания ще бъдат предоставени като дарение за целите на EBI gUG или като подарък към пота с основния доход, или как дадено плащане да бъде разделено между двете цели.

2.2 При липса на разпоредба относно използването, EBI gUG има право да събере до 50% от плащането като дарение. В случай на плащания от 1.000 € и повече EBI gUG ще попита поддръжника как да се използва плащането, ако контактът може да бъде осъществен.

3. Плащания в пота за основен доход

3.1 Плащанията в пота за основен доход се извършват от поддръжника с условието и инструкцията EBI gUG да администрира тези средства, заедно с всички други плащания в пота за основен доход, на доверие и отделно от другите си активи за поддръжниците и форуърдите те на получатели на безусловен основен доход като дарения от поддръжниците. Прехвърлянето е анонимно. EBI gUG няма да разкрива имената на дарителите на бенефициентите, нито имената на бенефициерите на дарителите.

3.2 Поддръжниците упълномощават EBI gUG да избира получателите на техните дарения от кандидатите. В момента изборът се извършва чрез теглене на жребий.

3.3 Поддръжниците упълномощават EBI gUG да определя размера на даренията. Понастоящем основният доход от 9.600 12 евро на получател, платим на 800 месечни вноски по XNUMX евро, се тегли чрез жребий.

3.4 При изпращане на даренията, получените първи плащания се считат за използвани първо (първи вход, първи вход) и разпределени по равно между всички получатели на съответното изпращане.

3.5 Поддръжниците се отказват от искове за изплащане на плащания, които все още не са препратени към пота с основния доход. Ако EBI gUG най-накрая спре да предоставя безусловен основен доход, оставащ остатък от администрираните доверителни средства, който е по-малък от размера на последния предоставен основен доход, може да бъде разпределен на EBI gUG, за да преследва своите организационни цели.

3.6 Доказателство за правилната употреба

EBI gUG ще има правилното администриране и използване на средствата в основния доход, одитиран от одитор, и ще публикува резултатите от одита в своя годишен отчет.

4. Дарения

Даренията за EBI gUG ще бъдат използвани изключително за законовите цели. При поискване дарителите ще получат разписка за дарение. За дарения за препращане към получатели на основен доход не може да се издава разписка за дарение.

д. Условия за участие в тегления на награди за безусловен основен доход

1. приемливост

1.1 Право на участие имат всички лица, които са навършили 16 години и живеят в европейска държава към момента на регистрацията.

1.2 Всички лица, които са се регистрирали за тегленето на награда на www.ubi4all.eu с верни данни по смисъла на личната си карта, приели са условията за ползване и са дали съгласието си за обработка на данните, ще участват в настоящото теглене на награди .

1.3 Хора, които не са допринесли за финансирането на основния доход чрез дарение, също могат да участват изрично. Следователно няма връзка между подкрепата и възможността за печалба.

1.4 Всеки човек може да участва само веднъж на томбола чрез уебсайта.

1.5 Ефективно участие в томбола се дава само ако пълното и правилно въведени пълно име (всички собствени и фамилни имена, както на валиден официален документ за самоличност или акт за раждане), датата на раждане на участниците и страната на пребиваване. във формата за регистрация.

1.6 Участието в теглене на награди не е свързано с покупка на стоки или използване на която и да е услуга.

2. Отстраняване от участие

2.1 Хора, които вече са получили основен доход или които вече получават основен доход по смисъла на тези условия в деня на тегленето, са изключени от участие.

2.2 В случай на нарушаване на тези условия за участие EBI gUG си запазва правото да изключи лица от участие в томболи.

2.3 Ако томболата или участието в нея е забранено на мястото на участие със закон или други разпоредби, за съжаление участието от това място не е възможно.

3. Провеждане на томбола

3.1 Датите на томболите и броят на изтеглените основни доходи във всеки случай се обявяват на www.ubi4all.eu или чрез имейл до потребителя.

3.2 Томболите ще бъдат заснети и след това ще бъдат достъпни онлайн за гледане. Точната дата на томболата ще бъде обявена на www.ubi4all.eu или чрез имейл до потребителя.

3.3 Тегленията на наградите могат също да бъдат показани чрез пряко предаване на публично достъпен канал (например YouTube или TV) и след това да бъдат предоставени за гледане онлайн.

