Όροι και Προϋποθέσεις

Παρακαλώ διαβάστε στην αγγλική γλώσσα. Δεν φέρουμε ευθύνη για μεταφραστικά λάθη των αυτόματων μεταφράσεων.

Οροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι χρήσης, συμμετοχής και επιχειρηματικών όρων του "UBI4ALL",
Πάροχος: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (εφεξής καλούμενη επίσης ως "EBI gUG"), Γερμανία.

A. Γενικές πληροφορίες

Β. Όροι χρήσης για την ηλεκτρονική υπηρεσία www.ubi4all.eu της EBI gUG

Γ. Προϋποθέσεις για τους υποστηρικτές

Δ. Προϋποθέσεις συμμετοχής σε λοταρίες για βασικό εισόδημα άνευ όρων

Ε. Τελικές διατάξεις

Α. Γενικές πληροφορίες

1. Πάροχος και εύρος των όρων χρήσης

1.1 Ο πάροχος της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "www.ubi4all.eu" (εφεξής "η υπηρεσία") και επομένως ο συμβατικός συνεργάτης του χρήστη της υπηρεσίας (εφεξής "χρήστης") είναι ο EBI Politische Teilhabe στην Ευρώπη gemeinnützige Unternehmergesellschaft (εφεξής καλούμενη "EBI gUG").

1.2 Οι ακόλουθες διατάξεις περιλαμβάνουν τους όρους και τους κανόνες συμπεριφοράς για τη χρήση της υπηρεσίας, την υποστήριξη καθώς και τη συμμετοχή σε λοταρίες και είναι δεσμευτικές για όλες τις νόμιμες συναλλαγές και πράξεις παρόμοιες με τις νομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ EBI gUG και του χρήστη . Επιπλέον, οι όροι και οι προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ των χρηστών μεταξύ τους όσον αφορά την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μέσα και μέσω της υπηρεσίας.

2. Συμπληρωματικοί όροι

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις συμπληρώνονται από όρους και προϋποθέσεις για μεμονωμένες κληρώσεις βραβείων όπως δημοσιεύονται στο www.ubi4all.eu.

3. Νόμιμη γλώσσα

Η ηλεκτρονική υπηρεσία του EBI gUG δημοσιεύεται στην αγγλική γλώσσα. Παρέχει επίσης μετάφραση σε άλλες γλώσσες με αυτόματη μετάφραση από την GTranslate Inc. Για νομικούς λόγους μόνο το πρωτότυπο κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι νόμιμο. Η EBI gUG δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για περιεχόμενο που μεταφράζεται από την GTranslate Inc. 

Β. Όροι χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας ubi4all.eu

1. Η χρήση της υπηρεσίας

1.2 Η χρήση της υπηρεσίας ("σερφάρισμα") επιτρέπεται γενικά σε όλους τους ανθρώπους. Η ενεργός χρήση περιλαμβάνει, ειδικότερα, εγγραφή για την κλήρωση του Βασικού Εισοδήματος χωρίς όρους, η οποία κατά τη στιγμή της κλήρωσης επιτρέπεται μόνο σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω και διαμένοντες σε ευρωπαϊκή χώρα.

2. Διακοπή έργων/απαγορευμένων έργων

2.1 Ο χρήστης υποχρεούται έναντι της EBI gUG να μην δημοσιεύει περιεχόμενο που είναι παράνομης φύσης ή παράνομο περιεχόμενο ή - για οποιονδήποτε λόγο - που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή να διαφημιστεί στη Γερμανία ή μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα έργα τα οποία και/ή το περιεχόμενό τους εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες είναι απαράδεκτα:

