წესები და პირობები

გთხოვთ წაიკითხოთ ინგლისურ ენაზე. ავტომატური თარგმანი აქ ადეკვატურად არ მუშაობს.

Წესები და პირობები

"UBI4ALL"-ის გამოყენების ზოგადი პირობები, მონაწილეობა და ბიზნესის პირობები.
პროვაიდერი: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (შემდგომში ასევე მოხსენიებული, როგორც "EBI gUG")

ა ზოგადი ინფორმაცია

B. EBI gUG-ის ონლაინ სერვისის www.ubi4all.eu გამოყენების პირობები

გ. პირობები მხარდამჭერებისთვის

დ. უპირობო ძირითადი შემოსავლის გათამაშებაში მონაწილეობის პირობები

E. დასკვნითი დებულებები

A. ზოგადი ინფორმაცია

1. მიმწოდებელი და გამოყენების პირობების ფარგლები

1.1 ონლაინ სერვისის "www.ubi4all.eu" პროვაიდერი (შემდგომში ასევე "მომსახურება") და, შესაბამისად, სერვისის მომხმარებლის სახელშეკრულებო პარტნიორი (შემდგომში ასევე "მომხმარებელი") არის EBI Politische Teilhabe in Europa. gemeinnützige Unternehmergesellschaft (შემდგომში ასევე მოიხსენიება როგორც "EBI gUG").

1.2 შემდეგი დებულებები შეიცავს მომსახურებით სარგებლობის, მხარდაჭერის, აგრეთვე გათამაშებაში მონაწილეობის ქცევის პირობებს და წესებს და სავალდებულოა ყველა იურიდიული ტრანზაქციისა და იურიდიული ტრანზაქციის მსგავსი ქმედებისთვის, რომლებიც ხორციელდება EBI gUG-სა და მომხმარებელს შორის. . გარდა ამისა, ვადები და პირობები არეგულირებს მომხმარებლებს შორის ურთიერთობას, რამდენადაც ეს ეხება ურთიერთქმედებას და კომუნიკაციას სერვისში და მის მეშვეობით.

2. დამატებითი პირობები

წინამდებარე წესებსა და პირობებს ავსებს ინდივიდუალური პრიზების გათამაშების პირობები, რომლებიც გამოქვეყნებულია www.ubi4all.eu-ზე.

3. ლეგიტიმირებული ენა

EBI gUG-ის ონლაინ სერვისი გამოქვეყნებულია ინგლისურ ენაზე. ის ასევე უზრუნველყოფს თარგმანს სხვა ენებზე ავტომატური თარგმანით GTranslate Inc-ის მიერ. იურიდიული მოსაზრებებისთვის მხოლოდ ორიგინალური ტექსტი ინგლისურ ენაზეა კანონიერი. EBI gUG არ იღებს პასუხისმგებლობას GTranslate Inc-ის მიერ თარგმნილ კონტენტზე. 

ბ. ონლაინ სერვისით სარგებლობის პირობები ubi4all.eu

1. სერვისით სარგებლობა

1.2 სერვისით სარგებლობა ("სერფინგი") ზოგადად ნებადართულია ყველა ადამიანისთვის. აქტიური გამოყენება მოიცავს, კერძოდ, რეგისტრაციას უპირობო საბაზისო შემოსავლის გათამაშებაში, რომელიც გათამაშების დროს ნებადართულია მხოლოდ 16 წელზე უფროსი ასაკის და ევროკავშირის რეზიდენტებისთვის.

2. პროექტების/აკრძალული პროექტების შეწყვეტა

2.1 მომხმარებელი ვალდებულია EBI gUG-ის მიმართ არ გამოაქვეყნოს კონტენტი, რომელიც არის უკანონო ხასიათის ან უკანონო შინაარსის ან - რაიმე მიზეზით - რომელიც არ შეიძლება განხორციელდეს ან რეკლამირებული იყოს ნიდერლანდებში ან მხოლოდ გარკვეულ პირობებში. ამ ფონზე, განსაკუთრებით ის პროექტები, რომლებიც და/ან მათი შინაარსი მიეკუთვნება შემდეგ კატეგორიებს, დაუშვებელია:

 • პროპაგანდის საშუალებები ჰოლანდიური კანონის მნიშვნელობით და პროექტები, რომლებიც შეიცავს ან ეხება არაკონსტიტუციური ორგანიზაციების მახასიათებლებს;
 • პროექტები, რომელთა შინაარსი და/ან მიზნები მიმართულია თავისუფალი დემოკრატიული წესრიგის ან საერთაშორისო ურთიერთგაგების იდეის წინააღმდეგ;
 • პროექტები, რომელთა შინაარსი დისკრიმინაციას ახდენს ადამიანების წარმოშობის, გარეგნობის, შესაძლებლობების, სექსუალური ორიენტაციის, სქესის, სოციალური წარმომავლობის ან ასაკის მიხედვით;
 •  პროექტები, რომლებიც ასახავს ან ეხება ძალადობის სასტიკ აქტებს ადამიანებზე ან ცხოველებზე ისე, რომ განადიდებს ან ამცირებს ძალადობის ასეთ აქტებს ან რომელიც ასახავს ქმედების სასტიკ ან არაადამიანურ ბუნებას ისე, რომ ლახავს ადამიანის ღირსებას;
 • ოპერაციები, რომლებიც ადიდებენ ომს;
 •  პროექტები, რომლებიც ან მათი შინაარსი შეურაცხყოფს ადამიანის ღირსებას, განსაკუთრებით იმ ადამიანების გამოსახვით ან აღწერით, რომლებიც არიან ან კვდებიან ან განიცდიან ან განიცდიან მძიმე ფიზიკურ ან ფსიქიკურ ტანჯვას, სადაც რეალური მოვლენა ასახულია კანონიერების გარეშე. ასახვის ან მოხსენების ამ ფორმის ინტერესი; თანხმობა არარელევანტურია;
 •  პროექტები, რომლებიც არღვევს ან სავარაუდოდ დაარღვევს იარაღის შესახებ აქტს;
 •  პროექტები, რომლებიც ასახავს ან აღწერს ბავშვებს ან ახალგაზრდებს არაბუნებრივი სქესის ხაზგასმული პოზებით, რომლებიც არის პორნოგრაფიული, განსაკუთრებით, თუ ისინი მოიცავს ძალადობას, ბავშვების ან ახალგაზრდების სექსუალურ ძალადობას ან ცხოველებთან ადამიანების სექსუალურ აქტებს, აგრეთვე კონტენტს, რომელიც სხვა მიზეზები არღვევს ახალგაზრდების დაცვის წესებს; ეს ასევე ეხება პროექტებს, რომლებიც მიუთითებენ ან მიანიშნებენ ასეთ შინაარსს და/ან მიზნებს;
 •  პროექტები, რომლებიც ხელს უწყობენ თამაშებს, რომლებიც საჭიროებენ სახელმწიფოს ნებართვას ან მოიცავს ან რეკლამირებს ჯაჭვურ წერილებს, პირამიდულ სქემებს, ფსონებს ან მასთან დაკავშირებულ საკითხებს;
 • პროექტები, რომლებიც არის შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებლური ან სხვაგვარად შეურაცხმყოფელი და/ან აჩვენებს რასისტულ, ანტისემიტურ, ანტიისლამურ ტენდენციებს;
 •  განხორციელდება პროექტები, რომლებიც არღვევს კონფიდენციალურობისა და ინტიმური სფეროს დაცვის უფლებას, ასევე საკუთარი იმიჯის უფლებას და/ან ემუქრება ან სხვაგვარად აყენებს ან მოახდინა ზეწოლა სხვაზე;

მომხმარებელი ვალდებულია, ამ 2.1 პუნქტთან დაკავშირებით, შეისწავლოს ის პროექტები, რომელთა შეწყვეტას აპირებს.

3. წესები სხვა მომხმარებლის კონტენტისთვის / მომხმარებლის ფოტოებისთვის

3.1 პუნქტის 2.1 დებულებები სრულად ვრცელდება ყველა შინაარსზე, რომელსაც მომხმარებელი ათავსებს სერვისზე, ანუ კონკრეტულ ტექსტებსა და სურათებზე.

3.2 მომხმარებელმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს მესამე მხარის საავტორო და დამხმარე საავტორო პოზიციებს, თუ ის თავად არ არის მოცემული შინაარსის ავტორი.

4. შინაარსის გამოყენების უფლება

4.1 მომხმარებელი, რომელიც ათავსებს კონტენტს სერვისში, ანიჭებს EBI gUG-ს მარტივი, სივრცით და დროებით შეუზღუდავი გამოყენების უფლებებს კონტენტზე სერვისის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მოცულობით.

