ლატვია, ბალტიის სამი ქვეყნიდან ერთ-ერთი, მხოლოდ რუსეთის ოკუპაციისგან დამოუკიდებელი გახდა ...

დაწვრილებით