Téarmaí & Coinníollacha

Léigh i mBéarla le do thoil. Ní oibríonn aistriúchán uathoibríoch go leordhóthanach anseo.

Téarmaí ⁊ Coinníollacha

Téarmaí ginearálta úsáide, rannpháirtíochta agus coinníollacha gnó "UBI4ALL",
Soláthraí: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (dá ngairtear "EBI gUG" anseo feasta)

A. Faisnéis ghinearálta

B. Téarmaí úsáide don tseirbhís ar líne www.ubi4all.eu de EBI gUG

C. Coinníollacha do lucht tacaíochta

D. Coinníollacha maidir le rannpháirtíocht i rachtaí le haghaidh ioncaim bhunúsaigh neamhchoinníollach

E. Forálacha deiridh

A. Eolas Ginearálta

1. soláthraí agus raon feidhme na dtéarmaí úsáide

1.1 Is é soláthróir na seirbhíse ar líne "www.ubi4all.eu" (dá ngairtear "an tseirbhís" anseo feasta) agus dá bhrí sin comhpháirtí conarthach úsáideoir na seirbhíse (dá ngairtear "úsáideoir" anseo feasta) EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (dá ngairtear "EBI gUG" anseo feasta).

1.2 Cuimsíonn na forálacha seo a leanas na coinníollacha agus na rialacha iompair maidir le húsáid na seirbhíse, an tacaíocht chomh maith le rannpháirtíocht i rachtaí agus tá siad ceangailteach do gach idirbheart dlíthiúil agus gníomh cosúil le hidirbhearta dlíthiúla a dhéantar idir EBI gUG agus an t-úsáideoir . Ina theannta sin, rialaíonn na téarmaí agus na coinníollacha an caidreamh idir na húsáideoirí eatarthu féin maidir le hidirghníomhaíocht agus cumarsáid sa tseirbhís agus tríd an tseirbhís.

2. coinníollacha forlíontacha

Forlíontar na téarmaí agus coinníollacha seo le téarmaí agus coinníollacha maidir le tarraingtí duaiseanna aonair mar a fhoilsítear ar www.ubi4all.eu.

3. Teanga Dlisteanaithe

Foilsítear an tseirbhís ar líne de EBI gUG i mBéarla. Soláthraíonn sé aistriúchán go teangacha eile freisin trí aistriúchán uathoibríoch le GTranslate Inc. Ar chúinsí dlí níl ach an téacs bunaidh i mBéarla dleathach. Ní ghlacann EBI gUG freagracht as ábhar a aistríonn GTranslate Inc. 

b. Téarmaí úsáide na seirbhíse ar líne ubi4all.eu

1. úsáid na seirbhíse

1.2 De ghnáth ceadaítear úsáid na seirbhíse ("surfáil") do gach duine. Cuimsíonn úsáid ghníomhach, go háirithe, clárú don raifil d’Ioncam Bunúsach Neamhchoinníollach, nach gceadaítear tráth an raifil ach do dhaoine 16 bliana d’aois nó níos sine agus a bhfuil cónaí orthu san Aontas Eorpach.

2. tionscadail / tionscadail toirmiscthe a scor

2.1 Tá oibleagáid ar an úsáideoir i dtreo EBI gUG gan aon ábhar atá de chineál mídhleathach nó ábhar mídhleathach a phostáil nó - ar chúis ar bith - nach féidir a dhéanamh nó a fhógairt san Ísiltír nó faoi choinníollacha áirithe amháin. I bhfianaise an chúlra seo, tá tionscadail nach bhfuil agus / nó a n-ábhar sna catagóirí seo a leanas inghlactha:

 • modhanna bolscaireachta de réir bhrí dhlí na hÍsiltíre agus tionscadal ina bhfuil nó a thagraíonn do shaintréithe eagraíochtaí míbhunreachtúla;
 • tionscadail a bhfuil a n-ábhar agus / nó aidhmeanna dírithe ar an ord daonlathach saor in aisce nó ar an smaoineamh ar thuiscint idirnáisiúnta;
 • tionscadail a ndéanann a n-ábhar idirdhealú i gcoinne daoine ar bhonn a mbunús, a gcuma, a gcumas, a gclaonadh gnéasach, inscne, cúlra sóisialta nó aoise;
 •  tionscadail a léiríonn nó a thagraíonn do ghníomhartha foréigneacha cruálach in aghaidh daoine nó ainmhithe ar bhealach a dhéanann glóir nó fánach ar ghníomhartha foréigin den sórt sin nó a léiríonn nádúr cruálach nó mídhaonna an ghnímh ar bhealach a sháraíonn dínit an duine;
 • oibríochtaí a thugann glóir do chogadh;
 •  tionscadail a chiontaíonn, nó a bhfuil a n-ábhar, i gcoinne dínit an duine, go háirithe trí léiriú nó cur síos a dhéanamh ar dhaoine atá nó a bhí ag fáil bháis nó atá nó a bhí faoi dhrochfhulaingt choirp nó mheabhrach, trína léirítear imeacht iarbhír gan a bheith dlisteanach spéis san fhoirm seo de léiriú nó tuairisciú; ní bhaineann toiliú le hábhar;
 •  tionscadail a sháraíonn nó a bhfuiltear ag súil go sáróidh siad an tAcht Airm;
 •  tionscadail a léiríonn nó a thuairiscíonn leanaí nó daoine óga i staidiúir mínádúrtha a bhfuil béim inscne orthu, atá pornagrafach, go háirithe má bhíonn foréigean i gceist leo, mí-úsáid ghnéasach leanaí nó daoine óga nó gníomhartha gnéis daoine le hainmhithe, chomh maith le hábhar atá ann do dhaoine eile sáraíonn cúiseanna rialacháin chun daoine óga a chosaint; baineann sé seo freisin le tionscadail a thagraíonn nó a thugann le tuiscint ar ábhar agus / nó cuspóirí den sórt sin;
 •  tionscadail a chuireann cluichí chun cinn a dteastaíonn cead stáit uathu nó a mbíonn litreacha slabhra, scéimeanna pirimid, gealltóireachta nó nithe gaolmhara i gceist leo nó a fhógraíonn iad;
 • tionscadail atá maslach, clúmhillteach nó maslach ar bhealach eile agus / nó a léiríonn treochtaí ciníocha, frith-Sheimíteacha, frith-Ioslamacha;
 •  Dhéanfaí tionscadail a sháraíonn an ceart chun príobháideacht agus sféar pearsanta a chosaint chomh maith leis an gceart chun íomhá duine féin agus / nó atá ag bagairt nó a chuirfeadh brú ar dhaoine eile ar bhealach ar bith;

Tá sé de dhualgas ar an úsáideoir, maidir leis an bpointe 2.1 seo, scrúdú a dhéanamh ar na tionscadail a bhfuil sé ar intinn aige stopadh.

3. rialacha maidir le hábhar úsáideora eile / grianghraif úsáideora

3.1 Tá feidhm iomlán ag forálacha alt 2.1 maidir leis an ábhar go léir a chuireann an t-úsáideoir ar an tseirbhís, ie go háirithe téacsanna agus íomhánna.

3.2 Caithfidh an t-úsáideoir aird ar leith a thabhairt ar shuíomhanna cóipchirt agus cóipchirt choimhdeacha tríú páirtithe mura é féin údar an ábhair atá i gceist.

4. cearta úsáide ábhair

4.1 Deonaíonn an t-úsáideoir a chuireann ábhar sa tseirbhís cearta úsáide simplí, neamhtheoranta go spásúil agus go sealadach do EBI gUG chun an ábhair a mhéid is gá chun an tseirbhís a oibriú.

