Käyttöehdot

Ole hyvä ja lue englannin kielellä. Emme ole vastuussa automaattisten käännösten käännösvirheistä.

Käyttöehdot

UBI4ALL: n yleiset käyttö-, osallistumis- ja liiketoimintaehdot,
Palveluntarjoaja: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (jäljempänä myös "EBI gUG"), Saksa.

A. Yleistä tietoa

B. EBI gUG: n verkkopalvelun www.ubi4all.eu käyttöehdot

C. Edellytykset kannattajille

D. Ehdot ehdotonta perustulojen arpajaisiin osallistumiselle

E. Loppusäännökset

A. Yleistä

1. Käyttöehtojen tarjoaja ja laajuus

1.1 Verkkopalvelun "www.ubi4all.eu" (jäljempänä myös "palvelu") tarjoaja ja siten palvelun käyttäjän (jäljempänä "käyttäjä") sopimuskumppani on EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (jäljempänä myös "EBI gUG").

1.2 Seuraavat säännökset sisältävät palvelun käytön, tuen ja arvontaan osallistumisen ehdot ja käytännesäännöt, ja ne sitovat kaikkia oikeudellisia liiketoimia ja juridisten tapahtumien kaltaisia ​​toimia, jotka suoritetaan EBI gUG: n ja käyttäjän välillä . Lisäksi ehdot säätelevät käyttäjien keskinäistä suhdetta vuorovaikutuksessa ja viestinnässä palvelussa ja sen kautta.

2. Lisäehdot

Näitä ehtoja täydennetään yksittäisten arvontojen ehdoilla, jotka on julkaistu osoitteessa www.ubi4all.eu.

3. Laillistettu kieli

EBI gUG: n verkkopalvelu julkaistaan ​​englanniksi. Se tarjoaa myös käännöksen muille kielille GTranslate Inc: n automaattisella käännöksellä. Oikeudellisista syistä vain alkuperäinen englanninkielinen teksti on laillista. EBI gug ei ota vastuuta GTranslate Inc: n kääntämästä sisällöstä. 

b. Verkkopalvelun ubi4all.eu käyttöehdot

1. Palvelun käyttö

1.2 Palvelun käyttö ("surffailu") on yleensä sallittua kaikille. Aktiiviseen käyttöön kuuluu erityisesti ilmoittautuminen Ehdottoman perustulon arvontaan, joka on arpajaisajankohtana sallittu vain 16 vuotta täyttäneille ja jossakin Euroopan maassa asuvalle henkilölle.

2. Hankkeiden/kiellettyjen hankkeiden keskeyttäminen

2.1 Käyttäjä on velvollinen EBI gUG:lle olemaan julkaisematta sisältöä, joka on luonteeltaan laitonta tai laitonta sisältöä tai - mistä tahansa syystä - jota ei saa toteuttaa tai mainostaa Saksassa tai vain tietyin ehdoin. Tätä taustaa vasten erityisesti hankkeet, jotka ja/tai niiden sisältö kuuluvat seuraaviin luokkiin, eivät ole hyväksyttäviä:

 • Saksan laissa tarkoitetut propagandakeinot ja hankkeet, jotka sisältävät perustuslain vastaisten järjestöjen ominaisuuksia tai viittaavat niihin;
 • hankkeet, joiden sisältö ja / tai tavoitteet on suunnattu vapaata demokraattista järjestystä tai kansainvälisen yhteisymmärryksen ajatusta vastaan;
 • hankkeet, joiden sisältö syrjii ihmisiä heidän alkuperän, ulkonäön, kykyjen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sosiaalisen taustan tai iän perusteella;
 •  hankkeet, joissa kuvataan ihmisiin tai eläimiin kohdistuvia julmia väkivaltaisuuksia tai joihin viitataan tavalla, joka ylistää tai trivialisoi tällaista väkivaltaa tai kuvaa teon julmaa tai epäinhimillistä luonnetta tavalla, joka loukkaa ihmisarvoa;
 • sotaa ylistävät toimet;
 •  hankkeet, jotka tai joiden sisältö loukkaa ihmisarvoa, erityisesti kuvaamalla tai kuvaamalla ihmisiä, jotka ovat tai ovat kuolemassa tai jotka ovat tai ovat kärsineet vakavista fyysisistä tai henkisistä kärsimyksistä, jolloin todellinen tapahtuma kuvataan ilman laillista kiinnostus tähän kuvaus- tai raportointimuotoon; suostumuksella ei ole merkitystä;
 •  hankkeet, jotka rikkovat tai joiden oletetaan rikkovan aselakia;
 •  hankkeet, joissa kuvataan tai kuvataan lapset tai nuoret luonnottomissa sukupuolen painottamisissa, jotka ovat pornografisia, erityisesti jos niihin liittyy väkivaltaa, lasten tai nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä tai ihmisten seksuaalista toimintaa eläinten kanssa, sekä sisältöä, joka syistä rikkoo nuorten suojelua koskevia säännöksiä; tämä koskee myös hankkeita, joissa jopa viitataan tällaiseen sisältöön ja / tai tavoitteisiin tai vihjataan niihin;
 •  hankkeet, joissa mainostetaan pelejä, jotka edellyttävät valtion lupaa tai joihin liittyy ketjukirjeitä, pyramidijärjestelmiä, vedonlyöntiä tai niihin liittyviä asioita tai jotka mainostavat niitä;
 • hankkeet, jotka ovat loukkaavia, kunnianloukkaavia tai muuten loukkaavia ja / tai osoittavat rasistisia, antisemitistisiä ja islamilaisia ​​taipumuksia;
 •  Toteutettaisiin hankkeet, jotka loukkaavat oikeutta yksityisyyden suojaan ja intiimiä alueita sekä oikeutta omaan kuvaansa ja / tai uhkaavat tai muutoin aiheuttavat tai painostavat toisia millään tavalla.

Käyttäjän on tämän kohdan 2.1 osalta tutkittava projektit, jotka hän aikoo lopettaa.

3. Säännöt muulle käyttäjien sisällölle / käyttäjien kuville

3.1 Kohdan 2.1 määräyksiä sovelletaan kokonaisuudessaan kaikkeen sisältöön, jonka käyttäjä asettaa palveluun, erityisesti tekstiin ja kuviin.

3.2 Käyttäjän on kiinnitettävä erityistä huomiota tekijänoikeuksiin ja kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien liitännäistoimintoihin, ellei hän itse ole kyseisen sisällön kirjoittaja.

4. Sisällön käyttöoikeudet

4.1 Palveluun sisältöä sijoittava käyttäjä myöntää EBI gUG: lle siirrettävissä olevat yksinkertaiset, alueellisesti ja ajallisesti rajoittamattomat käyttöoikeudet sisältöön siinä määrin kuin palvelun toiminta on välttämätöntä.

4.2 Tätä taustaa vasten käyttäjä myöntää erityisesti EBI gUG: lle oikeuden asettaa asiaankuuluva sisältö teknisesti palvelun saataville noudettavaksi ja tehdä tarvittavat kopiot (säästäminen palvelimille jne.). Lisäksi käyttäjä myöntää EBI gUG: lle oikeuden muokata sisältöä voidakseen esitellä niitä paremmin verkkosivustolla. Lisäksi EBI gUG: lla on oikeus tehdä sisällön julkisesti saataville palvelun puitteissa, lähettää ja muuten julkisesti kopioida sisältö, johon sisältyy erityisesti sisällön tekeminen esteettömäksi tai lähettäminen siirtämällä sisältö kiinteään tai mobiiliin päätelaitteeseen muiden käyttäjien kanssa automatisoitujen tilauspalvelujen (push-palvelut) tai hakupalvelujen (pull-palvelut) puitteissa (esim. podcastingin, RSS-syötteen, Atom-syötteen, XML-rajapinnan tai muun tekniikan kautta) Lähetysoikeuden ymmärretään käsittävän erityisesti oikeuden jäljentää palvelun sisältöä jatkuvasti lähettämällä tietoja (suoratoisto), mukaan lukien mahdollisuus järjestää suoratoisto siten, että lähetetty data voidaan tallentaa vastaanottaja.