4.2 ამ ფონზე, მომხმარებელი განსაკუთრებით ანიჭებს EBI gUG-ს უფლებას გახადოს შესაბამისი კონტენტი ტექნიკურად ხელმისაწვდომი სერვისისთვის მოსაძიებლად და განახორციელოს საჭირო რეპროდუქცია (სერვერებზე შენახვა და ა.შ.). გარდა ამისა, მომხმარებელი ანიჭებს EBI gUG-ს უფლებას მოახდინოს შინაარსის რედაქტირება, რათა შეძლოს მათი უკეთ წარმოჩენა ვებგვერდზე. გარდა ამისა, EBI gUG-ს უფლება აქვს გახადოს შიგთავსი საჯაროდ ხელმისაწვდომი სერვისის ფარგლებში, გაგზავნოს და სხვაგვარად გაამრავლოს შიგთავსი, რაც ასევე მოიცავს კონტენტის ხელმისაწვდომობას ან გაგზავნას შიგთავსის ფიქსირებულ ან მობილურ ტერმინალებში გადაცემით. სხვა მომხმარებლების ავტომატური სააბონენტო სერვისების (პუშ სერვისები) ან მოძიების სერვისების (მაგ. პოდკასტინგის, RSS feed-ის, Atom feed-ის, XML ინტერფეისის ან სხვა ტექნოლოგიების მეშვეობით) ფარგლებში. მაუწყებლობის უფლება გულისხმობს, კერძოდ, სერვისში შინაარსის რეპროდუცირების უფლებას მონაცემთა უწყვეტი გადაცემის გზით (სტრიმინგ), ნაკადის ისე მოწყობის შესაძლებლობის ჩათვლით, რომ მონაცემთა მაუწყებლობა შეინახოს მიმღები.

5. კომერციული გამოყენება / სხვა არასათანადო ქცევა

5.1 სერვისი განკუთვნილია მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის. კომერციული და/ან საქმიანი მიზნებისთვის გამოყენება დაუშვებელია. ეს განსაკუთრებით ეხება ნებისმიერი სახის საქონლის ან მომსახურების შეთავაზებას გადახდის სანაცვლოდ ან მოწვევას შესაბამისი შეთავაზების წარდგენისთვის, და დამატებითი ღირებულების სერვისის ნომრების (კერძოდ 0900 ნომრების) ან დამატებული ღირებულების SMS ნომრების (პრემიუმ SMS) დასახელებას. სამსახურის ფარგლებში. ეს აკრძალვა ასევე ვრცელდება მომხმარებლებს შორის ურთიერთობაზე, იმ პირობით, რომ აღნიშნული კომუნიკაცია განხორციელდება სერვისისა და მისი ფუნქციების გამოყენებით, ასევე მესამე მხარის მიერ შემოთავაზებული პროდუქტებისა და სერვისების რეკლამაზე გადახდის სანაცვლოდ.

5.2 გარდა ამისა, მომხმარებელს არ შეუძლია გამოიყენოს რაიმე ავტომატური ან ხელით პროცედურები სერვისის მონაცემების წასაკითხად, შესანახად, დასამუშავებლად, შესაცვლელად, გადაგზავნაში ან სხვაგვარად არასწორად გამოსაყენებლად. არ შეიძლება ელ.ფოსტის გადაღება.

5.3 მომხმარებელს არ შეუძლია სერვისში შეიტანოს ვირუსები, ტროასები და შესაბამისი სკრიპტები და პროგრამები ან მსგავსი მავნე კოდი. ასევე აკრძალულია სპამის ელექტრონული ფოსტის გაგზავნა.

5.4 კერძოდ, ასევე აკრძალულია სხვა მომხმარებლების ან მესამე მხარის პერსონალური მონაცემების გამოქვეყნება, გაგზავნა ან სხვაგვარად გადაცემა.