4.2 Ina choinne sin, tugann an t-úsáideoir go háirithe an ceart do EBI gUG an t-ábhar ábhartha a chur ar fáil go teicniúil don tseirbhís lena aisghabháil agus na macasamhla riachtanacha a chur ar fáil (sábháil ar na freastalaithe srl.). Ina theannta sin, tugann an t-úsáideoir an ceart do EBI gUG an t-ábhar a chur in eagar d’fhonn a bheith in ann iad a chur i láthair níos fearr ar an suíomh Gréasáin. Ina theannta sin, tá sé de cheart ag EBI gUG an t-ábhar a dhéanamh inrochtana go poiblí faoi chuimsiú na seirbhíse, an t-ábhar a sheoladh agus a atáirgeadh go poiblí ar shlí eile, trína n-áirítear leis seo go háirithe an t-ábhar a dhéanamh inrochtana nó a sheoladh tríd an ábhar a aistriú chuig críochfoirt sheasta nó soghluaiste. úsáideoirí eile faoi chuimsiú seirbhísí síntiúis uathoibrithe (seirbhísí brú) nó seirbhísí aisghabhála (seirbhísí tarraingthe) (m.sh. trí phodchraoladh, fotha RSS, beatha Atom, comhéadan XML nó teicneolaíochtaí eile). Tuigtear go n-áiríonn an ceart chun craolta, go háirithe, an ceart ábhar sa tseirbhís a atáirgeadh trí tharchur leanúnach na sonraí (sruthú), lena n-áirítear an fhéidearthacht an sruth a shocrú sa chaoi is gur féidir leis an gcraoladh sonraí a stóráil ag an faighteoir.

5. úsáid tráchtála / iompar míchuí eile

5.1 Tá an tSeirbhís beartaithe le haghaidh úsáide príobháidí amháin. Ní cheadaítear úsáid chun críocha tráchtála agus / nó gnó. Baineann sé seo go háirithe le hearraí nó seirbhísí de chineál ar bith a thairiscint in aghaidh íocaíochta nó leis an gcuireadh tairiscint chomhfhreagrach a chur isteach, agus uimhreacha seirbhíse breisluacha (go háirithe uimhreacha 0900 go háirithe) nó uimhreacha SMS breisluacha (Préimh SMS) a ainmniú. faoi ​​raon feidhme na Seirbhíse. Tá feidhm ag an toirmeasc seo ar an mbealach céanna sa chaidreamh idir úsáideoirí, ar an gcoinníoll go ndéantar an chumarsáid atá i gceist ag baint úsáide as an tSeirbhís agus a feidhmeanna, chomh maith le fógraíocht táirgí agus seirbhísí a thairgeann tríú páirtithe i gcoinne íocaíochta.

5.2 Ina theannta sin, ní fhéadfaidh an Úsáideoir aon nósanna imeachta uathoibríocha nó láimhe a úsáid chun sonraí ón tSeirbhís a léamh, a stóráil, a phróiseáil, a athrú, a chur ar aghaidh nó a mhí-úsáid ar bhealach eile. Ní féidir aon ríomhphoist a thascradh.

5.3 Ní fhéadfaidh an Úsáideoir víris, Trojans agus scripteanna agus cláir chomhfhreagracha nó cód mailíseach dá samhail a thabhairt isteach sa tSeirbhís. Tá cosc ​​freisin ar ríomhphoist ríomhphoist a sheoladh.

5.4 Go háirithe, tá cosc ​​freisin ar shonraí pearsanta úsáideoirí eile nó tríú páirtithe a fhoilsiú, a sheoladh nó a tharchur eile.

6. Nuachtlitir / Fógraíocht

Ar iarratas sainráite seolann EBI gUG nuachtlitir ríomhphoist chuig a sheoladh ríomhphoist ag eatraimh iomchuí, ina bhfuil faisnéis eagarthóireachta ó agus faoi thairiscint EBI gUG (m.sh. go dtarraingítear bunioncam nua trí chrannchur). Ina theannta sin, forchoimeádann EBI gUG an ceart an t-úsáideoir a chur ar an eolas trí r-phost faoina tháirgí agus tairiscintí féin ó thríú páirtithe. Tá an deis ag an úsáideoir díliostáil ón nuachtlitir ag am ar bith, mar shampla tríd an bhfeidhm chomhfhreagrach a roghnú sa nuachtlitir féin nó trí r-phost a sheoladh chuig info@ubi4all.eu.

7. barántas agus dliteanas an úsáideora / scaoileadh maidir le hábhar mídhleathach

7.1 Ráthaíonn an t-úsáideoir do EBI gUG go bhfuil sé / sí i dteideal agus in ann na cearta a aistriú a mhéid a chinntear le clásal 6. Ráthaíonn an t-úsáideoir a thuilleadh i dtreo EBI gUG nach gcuirfidh sé / sí aon ábhar sa tseirbhís a bhfuil a ábhar sáraíonn ábhar nó ábhar clásail 4, 5 agus 7.