 • μέσα προπαγάνδας κατά την έννοια του γερμανικού νόμου και έργα που περιέχουν ή αναφέρονται σε χαρακτηριστικά αντισυνταγματικών οργανώσεων·
 • έργα των οποίων το περιεχόμενο και/ή οι στόχοι στρέφονται κατά της ελεύθερης δημοκρατίας ή της ιδέας της διεθνούς κατανόησης·
 • έργα των οποίων το περιεχόμενο κάνει διακρίσεις εις βάρος ατόμων με βάση την προέλευση, την εμφάνιση, τις ικανότητες, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο ή την ηλικία·
 •  έργα που απεικονίζουν ή αναφέρονται σε σκληρές πράξεις βίας εναντίον ανθρώπων ή ζώων με τρόπο που εκθειάζουν ή υποβαθμίζουν τέτοιες πράξεις βίας ή που απεικονίζουν τη σκληρή ή απάνθρωπη φύση της πράξης με τρόπο που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·
 • επιχειρήσεις που εκθειάζουν τον πόλεμο·
 •  έργα τα οποία, ή το περιεχόμενο των οποίων, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδίως με την απεικόνιση ή την περιγραφή ανθρώπων που πεθαίνουν ή πέθαναν ή υπέστησαν σοβαρή σωματική ή ψυχική οδύνη, όπου ένα πραγματικό γεγονός απεικονίζεται χωρίς να υπάρχει νόμιμο ενδιαφέρον για αυτήν τη μορφή απεικόνισης ή αναφοράς· η συγκατάθεση δεν έχει σχέση·
 •  έργα που παραβιάζουν ή αναμένεται να παραβιάσουν τον νόμο περί όπλων·
 •  έργα που απεικονίζουν ή περιγράφουν παιδιά ή νέους σε αφύσικες στάσεις με έμφαση στο φύλο, οι οποίες είναι πορνογραφικές, ιδίως εάν περιλαμβάνουν βία, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ή νέων ή σεξουαλικές πράξεις ανθρώπων με ζώα, καθώς και περιεχόμενο που για άλλους λόγους παραβιάζει τους κανονισμούς για την προστασία των νέων. Αυτό ισχύει επίσης για έργα που αναφέρονται ή υπαινίσσονται τέτοιο περιεχόμενο ή/και στόχους·
 •  έργα που προωθούν παιχνίδια που απαιτούν κρατική άδεια ή που περιλαμβάνουν ή διαφημίζουν αλυσίδες επιστολών, σκευωρίες πυραμίδων, στοιχήματα ή συναφή θέματα·
 • έργα που είναι προσβλητικά, δυσφημιστικά και/ή δείχνουν ρατσιστικές, αντισημιτικές, αντι-ισλαμιστικές τάσεις·
 •  έργα που παραβιάζουν το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του οικείου περιβάλλοντος, καθώς και το δικαίωμα στην εικόνα κάποιου ή/και απειλούν ή ασκούν ή θα ασκήσουν πίεση σε άλλους με οποιονδήποτε τρόπο·

Ο χρήστης υποχρεούται, σε σχέση με αυτό το σημείο 2.1, να εξετάσει τα έργα που σκοπεύει να σταματήσει.

3. Κανόνες για άλλο περιεχόμενο χρήστη / φωτογραφίες χρήστη

3.1 Οι διατάξεις της ενότητας 2.1 εφαρμόζονται πλήρως σε όλο το περιεχόμενο που ο χρήστης τοποθετεί στην υπηρεσία, δηλαδή σε συγκεκριμένα κείμενα και εικόνες.

3.2 Ο χρήστης πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σε επικουρικές θέσεις τρίτων, εάν ο ίδιος δεν είναι ο συντάκτης του εν λόγω περιεχομένου.

4. Δικαιώματα χρήσης περιεχομένου

4.1 Ο χρήστης που τοποθετεί περιεχόμενο στην υπηρεσία παραχωρεί EBI gUG μεταβιβάσιμα απλά, χωρικά και χρονικά απεριόριστα δικαιώματα χρήσης στο περιεχόμενο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας.

