Vilkår og Betingelser

Læs venligst på engelsk. Vi er ikke ansvarlige for oversættelsesfejl af de automatiske oversættelser.

Vilkår og Betingelser

Generelle brugsbetingelser, deltagelse og forretningsbetingelser for "UBI4ALL",
Udbyder: EBI Politische Teilhabe i Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (i det følgende også benævnt "EBI gUG"), Tyskland.

A. Generelle oplysninger

B. Brugsbetingelser for onlinetjenesten www.ubi4all.eu fra EBI gUG

C. Betingelser for tilhængere

D. Betingelser for deltagelse i lodtrækninger med ubetinget grundindkomst

E. Afsluttende bestemmelser

A. Generel information

1. Udbyder og omfang af brugsbetingelserne

1.1 Udbyder af onlinetjenesten "www.ubi4all.eu" (i det følgende også kaldet "tjenesten") og derfor kontraktlig partner for brugeren af ​​tjenesten (herefter også kaldet "bruger") er EBI Politische Teilhabe i Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (i det følgende også benævnt "EBI gUG").

1.2 Følgende bestemmelser indeholder betingelserne og reglerne for adfærd for brugen af ​​tjenesten, support samt deltagelse i lodtrækninger og er bindende for alle juridiske transaktioner og handlinger svarende til juridiske transaktioner, der udføres mellem EBI gUG og brugeren . Desuden regulerer vilkårene forholdet mellem brugerne indbyrdes for så vidt angår interaktion og kommunikation i og via tjenesten.

2. Supplerende betingelser

Disse vilkår og betingelser suppleres med vilkår og betingelser for individuelle lodtrækninger som offentliggjort på www.ubi4all.eu.

3. Legitimeret sprog

Onlinetjenesten til EBI gUG offentliggøres på engelsk. Det giver også oversættelse til andre sprog ved automatisk oversættelse af GTranslate Inc. Af juridiske hensyn er kun originalteksten på engelsk lovlig. EBI gUG tager ikke ansvar for indhold oversat af GTranslate Inc. 

b. Betingelser for brug af onlinetjenesten ubi4all.eu

1. Brugen af ​​tjenesten

1.2 Brugen af ​​tjenesten ("surfing") er generelt tilladt for alle mennesker. Aktiv brug omfatter især tilmelding til lodtrækningen af ​​ubetinget grundindkomst, som på lodtrækningstidspunktet kun er tilladt for personer på 16 år eller derover og bosiddende i et europæisk land.

2. Ophør af projekter/forbudte projekter

2.1 Brugeren er over for EBI gUG forpligtet til ikke at poste noget indhold, der er af ulovlig karakter eller ulovligt indhold eller - uanset årsagen - som ikke må udføres eller annonceres i Tyskland eller kun under visse betingelser. På denne baggrund er især projekter, der og/eller deres indhold falder ind under følgende kategorier, uantagelige:

 • propagandamidler i den tyske lovs forstand og projekter, der indeholder eller henviser til karakteristika ved forfatningsstridige organisationer;
 • projekter, hvis indhold og / eller mål er rettet mod den frie demokratiske orden eller ideen om international forståelse;
 • projekter, hvis indhold diskriminerer mennesker på grund af deres oprindelse, udseende, evner, seksuelle orientering, køn, sociale baggrund eller alder
 •  projekter, der skildrer eller henviser til grusomme voldshandlinger mod mennesker eller dyr på en måde, der forherliger eller bagatelliserer sådanne voldshandlinger, eller som skildrer handlingens grusomme eller umenneskelige natur på en måde, der krænker den menneskelige værdighed
 • operationer, der forherliger krig
 •  projekter, eller hvis indhold krænker menneskelig værdighed, især ved at skildre eller beskrive mennesker, der er eller var ved at dø, eller som er eller blev udsat for alvorlig fysisk eller mental lidelse, hvorved en faktisk begivenhed er portrætteret uden at der er en legitim interesse for denne form for skildring eller rapportering samtykke er irrelevant;
 •  projekter, der overtræder eller forventes at overtræde våbenloven;
 •  projekter, der skildrer eller beskriver børn eller unge i unaturlige kønsbestemte stillinger, som er pornografiske, især hvis de involverer vold, seksuelt misbrug af børn eller unge eller seksuelle handlinger af mennesker med dyr samt indhold, som for andre årsager overtræder regler til beskyttelse af unge; dette gælder også for projekter, der endda henviser til eller antyder sådant indhold og / eller mål;
 •  projekter, der promoverer spil, der kræver statslig tilladelse, eller som involverer eller reklamerer for kædebreve, pyramidespil, væddemål eller relaterede forhold;
 • projekter, der er fornærmende, ærekrænkende eller på anden måde stødende og / eller viser racistiske, antisemitiske, anti-islamiske tendenser;
 •  Projekter, der krænker retten til beskyttelse af privatlivets fred og intim sfære såvel som retten til ens eget image og / eller truer eller på anden måde lægger eller på nogen måde vil lægge pres på andre;