7.2 Is é an t-úsáideoir amháin atá freagrach as an ábhar go léir a phostálann sé / sí chomh maith le haon phost dlí a theastaíonn chuige seo a bheith ann. Ní dhéanann EBI gUG an t-ábhar a chuireann an t-úsáideoir sa phost a sheiceáil.

Níl aon tionchar ag aon éilimh bhreise ar dhamáistí ó EBI gUG.

8 Dliteanas EBI gUG

Go bunúsach tá EBI gUG faoi dhliteanas de réir na rialachán dlí. Tá dhá shrian i bhfeidhm, áfach: Má dhéantar damáiste don úsáideoir mar thoradh ar chailliúint sonraí, níl EBI gUG faoi dhliteanas ina leith seo sa mhéid go seachnófaí na damáistí trí chúltaca rialta agus iomlán na sonraí ábhartha go léir ag an úsáideoir. I gcás gníomhartha nó neamhghníomhartha atá beagáinín faillíoch, tá dliteanas EBI gUG eisiata freisin i leith damáistí conartha-neamhthipiciúla nó neamh-intuartha, ar choinníoll nach ndéanann an damáiste difear do shaol, do chorp ná do shláinte.

9. gníomhairí vicarious

Forchoimeádann EBI gUG an ceart tríú páirtithe a úsáid chun oibleagáidí conarthacha a chomhlíonadh.

10. sáruithe ar na téarmaí úsáide

Forchoimeádann EBI gUG an ceart ábhar nach bhfuil inghlactha de réir na dtéarmaí úsáide seo a scriosadh chomh maith le rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí tar éis na téarmaí úsáide seo a shárú d’fhonn úsáideoirí a spreagadh chun a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh. Cuirtear rabhaidh agus fionraí in iúl don úsáideoir i bhfoirm téacs. Ina theannta sin, féadfar foirceannadh urghnách ar an gcaidreamh úsáideora a fhuaimniú.

11. an comhaontú úsáideora a fhoirceannadh

11.1 Féadfaidh an t-úsáideoir an caidreamh úsáideora a fhoirceannadh tráth ar bith, ag EBI gUG le tréimhse fógra dhá sheachtain. Forchoimeádann an dá pháirtí an ceart an conradh a fhoirceannadh gan fógra ar chúis mhaith. Teastaíonn foirm téacs ó gach foirceannadh, ie r-phost amháin ar a laghad.

11.2 Tar éis an conradh a fhoirceannadh scriosfar na sonraí úsáideora go léir, mura bhfuil gá le stóráil ar chúiseanna dlí. Mar sin ní féidir athghníomhachtú a dhéanamh.

11.3 Má dhearbhaíonn EBI gUG foirceannadh urghnách don úsáideoir, ní fhéadfaidh an t-úsáideoir athchlárú don tseirbhís gan toiliú EBI gUG.

C. Coinníollacha do lucht tacaíochta

1. prionsabail

1.1 Déanann EBI gUG idirghabháil lucht tacaíochta do fhaighteoirí bunioncaim (tairbhithe) agus bailíonn sé síntiúis chun a chuspóirí eagraíochtúla a réadú.

1.2 Riarann ​​EBI gUG íocaíochtaí uile an lucht tacaíochta (íocaíochtaí aonuaire, íocaíochtaí reatha) isteach sa “phota d’ioncam bunúsach” agus úsáidtear iad thar ceann na ndeontóirí go heisiach chun bunioncam neamhchoinníollach a íoc leis na tairbhithe.

1.3 Úsáideann EBI gUG síntiúis go heisiach chun a chuspóirí a bhaint amach.

2. foráil maidir le híocaíochtaí lucht tacaíochta a úsáid

2.1 Féadfaidh lucht tacaíochta a chinneadh an bhfuil a gcuid íocaíochtaí aonuaire nó leanúnacha le deonú mar shíntiús chun críocha EBI gUG nó mar bhronntanas don phota ioncaim bhunúsaigh, nó conas atá íocaíocht le roinnt idir an dá chuspóir.