4.2 Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρήστης παραχωρεί ιδιαίτερα στην EBI gUG το δικαίωμα να διαθέσει το σχετικό περιεχόμενο τεχνικά στην υπηρεσία για ανάκτηση και να κάνει τις απαραίτητες αναπαραγωγές (αποθήκευση στους διακομιστές κ.λπ.). Επιπλέον, ο χρήστης παρέχει στην EBI gUG το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα περιεχόμενα, προκειμένου να είναι σε θέση να τα παρουσιάσει καλύτερα στον ιστότοπο. Επιπλέον, η EBI gUG έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί τα περιεχόμενα στο πλαίσιο της υπηρεσίας, να στέλνει και να αναπαράγει με άλλο τρόπο το περιεχόμενο, όπου αυτό περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένα την πρόσβαση στο περιεχόμενο ή την αποστολή με μεταφορά του περιεχομένου σε σταθερά ή κινητά τερματικά. άλλων χρηστών στο πλαίσιο αυτοματοποιημένων υπηρεσιών συνδρομής (υπηρεσίες push) ή υπηρεσιών ανάκτησης (υπηρεσίες έλξης) (π.χ. μέσω podcasting, τροφοδοσίας RSS, τροφοδοσίας Atom, διασύνδεσης XML ή άλλων τεχνολογιών). Το δικαίωμα μετάδοσης θεωρείται ότι περιλαμβάνει, ιδίως, το δικαίωμα αναπαραγωγής περιεχομένου στην υπηρεσία με συνεχή μετάδοση των δεδομένων (ροή), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ρύθμισης της ροής με τέτοιο τρόπο ώστε η μετάδοση δεδομένων να μπορεί να αποθηκευτεί από το παραλήπτης.

5. Εμπορική χρήση / άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά

5.1 Η Υπηρεσία προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση για εμπορικούς ή/και επιχειρηματικούς σκοπούς. Αυτό ισχύει ιδίως για την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους έναντι πληρωμής ή την πρόσκληση υποβολής αντίστοιχης προσφοράς και την ονομασία αριθμών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ιδίως αριθμούς 0900) ή αριθμών SMS προστιθέμενης αξίας (Premium SMS) εντός του πεδίου εφαρμογής της υπηρεσίας. Αυτή η απαγόρευση ισχύει με τον ίδιο τρόπο στη σχέση μεταξύ των χρηστών, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επικοινωνία γίνεται χρησιμοποιώντας την υπηρεσία και τις λειτουργίες της, καθώς και στη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τρίτους έναντι πληρωμής.

5.2 Επιπλέον, ο Χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αυτόματες ή μη αυτόματες διαδικασίες για την ανάγνωση, αποθήκευση, επεξεργασία, αλλαγή, προώθηση ή κατάχρηση δεδομένων από την υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

5.3 Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εισάγει ιούς, Trojans και αντίστοιχα προγράμματα ή παρόμοιο κακόβουλο κώδικα στην Υπηρεσία. Απαγορεύεται επίσης η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5.4 Ειδικότερα, απαγορεύεται η δημοσίευση, αποστολή ή άλλη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών ή τρίτων.

6. Ενημερωτικό δελτίο / Διαφήμιση

Κατόπιν ρητού αιτήματος, το EBI gUG στέλνει στο χρήστη ένα ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου σε κατάλληλα διαστήματα, το οποίο περιέχει πληροφορίες σύνταξης από και σχετικά με την προσφορά του EBI gUG (π.χ. ότι ένα νέο βασικό εισόδημα αντλείται από παρτίδα). Επιπλέον, η EBI gUG διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον χρήστη μέσω e-mail για τα δικά της προϊόντα και προσφορές τρίτων. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγραφεί από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία στο ίδιο το ενημερωτικό δελτίο ή στέλνοντας ένα e-mail στο info@ubi4all.eu.

7. Εγγύηση και ευθύνη του χρήστη/απελευθέρωσης σχετικά με παράνομο περιεχόμενο

7.1 Ο χρήστης εγγυάται στην EBI gUG ότι δικαιούται και σε θέση να μεταβιβάσει τα δικαιώματα στο βαθμό που καθορίζεται από τη ρήτρα 6. Ο χρήστης εγγυάται περαιτέρω στην EBI gUG ότι δεν θα τοποθετήσει περιεχόμενο στην υπηρεσία του οποίου το θέμα θέμα ή περιεχόμενο παραβιάζει τις ρήτρες 4, 5 και 7.

7.2 Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο που έχει δημοσιεύσει, καθώς και για την ύπαρξη τυχόν νομικών θέσεων που απαιτούνται για αυτό. Το EBI gUG δεν ελέγχει τα περιεχόμενα που έχει δημοσιεύσει ο χρήστης.

Τυχόν περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης από την EBI gUG παραμένουν ανεπηρέαστες.