6. ბიულეტენი / რეკლამა

მკაფიო მოთხოვნით EBI gUG მომხმარებელს აგზავნის ელექტრონული ფოსტის საინფორმაციო ბიულეტენს მის ელ. ფოსტაზე შესაბამისი ინტერვალებით, რომელიც შეიცავს სარედაქციო ინფორმაციას EBI gUG-ის შეთავაზების შესახებ (მაგ. ახალი ძირითადი შემოსავალი წილისყრით). გარდა ამისა, EBI gUG იტოვებს უფლებას აცნობოს მომხმარებელს ელფოსტით საკუთარი პროდუქტებისა და მესამე მხარის შეთავაზებების შესახებ. მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა ნებისმიერ დროს გააუქმოს საინფორმაციო ბიულეტენი, მაგალითად, თავად საინფორმაციო ბიულეტენში შესაბამისი ფუნქციის არჩევით ან ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით მისამართზე info@ubi4all.eu.

7. მომხმარებლის გარანტია და პასუხისმგებლობა/განთავისუფლება უკანონო შინაარსთან დაკავშირებით

7.1 მომხმარებელი გარანტიას აძლევს EBI gUG-ს, რომ მას აქვს უფლება და აქვს უფლება გადასცეს უფლებები 6 პუნქტით განსაზღვრული ზომით. მომხმარებელი დამატებით გარანტიას აძლევს EBI gUG-ს, რომ ის არ განათავსებს რაიმე კონტენტს სერვისში, რომლის თემა საკითხი ან შინაარსი არღვევს მე-4, მე-5 და მე-7 მუხლებს.

7.2 მომხმარებელი მხოლოდ პასუხისმგებელია მის მიერ გამოქვეყნებულ ყველა შინაარსზე, ასევე ამისთვის საჭირო ნებისმიერი იურიდიული პოზიციის არსებობაზე. EBI gUG არ ამოწმებს მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებულ შინაარსს.

EBI gUG-ის მიერ ზიანის ანაზღაურების შემდგომი მოთხოვნები უცვლელი რჩება.

8 EBI gUG-ის პასუხისმგებლობა

EBI gUG ძირითადად პასუხისმგებელია საკანონმდებლო რეგულაციების მიხედვით. თუმცა, მოქმედებს ორი შეზღუდვა: თუ მომხმარებლისთვის ზიანის მიყენება გამოწვეულია მონაცემების დაკარგვით, EBI gUG არ არის პასუხისმგებელი ამაზე, რამდენადაც ზიანის თავიდან აცილება შესაძლებელი იქნებოდა მომხმარებლის მიერ ყველა შესაბამისი მონაცემების რეგულარული და სრული სარეზერვო ასლის საშუალებით. მხოლოდ ოდნავ გაუფრთხილებლური ქმედებების ან უმოქმედობის შემთხვევაში, EBI gUG-ის პასუხისმგებლობა ასევე გამორიცხულია კონტრაქტის არატიპიური ან გაუთვალისწინებელი ზიანისთვის, იმ პირობით, რომ ზიანი არ იმოქმედებს სიცოცხლეზე, სხეულსა თუ ჯანმრთელობაზე.

9. მოადგილე აგენტები

EBI gUG იტოვებს უფლებას გამოიყენოს მესამე მხარეები სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესასრულებლად.

10. სარგებლობის პირობების დარღვევა

EBI gUG იტოვებს უფლებას წაშალოს კონტენტი, რომელიც დაუშვებელია ამ გამოყენების პირობების შესაბამისად, ასევე გააფრთხილოს მომხმარებლები ამ პირობების დარღვევის შემდეგ, რათა წაახალისოს მომხმარებლები შეასრულონ თავიანთი ვალდებულებები. გაფრთხილებები და შეჩერებები ეცნობება მომხმარებელს ტექსტური ფორმით. გარდა ამისა, შეიძლება გამოცხადდეს მომხმარებლის ურთიერთობის საგანგებო შეწყვეტა.

11. მომხმარებლის ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1 მომხმარებლის ურთიერთობა შეიძლება შეწყდეს მომხმარებლის მიერ ნებისმიერ დროს, EBI gUG-ის მიერ ორკვირიანი გაფრთხილების ვადით. ორივე მხარე იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება გაფრთხილების გარეშე კარგი მიზეზით. ყოველი შეწყვეტა მოითხოვს ტექსტურ ფორმას, ანუ მინიმუმ ერთ ელ.წერილს.

11.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ მომხმარებლის ყველა მონაცემი წაიშლება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შენახვა არ არის საჭირო სამართლებრივი მიზეზების გამო. ამიტომ ხელახალი გააქტიურება შეუძლებელია.