2.2 Cheal forála maidir leis an úsáid, tá EBI gUG i dteideal suas le 50% den íocaíocht a bhailiú mar shíntiús. I gcás íocaíochtaí 1.000 € agus níos mó fiafróidh EBI gUG den lucht tacaíochta conas atá an íocaíocht le húsáid, an féidir teagmháil a bhunú.

3. íocaíochtaí isteach sa phota le haghaidh ioncaim bhunúsaigh

3.1 Déanann an tacadóir íocaíochtaí isteach sa phota le haghaidh ioncaim bhunúsaigh leis an gcoinníoll agus an treoir go riarann ​​EBI gUG na cistí seo, mar aon le gach íocaíocht eile isteach sa phota d’ioncam bunúsach, ar iontaobhas agus ar leithligh óna shócmhainní eile don lucht tacaíochta agus ar aghaidh iad chuig faighteoirí Bun-Ioncaim Neamhchoinníollach mar shíntiúis ón lucht tacaíochta. Tá an t-aistriú gan ainm. Ní nochtfaidh EBI gUG ainmneacha na ndeontóirí do na tairbhithe ná ainmneacha na dtairbhithe do na deontóirí.

3.2 Údaraíonn an lucht tacaíochta do EBI gUG faighteoirí a síntiús a roghnú ó na hiarratasóirí. Déantar an roghnú faoi láthair trí go leor a tharraingt.

3.3 Údaraíonn an lucht tacaíochta do EBI gUG méid na síntiús a chinneadh. Faoi láthair, tarraingítear go leor ioncam bunúsach de 9.600 € in aghaidh an fhaighteora, iníoctha i 12 thráthchuid mhíosúla de 800 € an ceann.

3.4 Agus na síntiúis á gcur ar aghaidh, meastar go n-úsáidtear na híocaíochtaí a fuarthas ar dtús (an chéad isteach, an chéad amach) agus go ndéantar iad a dháileadh go cothrom ar gach faighteoir an seolta faoi seach.

3.5 Tarscaoileann an lucht tacaíochta éilimh ar aisíocaíocht íocaíochtaí nár cuireadh ar aghaidh go dtí an pota ioncaim bhunúsaigh fós. Má stopann EBI gUG ar deireadh ioncam bunúsach neamhchoinníollach a dheonú, is féidir iarmhéid na gcistí a riartar ar iontaobhas, atá níos lú ná méid an ioncaim bhunúsaigh dheonaithe dheireanaigh, a leithdháileadh ar EBI gUG chun a chuspóirí eagraíochtúla a shaothrú.

3.6 Cruthúnas ar úsáid cheart

Beidh riarachán agus úsáid cheart na gcistí sa phota ioncaim bhunúsaigh arna iniúchadh ag iniúchóir ag EBI gUG agus foilseoidh sé toradh an iniúchta ina thuarascáil bhliantúil.

4. síntiúis

Úsáidfear síntiúis do EBI gUG chun críocha reachtúla amháin. Arna iarraidh sin gheobhaidh na deontóirí admháil síntiúis ("deimhniú síntiúis"). Ní féidir aon admháil síntiús a eisiúint le haghaidh síntiúis le cur ar aghaidh chuig faighteoirí ioncaim bhunúsaigh.

d. Coinníollacha rannpháirtíochta i dtarraingtí duaise d’ioncam neamhchoinníollach baSic

1. incháilitheacht

1.1 Tá gach duine a shroich 16 bliana d'aois agus a bhfuil cónaí air i mballstát den Aontas Eorpach tráth an chláraithe incháilithe chun páirt a ghlacadh.

1.2 Glacfaidh gach duine a chláraigh don chrannchur ag www.ubi4all.eu le sonraí cearta de réir bhrí a gcárta aitheantais, a ghlac leis na téarmaí úsáide agus a thug a dtoiliú le próiseáil sonraí, páirt sa chrannchur reatha. .

1.3 Is féidir le daoine nár chuidigh le maoiniú an ioncaim bhunúsaigh trí dheonachán páirt a ghlacadh go sainráite. Mar sin níl aon cheangal idir an tacaíocht agus an fhéidearthacht go mbuafaidh sí.