8 Ευθύνη της EBI gUG

Το EBI gUG είναι βασικά υπεύθυνο σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. Ωστόσο, ισχύουν δύο περιορισμοί: Εάν οι ζημιές στον χρήστη οφείλονται στην απώλεια δεδομένων, η EBI gUG δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό, στο βαθμό που οι ζημιές θα είχαν αποφευχθεί με τακτική και πλήρη υποστήριξη όλων των σχετικών δεδομένων από τον χρήστη. Σε περίπτωση ελαφρώς αμελητέων ενεργειών ή παραλείψεων, η ευθύνη της EBI gUG αποκλείεται επίσης για συμβάσεις που δεν είναι τυπικές ή απρόβλεπτες, εφόσον η ζημιά δεν επηρεάζει τη ζωή, το σώμα ή την υγεία.

9. Αντικαταστάτες πράκτορες

Η EBI gUG διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τρίτους για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.

10. Παραβιάσεις των όρων χρήσης

Η EBI gUG διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει περιεχόμενο που είναι απαράδεκτο σύμφωνα με αυτούς τους όρους χρήσης καθώς και να προειδοποιήσει τους χρήστες μετά από παραβίαση αυτών των όρων χρήσης, προκειμένου να ενθαρρύνει τους χρήστες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους. Οι προειδοποιήσεις και οι αναστολές κοινοποιούνται στον χρήστη σε μορφή κειμένου. Επιπλέον, μπορεί να εκδηλωθεί ένας έκτακτος τερματισμός της σχέσης χρήστη.

11. Καταγγελία της συμφωνίας χρήστη

11.1 Η σχέση χρήστη μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από τον χρήστη, με EBI gUG με προειδοποιητική περίοδο δύο εβδομάδων. Και τα δύο μέρη διατηρούν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση για καλό σκοπό. Κάθε τερματισμός απαιτεί μορφή κειμένου, δηλαδή τουλάχιστον ένα e-mail.

11.2 Μετά τη λήξη της σύμβασης, όλα τα δεδομένα χρήστη θα διαγραφούν, εκτός εάν απαιτείται αποθήκευση για νομικούς λόγους. Επομένως, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση εκ νέου.

11.3 Εάν η EBI gUG δηλώσει έκτακτο τερματισμό στον χρήστη, ο χρήστης δεν μπορεί να εγγραφεί ξανά στην υπηρεσία χωρίς τη συγκατάθεση της EBI gUG.

Γ. Προϋποθέσεις για τους υποστηρικτές

1. Αρχές

1.1 Η EBI gUG διαμεσολαβεί δωρεές υποστηρικτών στους αποδέκτες βασικού εισοδήματος (δικαιούχοι) και συλλέγει δωρεές για την πραγματοποίηση των οργανωτικών της σκοπών.

1.2 Όλες οι πληρωμές των υποστηρικτών (εφάπαξ πληρωμές, τρέχουσες πληρωμές) στο «δοχείο βασικού εισοδήματος» διαχειρίζονται η EBI gUG εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται για λογαριασμό των δωρητών αποκλειστικά για την πληρωμή άνευ όρων βασικού εισοδήματος στους δικαιούχους.

1.3 Οι δωρεές χρησιμοποιούνται από την EBI gUG αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

2. Πρόβλεψη για τη χρήση πληρωμών των υποστηρικτών

2.1 Οι υποστηρικτές μπορούν να αποφασίσουν εάν οι εφάπαξ ή οι τρέχουσες πληρωμές τους θα χορηγηθούν ως δωρεά για τους σκοπούς του EBI gUG ή ως δώρο στο βασικό εισόδημα, ή πώς θα κατανεμηθεί μια πληρωμή μεταξύ των δύο σκοπών.

2.2 Ελλείψει διάταξης σχετικά με τη χρήση, η EBI gUG δικαιούται να εισπράξει έως και το 50% της πληρωμής ως δωρεά. Σε περίπτωση πληρωμών 1.000 € και άνω, η EBI gUG θα ρωτήσει τον υποστηρικτή πώς θα χρησιμοποιηθεί η πληρωμή, εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί επικοινωνία.