3.4 Когато участват в томбола, всички участници ще получат номера на лотарийни билети, които ще им бъдат изпратени по имейл. В публичната томбола се генерира печеливш номер за всеки основен доход, който трябва да бъде изтеглен. Участниците с номера на билети, съответстващи на един от тези печеливши числа, са спечелили.

3.5 Правна защита, например поради предполагаеми или действителни грешки при изпълнението на томболата, е изключена.

4. Обработка

4.1 Победителите ще бъдат уведомени по имейл. Техните собствени имена и държава на пребиваване ще бъдат публикувани на www.ubi4all.eu и други канали, контролирани от UBI4ALL. Победителите изрично се съгласяват с тази форма на публикуване.

4.2 Победителите са длъжни да докажат, че информацията, предоставена за участие (пълно име, дата на раждане, държава на пребиваване) е вярна. Датата на раждане и имейл адресът няма да бъдат публикувани.

4.3 Ако победителите не отговорят в рамките на три седмици след получаване на известие за своята награда, претенцията им за наградата отпада. Участниците носят отговорност за верността на предоставения имейл адрес.

4.4 Основният доход се изплаща чрез превод по сметка в зоната за плащания по SEPA. Разходите за транзакции или таксите за прехвърляне по друг начин ще бъдат приспаднати от наградата.

4.5 Няма законно право на плащане на безусловен основен доход и не се изисква уведомяване за наградата.

5 Преждевременно прекратяване на томболата

5.1 EBI gUG си запазва правото да отмени или прекрати томбола по всяко време без предварително уведомление. EBI gUG използва тази възможност, особено ако по технически причини (напр. Вируси в компютърната система, манипулация или грешки в хардуера и / или софтуера) или по правни причини не може да се гарантира правилното изпълнение на томболата. Ако такова прекратяване е причинено от поведението на участник, EBI gUG може да поиска обезщетение за причинената вреда от това лице.

5.2 Исковете за изпълнение и обезщетение на участника в случай на преждевременно прекратяване на лотарията са изключени.

6. Награда

6.1 Победителите получават безусловен базов доход, който се отпуска в месечни суми за определен период от време. Броят, размерът и срокът на изтегления основен доход ще бъдат обявени на www.ubi4all.eu или чрез имейл до потребителя преди всяко теглене.

6.2 Плащането се извършва в началото на месеца. Първият месец на плащане е следващият месец от наградата, но най-рано първият месец след успешна проверка на личните данни.

6.3 Човек може да спечели само веднъж в една и съща томбола.

6.4 При никакви обстоятелства няма право на еднократно изплащане на печелившата сума.

7 Допълнителни условия за индивидуални томболи

Допълнителни условия за отделни томболи ще бъдат обявени с обявяването на съответната томбола на www.ubi4all.eu или чрез имейл до потребителя.

д. Заключителни разпоредби


1. Защита на данните

Вижте www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. Отговорност

2.1 Обявяването на победителите е без гаранция.

2.2 EBI gUG като организатор не носи отговорност под каквато и да е форма за преки или косвени щети, произтичащи от участие в томболата или недостъпност на интернет сървъра, освен ако те се дължат на груба небрежност или умишлено действие, за което организаторът носи отговорност.

3. Промяна на тези условия, приложимото законодателство

3.1 EBI gUG си запазва правото да променя условията по всяко време и без мотивиране. Новите условия ще бъдат изпратени на потребителя по имейл.

3.2 Новите условия за използване се считат за съгласувани, ако потребителят не възрази срещу тяхната валидност в рамките на шест седмици от получаването на имейла. Възражението трябва да бъде в текстова форма. EBI gUG ще информира потребителя отделно в имейла за възможността за възражение, крайния срок и последиците от бездействието на потребителя. Ако потребителят възрази, всяка страна има право да прекрати потребителското споразумение в текстова форма със срока на предизвестие, приложим за обикновено прекратяване.

3.3 Възможността за изменение на Общите условия в съответствие с горните разпоредби не се прилага за промени, които засягат съдържанието и обхвата на основното използване на Услугата в ущърб на Потребителя, нито за въвеждането на нови задължения за Потребителя които не са били изложени преди това в Общите условия. Ако в това отношение трябва да бъдат направени промени в условията, EBI gUG ще предложи продължаване на потребителските взаимоотношения при новите условия.

3.4 Договорните отношения между EBI gUG и потребителя/участника/абоната, както и тези условия са предмет изключително на правото на Германия.

Статус: 07 юли 2022 г

>