Brugeren er med hensyn til dette punkt 2.1 forpligtet til at undersøge de projekter, han har til hensigt at stoppe.

3. Regler for andet brugerindhold / brugerbilleder

3.1 Bestemmelserne i afsnit 2.1 gælder fuldt ud for alt indhold, som brugeren placerer i tjenesten, dvs. især tekster og billeder.

3.2 Brugeren skal være særlig opmærksom på ophavsret og tilknyttede ophavsretspositioner fra tredjeparter, hvis han ikke selv er forfatter til det pågældende indhold.

4. Brugsrettigheder til indhold

4.1 Den bruger, der placerer indhold i tjenesten, giver EBI gUG overførbare enkle, rumlige og tidsmæssige ubegrænsede brugsrettigheder til indholdet i det omfang, det er nødvendigt for driften af ​​tjenesten.

4.2 På denne baggrund giver brugeren især EBI gUG ret til at stille det relevante indhold teknisk tilgængeligt for tjenesten til hentning og til at foretage de nødvendige reproduktioner (lagring på serverne osv.). Desuden giver brugeren EBI gUG ret til at redigere indholdet for at kunne præsentere det bedre på hjemmesiden. Endvidere har EBI gUG ret til at gøre indholdet offentligt tilgængeligt inden for rammerne af tjenesten, at sende og på anden måde offentligt reproducere indholdet, hvorved dette også omfatter især at gøre indholdet tilgængeligt eller sende ved at overføre indholdet til faste eller mobile terminaler af andre brugere inden for rammerne af automatiserede abonnementstjenester (push-tjenester) eller hentningstjenester (pull-tjenester) (f.eks. via podcasting, RSS-feed, Atom-feed, XML-interface eller andre teknologier). Retten til at udsende forstås at omfatte især retten til at gengive indhold i tjenesten ved kontinuerlig transmission af dataene (streaming), herunder muligheden for at arrangere strømmen på en sådan måde, at dataudsendelsen kan lagres af modtager.

5. Kommerciel brug / anden upassende adfærd

5.1 Tjenesten er kun beregnet til privat brug. Brug til kommercielle og / eller forretningsformål er ikke tilladt. Dette gælder især udbuddet af varer eller tjenester af enhver art mod betaling eller invitationen til at afgive et tilsvarende tilbud og navngivning af værditilvækkede servicenumre (især 0900-numre) eller værditilvækkede SMS-numre (Premium SMS) inden for rammerne af tjenesten. Dette forbud gælder på samme måde i forholdet mellem brugere, forudsat at den pågældende kommunikation foretages ved hjælp af Tjenesten og dens funktioner såvel som reklame for produkter og tjenester, der tilbydes af tredjeparter mod betaling.

5.2 Desuden må brugeren ikke bruge nogen automatiske eller manuelle procedurer til at læse, gemme, behandle, ændre, videresende eller på anden måde misbruge data fra tjenesten. Ingen e-mails må aflyttes.

5.3 Brugeren må ikke introducere vira, trojanske heste og tilsvarende scripts og programmer eller lignende ondsindet kode i tjenesten. Afsendelse af spam-e-mails er også forbudt.

5.4 Især er offentliggørelse, afsendelse eller anden transmission af personlige data fra andre brugere eller tredjeparter også forbudt.

6. Nyhedsbrev / Annoncering

På eksplicit anmodning sender EBI gUG brugeren et e-mail-nyhedsbrev til sin e-mail-adresse med passende intervaller, der indeholder redaktionel information fra og om tilbuddet om EBI gUG (f.eks. At en ny basisindkomst trækkes ved lodtrækning). Desuden forbeholder EBI gUG sig ret til at informere brugeren via e-mail om sine egne produkter og tilbud fra tredjepart. Brugeren har til enhver tid mulighed for at afmelde sig nyhedsbrevet, f.eks. Ved at vælge den tilsvarende funktion i selve nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til info@ubi4all.eu.