3. Πληρωμές στο pot για βασικό εισόδημα

3.1 Οι πληρωμές στο pot για το βασικό εισόδημα γίνονται από τον υποστηρικτή με την προϋπόθεση και την οδηγία ότι η EBI gUG διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα, μαζί με όλες τις άλλες πληρωμές στο pot για βασικό εισόδημα, σε εμπιστοσύνη και ξεχωριστά από τα άλλα περιουσιακά στοιχεία της για τους υποστηρικτές και τους επόμενους τους στους παραλήπτες του άνευ όρων βασικού εισοδήματος ως δωρεές από τους υποστηρικτές. Η μεταφορά είναι ανώνυμη. Η EBI gUG ούτε θα αποκαλύψει τα ονόματα των δωρητών στους δικαιούχους ούτε τα ονόματα των δικαιούχων στους δωρητές.

3.2 Οι υποστηρικτές εξουσιοδοτούν την EBI gUG να επιλέξει τους αποδέκτες των δωρεών τους από τους αιτούντες. Η επιλογή αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται με κλήρωση.

3.3 Οι υποστηρικτές εξουσιοδοτούν την EBI gUG να καθορίσει το ποσό των δωρεών. Προς το παρόν, βασικό εισόδημα 9.600 € ανά παραλήπτη, πληρωτέο σε 12 μηνιαίες δόσεις των 800 € το καθένα, αντλείται με κλήρωση.

3.4 Κατά την προώθηση των δωρεών, οι πληρωμές που λαμβάνονται πρώτα θεωρούνται ότι χρησιμοποιούνται πρώτες (first-in, first-out) και κατανέμονται εξίσου σε όλους τους παραλήπτες της αντίστοιχης προώθησης.

3.5 Οι υποστηρικτές παραιτούνται από αξιώσεις για αποπληρωμή πληρωμών που δεν έχουν ακόμη προωθηθεί στο βασικό εισόδημα. Εάν η EBI gUG σταματήσει τελικά να παρέχει άνευ όρων βασικό εισόδημα, ένα εναπομένον υπόλοιπο των κεφαλαίων που διαχειρίζονται καταπιστεύματα, το οποίο είναι μικρότερο από το ποσό ενός τελευταίου χορηγηθέντος βασικού εισοδήματος, μπορεί να διατεθεί στην EBI gUG για να επιδιώξει τους οργανωτικούς της σκοπούς.

3.6 Απόδειξη ορθής χρήσης

Η EBI gUG θα έχει τη σωστή διαχείριση και χρήση των κεφαλαίων στο βασικό εισόδημα που ελέγχεται από έναν ελεγκτή και θα δημοσιεύει το αποτέλεσμα του ελέγχου στην ετήσια έκθεσή του.

4. Δωρεές

Οι δωρεές στην EBI gUG θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους νόμιμους σκοπούς. Κατόπιν αιτήματος οι δωρητές θα λάβουν απόδειξη δωρεάς. Για δωρεές για αποστολή σε δικαιούχους βασικού εισοδήματος δεν μπορεί να εκδοθεί απόδειξη δωρεάς.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ

1. Αιρετότητα

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών και διαμένουν σε ευρωπαϊκή χώρα κατά τη στιγμή της εγγραφής.

1.2 Όλα τα άτομα που έχουν εγγραφεί στην κλήρωση στη διεύθυνση www.ubi4all.eu με σωστά δεδομένα όπως αναγράφονται στην ταυτότητά τους, έχουν αποδεχτεί τους όρους χρήσης και έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία δεδομένων, θα λάβουν μέρος στην τρέχουσα κλήρωση.

1.3 Άτομα που δεν έχουν συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του βασικού εισοδήματος με δωρεά μπορούν επίσης να συμμετέχουν ρητά. Επομένως, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της υποστήριξης και της δυνατότητας νίκης.

1.4 Κάθε άτομο μπορεί να λάβει μέρος μόνο μία φορά ανά κλήρωση μέσω της ιστοσελίδας.

1.5 Η αποτελεσματική συμμετοχή σε κλήρωση δίνεται μόνο εάν το πλήρες όνομα (όλα τα ονόματα και τα επώνυμα, όπως σε έγκυρο επίσημο έγγραφο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης), η ημερομηνία γέννησης των συμμετεχόντων και η χώρα διαμονής έχουν καταχωρηθεί πλήρως και σωστά στη φόρμα εγγραφής.