5. Kaupallinen käyttö / muu sopimaton toiminta

5.1 Palvelu on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön. Käyttö kaupallisiin ja / tai yritystarkoituksiin ei ole sallittua. Tämä koskee erityisesti minkäänlaisten tavaroiden tai palvelujen tarjoamista maksua vastaan ​​tai kutsua vastaavan tarjouksen tekemiseksi sekä lisäarvopalvelunumeroiden (erityisesti 0900-numeroiden) tai lisäarvoa sisältävien tekstiviestien numeroiden (Premium SMS) nimeämistä. Palvelun soveltamisalaan. Tätä kieltoa sovelletaan samalla tavalla käyttäjien välisissä suhteissa, edellyttäen, että kyseinen viestintä tapahtuu palvelua ja sen toimintoja käyttäen, sekä kolmansien osapuolten maksua vastaan ​​tarjoamien tuotteiden ja palveluiden mainostamiseen.

5.2 Käyttäjä ei saa myöskään käyttää automaattisia tai manuaalisia toimintoja lukea, tallentaa, käsitellä, muuttaa, välittää tai muutoin väärinkäyttää Palvelun tietoja. Sähköposteja ei saa siepata.

5.3 Käyttäjä ei saa tuoda viruksia, troijalaisia ​​eikä vastaavia komentosarjoja ja ohjelmia tai vastaavaa haitallista koodia Palveluun. Roskapostiviestien lähettäminen on myös kielletty.

5.4 Erityisesti muiden käyttäjien tai kolmansien osapuolten henkilötietojen julkaiseminen, lähettäminen tai muu välittäminen on myös kielletty.

6. Uutiskirje / mainonta

Selkeästä pyynnöstä EBI gUG lähettää käyttäjälle sähköpostiosoitteeseensa tietyin väliajoin sähköpostiuutiskirjeen, joka sisältää toimitustietoja EBI gUG: n tarjouksesta ja tarjouksesta (esim. Että uusi perustulo lasketaan arvalla). Lisäksi EBI gUG pidättää oikeuden ilmoittaa käyttäjälle sähköpostitse omista tuotteistaan ​​ja kolmansien osapuolten tarjouksista. Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa uutiskirjeen tilaaminen milloin tahansa, esimerkiksi valitsemalla vastaava toiminto itse uutiskirjeessä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@ubi4all.eu.

7. Käyttäjän/julkaisun takuu ja vastuu laittomasta sisällöstä

7.1 Käyttäjä takaa EBI gUG: lle, että hänellä on oikeus ja kyky siirtää oikeudet lausekkeessa 6 määritellyssä laajuudessa. Käyttäjä takaa edelleen EBI gUG: lle, ettei hän aseta mitään sisältöä palveluun, jonka aihe aine tai sisältö rikkoo lausekkeita 4, 5 ja 7.

7.2 Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta hänen lähettämästään sisällöstä sekä siihen vaadittujen oikeudellisten kantojen olemassaolosta. EBI gug ei tarkista käyttäjän lähettämää sisältöä.

EBI gug: n muut vahingonkorvausvaatimukset eivät vaikuta.

8 EBI-gugin vastuu

EBI-gug on periaatteessa vastuussa lain mukaan. Käytössä on kuitenkin kaksi rajoitusta: Jos tietojen menetyksestä aiheutuu käyttäjälle vahinkoa, EBI gUG ei ole vastuussa siitä, koska vahingot olisi voitu välttää käyttäjän tekemällä säännöllisesti ja täydellisesti kaikki asiaankuuluvat tiedot. Vain hieman huolimattomien toimien tai laiminlyöntien tapauksessa EBI gUG: n vastuu on suljettu pois sopimukseen liittyvistä epätyypillisistä tai ennakoimattomista vahingoista, edellyttäen että vahinko ei vaikuta ihmiseen, kehoon tai terveyteen.

9. Vara-agentit

EBI gUG pidättää oikeuden käyttää kolmansia osapuolia sopimusvelvoitteiden täyttämiseen.

10. Käyttöehtojen rikkominen

EBI gUG pidättää oikeuden poistaa sisältöä, jota ei voida hyväksyä näiden käyttöehtojen mukaisesti, sekä varoittaa käyttäjiä näiden käyttöehtojen rikkomuksista kannustamaan käyttäjiä noudattamaan velvoitteitaan. Varoitukset ja keskeytykset ilmoitetaan käyttäjälle tekstimuodossa. Lisäksi käyttäjäsuhteen ylimääräinen päättyminen voidaan lausua.

