Mai 22

Mae ansolfedd digyfaddawd yn gwneud cyfraniad o 500 €

…y rhoddwr a gyhoeddodd roi 500 € y mis i UBI4ALL. Ysgrifennodd yn Almaeneg, dyma'r cyfieithiad: 

Rwy’n cefnogi UBI4ALL oherwydd rwy’n argyhoeddedig ei fod yn darparu’r cymorth sydd ei angen ac yn rhyddhau llawer o greadigrwydd. At hynny, mae'n gwrthweithio modelau busnes o gwmnïau sy'n talu cyflogau mor isel fel bod yn rhaid i'w gweithwyr ychwanegu atynt o hyd er gwaethaf cyflogaeth lawn. Mae'r cwmnïau hyn felly yn cael cymhorthdal ​​gan y wladwriaeth, sy'n warthus. Maent yn “haeddu” un peth yn unig: ansolfedd digyfaddawd. Gydag incwm sylfaenol, gall gweithwyr ddianc rhag modelau cyflog o'r fath, mae'n rhoi eu hurddas yn ôl iddynt.


Tags


Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr nawr!

>