დაგვეხმარეთ უპირობო ძირითადი შემოსავლის დაფინანსებაში

...და ასე გაარკვიეთ UBI-ს გავლენა ევროპაში!

9600 ევროს მოგროვების შემდეგ, ჩვენ ვათამაშებთ მას და ვიხდით 800 ევროს თვეში. სტრიქონები არ არის მიმაგრებული! ასე რომ, ევროპელ მაცხოვრებლებს შეუძლიათ UBI-ს ტესტირება ერთი წლის განმავლობაში და გვითხრან მისი გავლენის შესახებ.

  ასევე შეგიძლიათ შემოწირულობის ხელით საბანკო გადარიცხვით
EBI Politische Teilhabe ევროპაში gUG-ში
IBAN: DE39 4265 1315 0000 0948 47
მიზანი: UBI4ALL


>