11. Käyttösopimuksen irtisanominen

11.1 Käyttäjä voi irtisanoa käyttäjän suhteen milloin tahansa, EBI gUG: lla kahden viikon irtisanomisajalla. Molemmat osapuolet pidättävät oikeuden irtisanoa sopimus ilman erillistä ilmoitusta hyvistä syistä. Jokainen irtisanominen vaatii tekstilomakkeen, eli vähintään yhden sähköpostin.

11.2 Sopimuksen päättymisen jälkeen kaikki käyttäjätiedot poistetaan, ellei tallennus ole tarpeen oikeudellisista syistä. Uudelleenaktivointi ei siis ole mahdollista.

11.3 Jos EBI gUG ilmoittaa käyttäjälle ylimääräisen irtisanomisen, käyttäjä ei voi rekisteröityä palveluun uudelleen ilman EBI gUG: n suostumusta.

C. Edellytykset kannattajille

1. Periaatteet

1.1 EBI gug välittää kannattajien lahjoituksia perustulon saajille (edunsaajille) ja kerää lahjoituksia organisatoristen tarkoitustensa toteuttamiseksi.

1.2 EBI GUG hallinnoi kaikkia kannattajien maksuja (kertamaksut, juoksevat maksut) "perustulon pottiin" luottamuksella, ja niitä käytetään lahjoittajien puolesta yksinomaan ehdollisten perustulojen maksamiseen edunsaajille.

1.3 EBI gUG käyttää lahjoituksia yksinomaan tarkoitustensa toteuttamiseen.

2. Säännös kannattajien maksujen käytöstä

2.1 Kannattajat voivat päättää, myönnetäänkö heidän kertaluonteiset tai jatkuvat maksunsa lahjoituksena EBI-gug-tarkoituksia varten vai lahjana perustulotasolle, tai kuinka maksu jaetaan näiden kahden tarkoituksen välillä.

2.2 Jos käyttöä koskevia määräyksiä ei ole määrätty, EBI gUG:lla on oikeus periä enintään 50 % maksusta lahjoituksena. 1.000 € ja sitä suuremmissa maksuissa EBI gUG kysyy kannattajalta, miten maksu käytetään, mikäli yhteydenotto onnistuu.

3. Maksut perustulon pottiin

3.1 Tukija suorittaa maksut potin pottiin sillä ehdolla ja ohjeella, että EBI gUG hallinnoi näitä varoja yhdessä kaikkien muiden tulojen pottiin perustulojen kanssa luottamuksella ja erillään muista kannattajille ja eteenpäin tulevista varoista ne ehdottomien perustulojen saajille kannattajien lahjoituksina. Siirto on tuntematon. EBI gug ei paljasta lahjoittajien nimiä edunsaajille eikä edunsaajien nimiä lahjoittajille.

3.2 Kannattajat valtuuttavat EBI gUG: n valitsemaan lahjoitustensa vastaanottajat hakijoista. Valinta tehdään tällä hetkellä arvonnalla.

3.3 Kannattajat valtuuttavat EBI gUG: n määrittelemään lahjoitusten määrän. Tällä hetkellä 9.600 euron perustulo per vastaanottaja, joka maksetaan 12 kuukausimaksuna, kumpikin 800 €, arvotaan arvalla.

3.4 Lähetettäessä lahjoituksia ensin vastaanotetut maksut katsotaan käytetyiksi ensimmäisinä (ensin sisään, ensin ulos) ja jaettu tasa-arvoisesti kaikille vastaavan välityksen vastaanottajille.

3.5 Kannattajat luopuvat vaatimuksista sellaisten maksujen palauttamiseksi, joita ei ole vielä siirretty perustulopottiin. Jos EBI gug lopettaa loputtoman ehdollisen perustulon myöntämisen, luottamusluonteisesti hoidettujen varojen jäljellä oleva saldo, joka on pienempi kuin viimeksi myönnetyn perustulon määrä, voidaan osoittaa EBI gUG: lle organisaatiotarkoitustensa toteuttamiseksi.

3.6 Oikea käyttö

EBI gugilla on tilintarkastajan tarkastama perustulotason varojen asianmukainen hallinta ja käyttö, ja se julkaisee tarkastuksen tuloksen vuosikertomuksessaan.