1.4 Ní féidir le gach duine páirt a ghlacadh ach uair amháin in aghaidh an raifil tríd an suíomh Gréasáin.

1.5 Ní thugtar rannpháirtíocht éifeachtach i raifil ach má tá an t-ainm iomlán (gach céadainm agus ainm deiridh, mar atá ar dhoiciméad aitheantais oifigiúil bailí nó teastas breithe), dáta breithe na rannpháirtithe agus tír chónaithe an AE iontráilte go hiomlán agus i gceart san fhoirm chlárúcháin.

1.6 Ní bhaineann rannpháirtíocht i dtarraingt duaiseanna le ceannach aon earraí ná le húsáid aon seirbhíse.

2. eisiamh ó rannpháirtíocht

2.1 Déantar daoine a fuair ioncam bunúsach cheana féin nó atá ag fáil bunioncaim cheana féin de réir bhrí na gcoinníollacha seo ar lá an tarraingt ó rannpháirtíocht.

2.2 I gcás sárú ar na coinníollacha rannpháirtíochta seo forchoimeádann EBI gUG an ceart daoine a eisiamh ó bheith rannpháirteach i rachtaí.

2.3 Má thoirmisctear an raifil nó an rannpháirtíocht ann san áit rannpháirtíochta le dlí nó le rialacháin eile, ar an drochuair ní féidir rannpháirtíocht ón áit seo.

3. an raifil a chur i bhfeidhm

3.1 Fógraítear dátaí na rachtaí agus líon na n-ioncam bunúsach a tharraingítear i ngach cás ag www.ubi4all.eu.

3.2 Déanfar na rachtaí a scannánú agus ansin cuirfear ar fáil ar líne iad le breathnú orthu. Fógrófar dáta cruinn an raifil ag www.ubi4all.eu.

3.3 Is féidir na tarraingtí duaiseanna a thaispeáint freisin trí shruth beo ar chainéal atá inrochtana go poiblí (m.sh. YouTube nó teilifís) agus ansin a chur ar fáil le breathnú ar líne.

3.4 Agus iad ag glacadh páirte i raifil, gheobhaidh na rannpháirtithe go léir uimhreacha ticéad crannchuir a chuirfear chucu trí ríomhphost. Sa raifil phoiblí, gintear uimhir bhuaiteach do gach ioncam bunúsach atá le tarraingt. Bhuaigh na rannpháirtithe le huimhreacha ticéad a fhreagraíonn do cheann de na huimhreacha buaiteacha seo.

3.5 Tá cúlú dlíthiúil, eg mar gheall ar earráidí líomhnaithe nó iarbhír i bhfeidhmiú an raifil, eisiata.

4. próiseáil

4.1 Tabharfar fógra do bhuaiteoirí trí r-phost agus foilseofar a n-ainm iomlán agus a dtír chónaithe ar www.ubi4all.eu. Aontaíonn na buaiteoirí go sainráite leis an gcineál seo foilseacháin.

4.2 Tá sé de dhualgas ar na buaiteoirí a chruthú go bhfuil an fhaisnéis a chuirtear ar fáil le haghaidh rannpháirtíochta (ainm iomlán, dáta breithe, tír chónaithe) fíor. Ní fhoilseofar an dáta breithe agus an seoladh r-phoist.

4.3 Mura bhfreagraíonn buaiteoirí laistigh de thrí seachtaine ón bhfógra a fháil faoina nduais, rachaidh a n-éileamh ar an duais i léig. Tá na rannpháirtithe freagrach as cruinneas an seoladh ríomhphoist a chuirtear ar fáil.

4.4 Íoctar an t-ioncam bunúsach trí aistriú go cuntas i réimse íocaíochtaí SEPA. Bainfear costais idirbhirt nó táillí as aistriú ar bhealaí eile ón duais.