11.3 თუ EBI gUG გამოუცხადებს მომხმარებელს საგანგებო შეწყვეტას, მომხმარებელს არ შეუძლია ხელახლა დარეგისტრირდეს სერვისზე EBI gUG-ის თანხმობის გარეშე.

გ. პირობები მხარდამჭერებისთვის

1. პრინციპები

1.1 EBI gUG შუამავლობს მხარდამჭერთა შემოწირულობებს ძირითადი შემოსავლის მიმღებებისთვის (ბენეფიციარებისთვის) და აგროვებს შემოწირულობებს თავისი ორგანიზაციული მიზნების განსახორციელებლად.

1.2 მხარდამჭერების ყველა გადახდა (ერთჯერადი გადასახადები, მიმდინარე გადახდები) "ძირითადი შემოსავლის ბანკში" ადმინისტრირებას უკეთებს EBI gUG-ს ნდობით და გამოიყენება დონორების სახელით ექსკლუზიურად ბენეფიციარებისთვის უპირობო ძირითადი შემოსავლის გადასახდელად.

1.3 შემოწირულობები გამოიყენება EBI gUG-ის მიერ ექსკლუზიურად მისი მიზნების განსახორციელებლად.

2. დებულება მხარდამჭერთა გადახდების გამოყენების შესახებ

2.1 მხარდამჭერებს შეუძლიათ გადაწყვიტონ, გადაეცემათ თუ არა მათი ერთჯერადი ან მიმდინარე გადახდები შემოწირულობის სახით EBI gUG-ის მიზნებისთვის, ან საჩუქრად ძირითადი შემოსავლის ბანკში, ან როგორ უნდა გაიყოს გადახდა ორ მიზნებს შორის.

2.2 გამოყენების შესახებ დებულების არარსებობის შემთხვევაში, EBI gUG უფლებამოსილია შეაგროვოს გადახდის 50%-მდე შემოწირულობა. 1.000 € და მეტის გადახდის შემთხვევაში EBI gUG ჰკითხავს მხარდამჭერს, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს გადახდა, თუ შესაძლებელია კონტაქტის დამყარება.

3. გადახდები ბანკში ძირითადი შემოსავლისთვის

3.1 ბანკში გადახდები ძირითადი შემოსავლისთვის ხდება მხარდამჭერის მიერ იმ პირობით და მითითებით, რომ EBI gUG ახორციელებს ამ თანხების ადმინისტრირებას, ყველა სხვა გადახდებთან ერთად ბაზის შემოსავლისთვის, ნდობით და მისი სხვა აქტივებისგან განცალკევებით მხარდამჭერებისა და ფორვარდებისთვის. ისინი მხარდამჭერების მიერ შემოწირულობის სახით უპირობო ძირითადი შემოსავლის მიმღებებს. ტრანსფერი ანონიმურია. EBI gUG არც დონორთა სახელებს გაუმჟღავნებს ბენეფიციარებს და არც ბენეფიციარების სახელებს დონორებს.

3.2 მხარდამჭერები უფლებას აძლევენ EBI gUG-ს, შეარჩიოს მათი შემოწირულობების მიმღებები განმცხადებლებისგან. შერჩევა ამჟამად წილისყრით ხდება.

3.3 მხარდამჭერები უფლებას აძლევენ EBI gUG-ს განსაზღვროს შემოწირულობების ოდენობა. ამჟამად, ძირითადი შემოსავალი 9.600 ევროს შეადგენს თითო მიმღებზე, გადასახდელი 12 თვიური განვადებით თითოეული 800 ევროს ოდენობით.

3.4 შემოწირულობების გადაგზავნისას, პირველ რიგში მიღებული გადახდები ჩაითვლება პირველ გამოყენებად (პირველი შემოსული, პირველი გამომავალი) და თანაბრად ნაწილდება შესაბამისი გადაგზავნის ყველა მიმღებზე.

3.5 მხარდამჭერები უარს ამბობენ პრეტენზიებზე გადახდების დაფარვის შესახებ, რომლებიც ჯერ არ არის გადაგზავნილი ძირითადი შემოსავლის ბანკში. თუ EBI gUG საბოლოოდ შეწყვეტს უპირობო საბაზისო შემოსავლის მინიჭებას, ტრასტში ადმინისტრირებული სახსრების დარჩენილი ნაშთი, რომელიც უფრო მცირეა ბოლო მინიჭებული ძირითადი შემოსავლის ოდენობაზე, შეიძლება გადაეცეს EBI gUG-ს მისი ორგანიზაციული მიზნების მისაღწევად.

