…y rhoddwr a gyhoeddodd roi 500 € y mis i UBI4ALL. Ysgrifennodd hi yn ...

Darllen Mwy

Ar 20 Medi, 2021 fe wnaethom rafftio oddi ar yr ail UBI Ewropeaidd am flwyddyn a'r ...

Darllen Mwy

Yr wythnos diwethaf, ar 16 Mehefin, cawsom ein digwyddiad Raffl cyntaf. Yr oedd a ...

Darllen Mwy

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn brysur iawn i eiriolwyr UBI. Testun y ...

Darllen Mwy

Pa bobl fyd-enwog ydych chi'n eu hadnabod sy'n cefnogi Incwm Sylfaenol Diamod? Dydw i ddim yn ei olygu ...

Darllen Mwy