1.6 Η συμμετοχή σε κλήρωση δεν σχετίζεται με την αγορά αγαθών ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας.

2. Αποκλεισμός από τη συμμετοχή

2.1 Άτομα που έχουν ήδη λάβει ένα βασικό εισόδημα ή που έχουν ήδη λαμβάνουν ένα βασικό εισόδημα κατά την έννοια αυτών των προϋποθέσεων κατά την ημέρα της κλήρωσης αποκλείονται από τη συμμετοχή.

2.2 Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων συμμετοχής, η EBI gUG διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει άτομα από τη συμμετοχή σε λοταρίες.

2.3 Εάν η κλήρωση ή η συμμετοχή απαγορεύεται στον τόπο συμμετοχής από το νόμο ή άλλους κανονισμούς, η συμμετοχή από αυτόν τον τόπο, δυστυχώς, δεν είναι δυνατή.

3. Υλοποίηση της κλήρωσης

3.1 Οι ημερομηνίες των κληρώσεων και ο αριθμός των βασικών εισοδημάτων που κληρώθηκαν σε κάθε περίπτωση ανακοινώνονται στο www.ubi4all.eu ή με αποστολές στον χρήστη.

3.2 Οι κληρώσεις θα μαγνητοσκοπηθούν και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο για προβολή. Η ακριβής ημερομηνία της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στο www.ubi4all.eu ή μέσω ταχυδρομείου στον χρήστη.

3.3 Οι κληρώσεις θα προβληθούν μέσω ζωντανής μετάδοσης σε κανάλι προσβάσιμο στο κοινό (π.χ. YouTube ή τηλεόραση) και στη συνέχεια να διατεθούν για προβολή στο διαδίκτυο.

3.4 Όταν συμμετέχουν σε λοταρία, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αριθμούς εισιτηρίων λαχειοφόρων αγορών που θα τους αποσταλούν μέσω email. Στη δημόσια κλήρωση, κληρώνεται ένας νικητήριος αριθμός για κάθε βασικό εισόδημα. Οι συμμετέχοντες με αριθμούς εισιτηρίων που αντιστοιχούν σε έναν από αυτούς τους νικητήριους αριθμούς έχουν κερδίσει.

3.5 Η νομική προσφυγή, π.χ. λόγω εικαζόμενων ή πραγματικών σφαλμάτων στην εκτέλεση της λοταρίας, αποκλείεται.

4. Επεξεργασία

4.1 Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail. Το όνομα και η χώρα διαμονής τους θα δημοσιευθούν στο www.ubi4all.eu και σε άλλα κανάλια που ελέγχονται από το UBI4ALL. Οι νικητές συμφωνούν ρητά με αυτή τη μορφή δημοσίευσης.

4.2 Οι νικητές υποχρεούνται να αποδείξουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν για τη συμμετοχή (πλήρες όνομα, ημερομηνία γέννησης, χώρα διαμονής) είναι αληθείς. Η ημερομηνία γέννησης και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα δημοσιευθούν.

4.3 Εάν οι νικητές δεν απαντήσουν εντός διαστήματος τριών εβδομάδων από την παραλαβή της ειδοποίησης για το βραβείο τους, η αξίωσή τους για το βραβείο λήγει. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την ορθότητα της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.4 Το βασικό εισόδημα καταβάλλεται μέσω μεταφοράς σε λογαριασμό στην περιοχή πληρωμών SEPA. Τα έξοδα συναλλαγής ή τα έξοδα μεταφοράς με άλλα μέσα θα αφαιρεθούν από το έπαθλο.

4.5 Δεν υπάρχει νομικό δικαίωμα για την πληρωμή του βασικού εισοδήματος άνευ όρων και δεν απαιτείται ειδοποίηση για το έπαθλο.

