Hydref 13

Mae ail enillydd UBI4ALL yn byw yn Iwerddon

Ar 20 Medi, 2021 fe wnaethom rafftio oddi ar yr ail UBI Ewropeaidd am flwyddyn a'r enillydd yw Thomas o Iwerddon (Dulyn). Atebodd trwy e-bost 20 munud ar ôl i'r llif byw ddod i ben. Felly, newyddion da cyn belled ag y mae'n ymddangos ei fod yn barod i gydweithredu a siarad am UBI yn ei fywyd.

Faint o'ch ffrindiau neu aelodau o'ch teulu sy'n gwybod am UBI? Mae ffrindiau Thomas nawr yn dod i adnabod y syniad.

Ydych chi wedi cael y cyfle i wylio ein #ailDigwyddiadRaffl byw? Fel arall gallwch wylio'r llif byw ar youtube.


Tags


Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr nawr!

>