7. Garanti og ansvar for brugeren/frigivelsen med hensyn til ulovligt indhold

7.1 Brugeren garanterer over for EBI gUG, at han / hun er berettiget og i stand til at overføre rettighederne i det omfang, der er bestemt i punkt 6. Brugeren garanterer endvidere over for EBI gUG, at han / hun ikke vil placere noget indhold i den tjeneste, hvis emne stof eller indhold overtræder punkt 4, 5 og 7.

7.2 Brugeren er eneansvarlig for alt indhold, der er indsendt af ham / hende, samt for eksistensen af ​​juridiske stillinger, der kræves til dette. EBI gUG kontrollerer ikke det indhold, der er sendt af brugeren.

Eventuelle yderligere krav om erstatning fra EBI gUG forbliver upåvirket.

8 EBI gUGs ansvar

EBI gUG er grundlæggende ansvarlig i henhold til de juridiske regler. Der gælder dog to begrænsninger: Hvis skader på brugeren skyldes tab af data, er EBI gUG ikke ansvarlig for dette, for så vidt skaderne ville have været undgået ved regelmæssig og fuldstændig sikkerhedskopiering af alle relevante data fra brugerens side. I tilfælde af kun let uagtsomme handlinger eller undladelser er EBI gUGs ansvar også udelukket for kontrakt-utypiske eller uforudsigelige skader, forudsat at skaden ikke påvirker liv, krop eller helbred.

9. Stedfortrædende agenter

EBI gUG forbeholder sig retten til at bruge tredjeparter til at opfylde kontraktlige forpligtelser.

10. Brud på brugsbetingelserne

EBI gUG forbeholder sig ret til at slette indhold, der er afvist i henhold til disse brugsbetingelser, samt at advare brugere efter overtrædelser af disse brugsbetingelser for at tilskynde brugerne til at overholde deres forpligtelser. Advarsler og suspensioner meddeles til brugeren i tekstform. Derudover kan en ekstraordinær opsigelse af brugerforholdet udtages.

11. Opsigelse af brugeraftalen

11.1 Brugerforholdet kan til enhver tid opsiges af brugeren af ​​EBI gUG med en varsel på to uger. Begge parter forbeholder sig ret til at opsige kontrakten uden varsel af god grund. Hver opsigelse kræver tekstformular, dvs. mindst en e-mail.

11.2 Efter opsigelsen af ​​kontrakten slettes alle brugerdata, medmindre lagring er påkrævet af juridiske årsager. En reaktivering er derfor ikke mulig.

11.3 Hvis EBI gUG erklærer brugeren ekstraordinær opsigelse, kan brugeren ikke tilmelde sig tjenesten igen uden samtykke fra EBI gUG.

C. Betingelser for tilhængere

1. principper

1.1 EBI gUG formidler donationer af tilhængere til modtagere af basisindkomst (modtagere) og indsamler donationer til realisering af dets organisatoriske formål.

1.2 Alle betalinger fra supporterne (engangsbetalinger, løbende betalinger) til "potten for basisindkomst" administreres af EBI gUG i tillid og bruges udelukkende på donorernes vegne til betaling af ubetinget grundindkomst til modtagerne.

1.3 Donationer bruges udelukkende af EBI gUG til realisering af dets formål.

2. Bestemmelse om supporternes brug af betalinger

2.1 Supportere kan beslutte, om deres engangsbetalinger eller løbende betalinger skal ydes som en donation til EBI gUG eller som en gave til basisindkomstpotten, eller hvordan en betaling skal fordeles mellem de to formål.

2.2 I mangel af bestemmelse om brugen er EBI gUG berettiget til at opkræve op til 50 % af betalingen som donation. I tilfælde af betalinger på 1.000 € og mere vil EBI gUG spørge supporteren, hvordan betalingen skal bruges, hvis kontakt kan realiseres.

3. Indbetalinger til puljen for grundindkomst

3.1 Betalinger i puljen til basisindkomst foretages af supporteren med den betingelse og instruktion, at EBI gUG administrerer disse midler sammen med alle andre betalinger til puljen for grundindkomst, i tillid og separat fra dets andre aktiver for supporterne og fremad dem til modtagere af ubetinget grundindkomst som donationer fra tilhængerne. Overførslen er anonym. EBI gUG vil hverken videregive navnene på donorerne til modtagerne eller navnene på modtagerne til donorerne.