5 Πρόωρος τερματισμός της λοταρίας

5.1 Η EBI gUG διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τερματίσει μια κλήρωση ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η EBI gUG κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, ιδίως εάν για τεχνικούς λόγους (π.χ. ιούς στο σύστημα του υπολογιστή, χειραγώγηση ή σφάλματα στο υλικό ή / και στο λογισμικό) ή για νομικούς λόγους δεν είναι εγγυημένη η σωστή εκτέλεση του λοταριού. Εάν ένας τέτοιος τερματισμός προκλήθηκε από τη συμπεριφορά ενός συμμετέχοντα, η EBI gUG μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από αυτό το άτομο.

5.2 Εξαιρούνται οι αξιώσεις εκπλήρωσης και αποζημίωσης του συμμετέχοντα σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της κλήρωσης.

6. Βραβείο

6.1 Οι νικητές λαμβάνουν ένα άνευ όρων βασικό εισόδημα, το οποίο χορηγείται σε μηνιαία ποσά για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο αριθμός, το ποσό και η διάρκεια του βασικού εισοδήματος που θα κληρωθεί θα ανακοινώνονται στο www.ubi4all.eu ή με αποστολές στον χρήστη πριν από κάθε κλήρωση.

6.2 Η πληρωμή πραγματοποιείται στην αρχή του μήνα. Ο πρώτος μήνας πληρωμής είναι ο επόμενος μήνας του επάθλου, αλλά αποτελεί το πρώτο μήνα μετά την επιτυχή επαλήθευση των προσωπικών δεδομένων.

6.3 Ένα άτομο μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά στην ίδια κλήρωση.

6.4 Δεν υπάρχει δικαίωμα σε εφάπαξ πληρωμή του ποσού που κερδίζει σε καμία περίπτωση.

7 Συμπληρωματικές προϋποθέσεις για μεμονωμένες λοταρίες

Περαιτέρω προϋποθέσεις για μεμονωμένες κληρώσεις θα ανακοινωθούν με την ανακοίνωση της αντίστοιχης κλήρωσης στο www.ubi4all.eu ή με ταχυδρομική αποστολή στον χρήστη.

ε. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Προστασία δεδομένων

Αναλυτικά στο www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. Ευθύνη

2.1 Η ανακοίνωση των νικητών είναι χωρίς εγγύηση.

2.2 Η EBI gUG ως διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε καμία μορφή για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο λοταρία ή την απρόσιτη πρόσβαση του διακομιστή Διαδικτύου, εκτός εάν αυτές οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή σκόπιμη ενέργεια για την οποία είναι υπεύθυνος ο διοργανωτής.

3. Τροποποίηση των προϋποθέσεων αυτών, εφαρμοστέο δίκαιο

3.1 Η EBI gUG διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αιτιολογήσει. Οι νέοι όροι θα σταλούν στο χρήστη μέσω e-mail.

3.2 Οι νέοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης θεωρείται ότι έχουν συμφωνηθεί εάν ο χρήστης δεν αντιταχθεί στην εγκυρότητά του εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή του e-mail. Η ένσταση πρέπει να είναι σε μορφή κειμένου. Το EBI gUG θα ενημερώνει τον χρήστη ξεχωριστά στο e-mail για την πιθανότητα ένστασης, την προθεσμία και τις συνέπειες της αδράνειας του χρήστη. Εάν ο χρήστης αντιτίθεται, κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμφωνία χρήστη σε μορφή κειμένου με την περίοδο ειδοποίησης που ισχύει για τον συνηθισμένο τερματισμό.

3.3 Η δυνατότητα τροποποίησης των Όρων και Προϋποθέσεων σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις δεν ισχύει για αλλαγές που επηρεάζουν το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής της βασικής χρήσης της Υπηρεσίας εις βάρος του Χρήστη, ούτε για την εισαγωγή νέων υποχρεώσεων για τον Χρήστη που δεν είχαν καθοριστεί προηγουμένως στους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν πρέπει να γίνουν αλλαγές στις προϋποθέσεις από αυτήν την άποψη, το EBI gUG θα προσφέρει τη συνέχιση της σχέσης χρήστη υπό τις νέες συνθήκες.

3.4 Η συμβατική σχέση μεταξύ της EBI gUG και του χρήστη/συμμετέχοντος/συνδρομητή καθώς και αυτοί οι όροι υπόκεινται αποκλειστικά στη νομοθεσία της Γερμανίας.

Κατάσταση: 07 Ιουλίου 2022

>