2020. je bila vrlo radna godina za zagovornike UBI-a. Tema godine - Covid19 ...

opširnije

Koje svjetski poznate ljude poznajete koji podržavaju bezuvjetni osnovni dohodak? Ne mislim na ljude koji samo ...

opširnije

Intervju s dr. Valerijom Korošec, sociologinjom, istraživačicom i UBI-aktivisticom Slovenija je bila prva zemlja koja je stigla u ...

opširnije

Što je bezuvjetni osnovni dohodak? Jeste li si ikad postavili pitanje „Što bih, ako bih ...

opširnije

Unesite svoj teŠto do sada znamo o bezuvjetnom osnovnom dohotku (UBI)? Sa stotinama eksperimenata ...

opširnije