4. Lahjoitukset

Lahjoitukset EBI gUG:lle käytetään yksinomaan lakisääteisiin tarkoituksiin. Lahjoittajat saavat pyynnöstä lahjoituskuitin. Perustulon saajille edelleen toimitettavista lahjoituksista ei voida antaa lahjoituskuittia.

d. Palkintojen arvontaan osallistumisen ehdot ehdollisille baSic-tuloille

1. kelpoisuus

1.1 Kaikki henkilöt, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta ja asuvat jossain Euroopan maassa rekisteröintihetkellä, voivat osallistua.

1.2 Kaikki henkilöt, jotka ovat rekisteröityneet palkintojen arvontaan osoitteessa www.ubi4all.eu oikeilla tiedoilla henkilötodistuksessaan, hyväksyneet käyttöehdot ja antaneet suostumuksensa tietojen käsittelyyn, osallistuvat nykyiseen palkintojen arvontaan .

1.3 Ihmiset, jotka eivät ole osallistuneet perustulojen rahoittamiseen lahjoittamalla, voivat myös osallistua nimenomaisesti. Siksi tuen ja voitonmahdollisuuden välillä ei ole yhteyttä.

1.4 Jokainen henkilö voi osallistua vain kerran arvontaan verkkosivuston kautta.

1.5 Todellinen osallistuminen arvontaan vain, jos koko nimi (kaikki etu- ja sukunimet, kuten voimassa olevassa virallisessa henkilötodistuksessa tai syntymätodistuksessa), osallistujien syntymäaika ja asuinmaa on merkitty täydellisesti ja oikein ilmoittautumislomakkeessa.

1.6 Osallistuminen palkintojen arvontaan ei liity minkään tuotteen ostamiseen tai minkään palvelun käyttöön.

2. Osallistumisen poissulkeminen

2.1 Henkilöt, jotka ovat jo saaneet perustulon tai jotka jo saavat näiden ehtojen mukaista perustuloa arvontapäivänä, suljetaan pois osallistumisesta.

2.2 Jos näitä osallistumisehtoja rikotaan, EBI gUG varaa oikeuden sulkea henkilöt pois osallistumisesta arpajaisiin.

2.3 Jos arvonta tai siihen osallistuminen on kielletty osallistumispaikassa lailla tai muilla säännöksillä, osallistuminen tästä paikasta ei valitettavasti ole mahdollista.

3. Arvonnan toteutus

3.1 Arpajaisten päivämäärät ja kussakin tapauksessa arvottujen perustulojen määrä ilmoitetaan osoitteessa www.ubi4all.eu tai postitse käyttäjälle.

3.2 Arpajaiset kuvataan ja asetetaan sitten katsottavaksi verkossa. Tarkka arvonnan päivämäärä ilmoitetaan osoitteessa www.ubi4all.eu tai postitse käyttäjälle.

3.3 Palkintojen arvonnat voidaan näyttää myös suoratoistona julkisesti saatavilla olevalla kanavalla (esim. YouTube tai TV) ja asettaa sitten katsottaviksi verkossa.

3.4 Osallistuessaan arvontaan kaikki osallistujat saavat arpajaisten lippujen numerot, jotka lähetetään heille sähköpostitse. Julkisessa arvonnassa syntyy voittonumero jokaiselle nostettavalle perustulolle. Osallistujat, joiden lippunumero vastaa yhtä näistä voittonumeroista, ovat voittaneet.

3.5 Oikeudellinen apu, joka johtuu esimerkiksi väitetyistä tai todellisista virheistä arvonnan toteuttamisessa, on suljettu pois.

4. Käsittely

4.1 Voittajille ilmoitetaan sähköpostitse. Heidän etunimensä ja asuinmaansa julkaistaan ​​osoitteessa www.ubi4all.eu ja muilla UBI4ALLin hallitsemilla kanavilla. Voittajat hyväksyvät tämän julkaisumuodon.

4.2 Voittajien on todistettava, että osallistumiseen annetut tiedot (koko nimi, syntymäaika, asuinmaa) pitävät paikkansa. Syntymäaikaa ja sähköpostiosoitetta ei julkaista.