3.2 Tilhængerne bemyndiger EBI gUG til at vælge modtagerne af deres donationer fra ansøgerne. Valget foretages i øjeblikket ved lodtrækning.

3.3 Tilhængerne bemyndiger EBI gUG til at bestemme donationsbeløbet. På nuværende tidspunkt trækkes grundindkomst på 9.600 € pr. Modtager, der skal betales i 12 månedlige rater på 800 € hver, lodtrækning.

3.4 Ved fremsendelse af donationerne betragtes de modtagne betalinger først som værende brugt først (først ind, først ud) og fordelt ligeligt til alle modtagere af den respektive videresendelse.

3.5 Tilhængerne giver afkald på krav om tilbagebetaling af betalinger, der endnu ikke er sendt til basisindkomstpotten. Hvis EBI gUG endelig holder op med at yde ubetinget basisindkomst, kan en resterende saldo af de midler, der administreres i tillid, som er mindre end størrelsen af ​​en sidst tildelte basisindkomst, tildeles EBI gUG for at forfølge dets organisatoriske formål.

3.6 Bevis for korrekt brug

EBI gUG vil have den korrekte administration og brug af midlerne i basisindkomstpotten revideret af en revisor og vil offentliggøre revisionsresultatet i sin årsrapport.

4. Donationer

Donationer til EBI gUG vil udelukkende blive brugt til de lovbestemte formål. På anmodning modtager donorerne en donationskvittering. For donationer til videresendelse til modtagere af grundindkomst kan der ikke udstedes donationskvittering.

d. Betingelser for deltagelse i lodtrækninger for ubetinget basisk indkomst

1. Berettigelse

1.1 Alle personer, der er fyldt 16 år og er bosat i et europæisk land på registreringstidspunktet, er berettiget til at deltage.

1.2 Alle personer, der har tilmeldt sig lodtrækningen på www.ubi4all.eu med korrekte data i betydningen af ​​deres identitetskort, har accepteret vilkårene for brug og har givet deres samtykke til databehandling, vil deltage i den aktuelle lodtrækning .

1.3 Personer, der ikke har bidraget til finansieringen af ​​basisindkomsten ved donation, kan også eksplicit deltage. Der er derfor ingen sammenhæng mellem supporten og muligheden for at vinde.

1.4 Hver person kan kun deltage en gang pr. Tombola via hjemmesiden.

1.5 Effektiv deltagelse i en lodtrækning gives kun, hvis det fulde navn (alle for- og efternavne, som på et gyldigt officielt ID-dokument eller fødselsattest), deltagernes fødselsdato og bopælsland er indtastet fuldstændigt og korrekt. i tilmeldingsformularen.

1.6 Deltagelse i lodtrækning er ikke forbundet med køb af varer eller brug af nogen service.

2. Udelukkelse fra deltagelse

2.1 Personer, der allerede har modtaget en grundindkomst eller som allerede modtager en basisindkomst i henhold til disse betingelser på lodtrækningsdagen, er udelukket fra deltagelse.

2.2 I tilfælde af overtrædelse af disse deltagelsesbetingelser forbeholder EBI gUG sig retten til at udelukke personer fra deltagelse i lodtrækning.

2.3 Hvis udlodningen eller deltagelse i den er forbudt på stedet for deltagelse i henhold til lov eller andre regler, er deltagelse fra dette sted desværre ikke mulig.

3. Gennemførelse af lodtrækningen

3.1 Datoerne for lodtrækningerne og antallet af udtrukne basisindkomster i hvert enkelt tilfælde annonceres på www.ubi4all.eu eller ved mails til brugeren.

3.2 Lodtrækningerne vil blive filmet og derefter gjort tilgængelige online til visning. Den nøjagtige dato for lodtrækningen vil blive annonceret på www.ubi4all.eu eller ved mails til brugeren.

3.3 Præmietrækningerne kan også vises via livestream på en offentligt tilgængelig kanal (f.eks. YouTube eller tv) og derefter gøres tilgængelige for visning online.

3.4 Ved deltagelse i en lodtrækning modtager alle deltagere lotteri-billetnumre, der sendes til dem via e-mail. I den offentlige lodtrækning genereres et vindende nummer for hver basisindkomst, der skal trækkes. Deltagerne med billetnumre svarende til et af disse vindende numre har vundet.

3.5 Juridisk anvendelse, f.eks. På grund af påståede eller faktiske fejl i udførelsen af ​​lodtrækningen, er udelukket.

4. Behandling

4.1 Vinderne får besked via e-mail. Deres fornavn og bopælsland vil blive offentliggjort på www.ubi4all.eu og andre kanaler kontrolleret af UBI4ALL. Vinderne accepterer udtrykkeligt denne form for offentliggørelse.

