Medi 4

Ein trydydd enillydd lwcus UBI4ALL

Daethom i adnabod ein trydydd lwcus, enillydd UBI4ALL, Balázs!

Dechreuon ni'r mis trwy ddod i adnabod ein trydydd enillydd UBI4ALL: Balázs. Mae'n byw mewn tref fechan ychydig y tu allan i Budapest, prifddinas hardd Hwngari.

Mae’n astudio peirianneg amgylcheddol ar hyn o bryd, a dyna oedd y rheswm pam na ymunodd â’n Raffl, a dim ond wedi dysgu mai ef oedd yr enillydd wedyn. Cafodd arholiad ac roedd yn astudio, ac ni chafodd hyd yn oed ein e-bost tan y diwrnod wedyn. Dychmygwch ei syndod!

Llongyfarchiadau i Balázs! Rydym yn dymuno’r gorau iddo, ac ni allwn aros i glywed am ei brofiad yn derbyn Incwm Sylfaenol Diamod!


Tags

icnome sylfaenol, hungari, trydydd, ubi4all, enillydd


Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr nawr!

>