4.3 Jos voittajat eivät vastaa kolmen viikon kuluessa ilmoituksen saamisesta palkinnostaan, heidän palkintovaatimuksensa raukeaa. Osallistujat vastaavat ilmoitetun sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta.

4.4 Perustulo maksetaan tilisiirrolla SEPA-maksualueella. Palkinnosta vähennetään transaktiokustannukset tai palkkiot muulla tavalla tapahtuvasta siirrosta.

4.5 Ehdottomien perustulojen maksamiseen ei ole laillista oikeutta eikä palkinnosta tarvitse ilmoittaa.

5 Arvonnan ennenaikainen päättäminen

5.1 EBI gUG pidättää oikeuden peruuttaa arvonnan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. EBI gug käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos arpajaisten asianmukaista toteuttamista ei voida taata teknisistä syistä (esim. Tietokonejärjestelmän virukset, manipulointi tai virheet laitteistossa ja / tai ohjelmistossa) tai oikeudellisista syistä. Jos tällainen irtisanominen johtui osallistujan käyttäytymisestä, EBI gug voi vaatia korvausta tältä henkilöltä aiheutuneista vahingoista.

5.2 Osallistujan täyttämis- ja korvausvaatimukset arpajaisten ennenaikaisesta lopettamisesta eivät kuulu.

6. Palkinto

6.1 Voittajat saavat ehdottoman perustulon, joka myönnetään kuukausittain tietyn ajan. Arvonnan määrä, määrä ja kesto ilmoitetaan osoitteessa www.ubi4all.eu tai postitse käyttäjälle ennen jokaista arvontaa.

6.2 Maksu suoritetaan kuukauden alussa. Ensimmäinen maksukuukausi on seuraava palkinnon kuukausi, mutta aikaisintaan ensimmäinen kuukausi henkilötietojen onnistuneen vahvistamisen jälkeen.

6.3 Henkilö voi voittaa vain kerran samassa arvonnassa.

6.4 Voittosumman kertamaksuun ei ole oikeutta missään olosuhteissa.

7 Lisäehdot yksittäisille arvonnoille

Yksittäisten arpajaisten lisäehdoista tiedotetaan ilmoitettaessa vastaavasta arvonnasta osoitteessa www.ubi4all.eu tai postittamalla käyttäjälle.

e. Loppusäännökset


1. Tietosuoja

Katso www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. Vastuu

2.1 Voittajien ilmoittaminen ei ole takuuta.

2.2 EBI-gugi järjestäjänä ei ole missään muodossaan vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat arvontaan osallistumisesta tai Internet-palvelimen käyttämättömyydestä, paitsi jos ne johtuvat törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta, josta järjestäjä on vastuussa.

3. Näiden ehtojen muuttaminen, sovellettava laki

3.1 EBI gUG pidättää oikeuden muuttaa ehtoja milloin tahansa ilman perusteluja. Uudet ehdot lähetetään käyttäjälle sähköpostitse.

3.2 Uudet käyttöehdot katsotaan hyväksytyiksi, jos käyttäjä ei vastusta niiden voimassaoloa kuuden viikon kuluessa sähköpostin vastaanottamisesta. Vastaväitteen on oltava tekstimuodossa. EBI gug ilmoittaa käyttäjälle erikseen sähköpostissa vastustamisen mahdollisuudesta, määräajasta ja käyttäjän toimettomuuden seurauksista. Jos käyttäjä vastustaa sitä, kullakin osapuolella on oikeus irtisanoa käyttäjän sopimus tekstimuodossa tavalliseen irtisanomiseen sovellettavan irtisanomisajan kuluessa.

3.3 Mahdollisuus muuttaa käyttöehtoja yllä olevien määräysten mukaisesti ei koske muutoksia, jotka vaikuttavat Palvelun ydinkäytön sisältöön ja laajuuteen käyttäjän vahingoksi, eikä uusien velvoitteiden käyttöönottoa käyttäjälle joita ei ollut aiemmin määritelty käyttöehdoissa. Jos ehtoja muutetaan tältä osin, EBI gUG tarjoaa jatkoa käyttäjäsuhteelle uusissa olosuhteissa.

3.4 EBI gUG:n ja käyttäjän/osallistujan/tilaajan välinen sopimussuhde sekä nämä ehdot ovat yksinomaan Saksan lain alaisia.

Tila: 07

>