4.2 Vinderne er forpligtet til at bevise, at de angivne oplysninger om deltagelse (fuldt navn, fødselsdato, bopælsland) er rigtige. Fødselsdato og e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

4.3 Hvis vinderne ikke svarer inden for tre uger efter modtagelsen af ​​deres præmie, bortfalder deres krav på præmien. Deltagerne er ansvarlige for rigtigheden af ​​den angivne e-mail-adresse.

4.4 Basisindkomsten udbetales ved overførsel til en konto i SEPA-betalingsområdet. Transaktionsomkostninger eller gebyrer for overførsel på anden måde trækkes fra prisen.

4.5 Der er ingen juridisk ret til betaling af ubetinget basisindkomst, og der kræves ingen meddelelse om præmien.

5 For tidlig ophør af lodtrækningen

5.1 EBI gUG forbeholder sig retten til når som helst at annullere eller afslutte en tombola uden forudgående varsel. EBI gUG gør brug af denne mulighed især hvis det af tekniske årsager (f.eks. Vira i computersystemet, manipulation eller fejl i hardware og / eller software) eller af juridiske årsager ikke kan garanteres en korrekt udførelse af tombolaen. Hvis en sådan opsigelse var forårsaget af en deltagers opførsel, kan EBI gUG kræve erstatning for skaden forårsaget af denne person.

5.2 Opfyldelse og erstatningskrav fra deltageren i tilfælde af for tidlig ophør af lotteriet er udelukket.

6. Præmie

6.1 Vinderne modtager en ubetinget grundindkomst, som ydes i månedlige beløb i en vis periode. Antallet, beløbet og løbetiden for den udtrukne grundindkomst vil blive annonceret på www.ubi4all.eu eller ved mails til brugeren før hver trækning.

6.2 Betaling foretages i begyndelsen af ​​måneden. Den første betalingsmåned er den følgende måned af præmien, men tidligst den første måned efter vellykket verifikation af personoplysninger.

6.3 En person kan kun vinde en gang i samme tombola.

6.4 Der er under ingen omstændigheder ret til en engangsbetaling af det vindende beløb.

7 Supplerende betingelser for individuelle lodtrækninger

Yderligere betingelser for individuelle lodtrækninger vil blive annonceret med annonceringen af ​​den respektive lodtrækning på www.ubi4all.eu eller ved mails til brugeren.

e. Afsluttende bestemmelser


1. Databeskyttelse

Se www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. Ansvar

2.1 Meddelelsen om vinderne er uden garanti.

2.2 EBI GUG, da arrangøren ikke er ansvarlig i nogen form for direkte eller indirekte skader, der skyldes deltagelse i tombola eller utilgængelighed af internetserveren, medmindre disse skyldes groft uagtsom eller bevidst handling, som arrangøren er ansvarlig for.

3. Ændring af disse betingelser, gældende lov

3.1 EBI gUG forbeholder sig ret til at ændre betingelserne når som helst og uden at give nogen grund. De nye betingelser sendes til brugeren via e-mail.

3.2 De nye vilkår og betingelser for brug anses for at være aftalt, hvis brugeren ikke gør indsigelse mod deres gyldighed inden for seks uger efter modtagelse af e-mailen. Indsigelsen skal være i tekstform. EBI gUG vil informere brugeren separat i e-mailen om muligheden for indsigelse, deadline og konsekvenserne af brugerens inaktivitet. Hvis brugeren gør indsigelse, har hver part ret til at opsige brugeraftalen i tekstform med den opsigelsesperiode, der gælder for almindelig opsigelse.

3.3 Muligheden for at ændre vilkårene og betingelserne i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser gælder ikke for ændringer, der påvirker indholdet og omfanget af kerneanvendelsen af ​​tjenesten til skade for brugeren eller for indførelsen af ​​nye forpligtelser for brugeren der ikke tidligere var beskrevet i vilkårene og betingelserne. Hvis der skulle foretages ændringer i betingelserne i denne henseende, tilbyder EBI gUG fortsættelse af brugerforholdet under de nye betingelser.

3.4 Kontraktforholdet mellem EBI gUG og brugeren/deltageren/abonnenten samt disse betingelser er udelukkende underlagt tysk lovgivning.

Status: 07. juli 2022

>