4.5 Níl aon teidlíocht dhlíthiúil ann Bun-Ioncam Neamhchoinníollach a íoc agus ní theastaíonn fógra faoin duais.

5 Foirceannadh roimh am an raifil

5.1 Forchoimeádann EBI gUG an ceart raifil a chealú nó a fhoirceannadh tráth ar bith gan fógra roimh ré. Baineann EBI gUG úsáid as an bhféidearthacht seo go háirithe más ar chúiseanna teicniúla (m.sh. víris sa chóras ríomhaireachta, ionramháil nó earráidí sna crua-earraí agus / nó sna bogearraí) nó ar chúiseanna dlí ní féidir a ráthú go ndéanfar an raifil a fhorghníomhú i gceart. Más iompar rannpháirtí ba chúis le foirceannadh den sórt sin, féadfaidh EBI gUG cúiteamh a éileamh as an damáiste a rinne an duine seo.

5.2 Eisítear éilimh chomhlíonta agus chúitimh an rannpháirtí i gcás fhoirceannadh roimh am an chrannchuir.

6. duais

6.1 Faigheann na buaiteoirí Bun-Ioncam Neamhchoinníollach, a dheonaítear i méideanna míosúla ar feadh tréimhse áirithe ama. Fógrófar líon, méid agus téarma an bhunioncaim arna tharraingt ar www.ubi4all.eu roimh gach tarraingt.

6.2 Déantar íocaíocht ag tús na míosa. Is í an chéad mhí den íocaíocht an mhí dar gcionn den duais, ach ar a luaithe an chéad mhí tar éis sonraí pearsanta a fhíorú go rathúil.

6.3 Ní féidir le duine a bhuachan ach uair amháin sa raifil chéanna.

6.4 Níl aon teidlíocht ar íocaíocht aonuaire den mhéid a bhuaigh in imthosca ar bith.

7 Coinníollacha forlíontacha do rachtaí aonair

Fógrófar coinníollacha breise maidir le rachtaí aonair nuair a fhógrófar an raifil faoi seach ar www.ubi4all.eu.

e. Forálacha deiridh


1. cosaint sonraí

Féach www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. dliteanas

2.1 Tá fógra na mbuaiteoirí gan ráthaíocht.

2.2 Níl EBI gUG, mar eagraí, faoi dhliteanas i bhfoirm ar bith as damáistí díreacha nó indíreacha a eascraíonn as a bheith rannpháirteach sa raifil nó as inrochtaineacht an fhreastalaí idirlín, mura rud é gur gníomh faillíoch nó d'aon ghnó atá an t-eagraí freagrach as.

3. na coinníollacha seo, an dlí is infheidhme, a leasú

3.1 Forchoimeádann EBI gUG an ceart na coinníollacha a athrú tráth ar bith agus gan cúiseanna a thabhairt. Seolfar na coinníollacha nua chuig an úsáideoir trí r-phost.

3.2 Meastar go bhfuil na téarmaí agus coinníollacha úsáide nua comhaontaithe mura gcuireann an t-úsáideoir i gcoinne a bhailíochta laistigh de shé seachtaine tar éis dó an ríomhphost a fháil. Caithfidh an agóid a bheith i bhfoirm téacs. Cuirfidh EBI gUG an t-úsáideoir ar an eolas ar leithligh sa r-phost faoin bhféidearthacht agóid, an spriocdháta agus iarmhairtí neamhghníomhaíochta an úsáideora. Má dhéanann an t-úsáideoir agóid, tá sé de cheart ag gach páirtí an comhaontú úsáideora a fhoirceannadh i bhfoirm téacs leis an tréimhse fógra is infheidhme maidir le gnáthfhoirceannadh.

3.3 Ní bhaineann an fhéidearthacht na Téarmaí agus Coinníollacha a leasú de réir na bhforálacha thuas maidir le hathruithe a théann i bhfeidhm ar ábhar agus scóip chroíúsáid na Seirbhíse chun aimhleasa an Úsáideora, ná chun oibleagáidí nua a thabhairt isteach don Úsáideoir. nár leagadh amach roimhe seo sna Téarmaí agus Coinníollacha. Más ceart athruithe a dhéanamh ar na coinníollacha ina leith seo, tairgfidh EBI gUG leanúint den chaidreamh úsáideora faoi na coinníollacha nua.

3.4 Tá an caidreamh conarthach idir EBI gUG agus an t-úsáideoir / rannpháirtí / suibscríobhaí chomh maith leis na coinníollacha seo faoi réir dhlí na hÍsiltíre go heisiach.

Stádas: 11 Samhain 2020

>