3.6 სათანადო გამოყენების მტკიცებულება

EBI gUG-ს ექნება სათანადო ადმინისტრირება და გამოიყენებს აუდიტორის მიერ აუდიტირებული ძირითადი შემოსავლის ბანკში არსებული თანხები და გამოაქვეყნებს აუდიტის შედეგებს თავის წლიურ ანგარიშში.

4. შემოწირულობები

EBI gUG-ისთვის შემოწირულობები გამოყენებული იქნება მხოლოდ კანონიერი მიზნებისთვის. მოთხოვნის შემთხვევაში დონორები მიიღებენ შემოწირულობის ქვითარს („დონაციის მოწმობა“). ძირითადი შემოსავლის მიმღებთათვის გადასაგზავნი შემოწირულობებისთვის შემოწირულობის ქვითარი არ შეიძლება გაიცეს.

დ. საპრიზო გათამაშებაში მონაწილეობის პირობები უპირობო ძირითადი შემოსავლისთვის

1. უფლებამოსილება

1.1 მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა პირს, რომელმაც მიაღწია 16 წელს და რეზიდენტია ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში რეგისტრაციის დროს.

1.2 ყველა პირი, ვინც დარეგისტრირდა საპრიზო გათამაშებაში www.ubi4all.eu-ზე პირადობის მოწმობის მნიშვნელობით სწორი მონაცემებით, დაეთანხმა გამოყენების წესებს და თანხმობა გამოთქვა მონაცემთა დამუშავებაზე, მონაწილეობას მიიღებს მიმდინარე საპრიზო გათამაშებაში. .

1.3 ცალსახად შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ პირებმაც, რომლებსაც არ შეუტანიათ შემოწირულობის ძირითადი შემოსავლის დაფინანსება. შესაბამისად, არანაირი კავშირი არ არის მხარდაჭერასა და გამარჯვების შესაძლებლობას შორის.

1.4 თითოეულ ადამიანს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს გათამაშებაში მხოლოდ ერთხელ ვებგვერდის საშუალებით.

1.5 გათამაშებაში ეფექტური მონაწილეობა მიიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სრული სახელი (ყველა სახელი და გვარი, როგორც მოქმედი პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტზე ან დაბადების მოწმობაში), მონაწილეთა დაბადების თარიღი და ევროკავშირის საცხოვრებელი ქვეყანა სრულად არის შეყვანილი და სწორად სარეგისტრაციო ფორმაში.

1.6 საპრიზო გათამაშებაში მონაწილეობა არ უკავშირდება რაიმე საქონლის შეძენას ან რაიმე სერვისის გამოყენებას.

2. მონაწილეობისგან გამორიცხვა

2.1 მონაწილეობისგან გამორიცხულია პირები, რომლებმაც უკვე მიიღეს ძირითადი შემოსავალი ან რომლებიც უკვე იღებენ ძირითად შემოსავალს ამ პირობების მნიშვნელობით გათამაშების დღეს.

2.2 მონაწილეობის ამ პირობების დარღვევის შემთხვევაში EBI gUG იტოვებს უფლებას გამორიცხოს პირები გათამაშებაში მონაწილეობისგან.

2.3 თუ გათამაშება ან მასში მონაწილეობა კანონით ან სხვა რეგლამენტით აკრძალულია მონაწილეობის ადგილზე, ამ ადგილიდან მონაწილეობა სამწუხაროდ შეუძლებელია.

3. გათამაშების განხორციელება

3.1 გათამაშების თარიღები და თითოეულ შემთხვევაში გათამაშებული ძირითადი შემოსავლების რაოდენობა გამოქვეყნებულია www.ubi4all.eu-ზე.

3.2 გათამაშებები გადაიღება და შემდეგ ხელმისაწვდომი გახდება ონლაინ სანახავად. გათამაშების ზუსტი თარიღი გამოცხადდება www.ubi4all.eu-ზე.

3.3 პრიზების გათამაშება ასევე შეიძლება ნაჩვენები იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომ არხზე (მაგ. YouTube ან ტელევიზორი) პირდაპირი სტრიმინგის საშუალებით და შემდეგ ხელმისაწვდომი გახდეს ონლაინ სანახავად.

3.4 გათამაშებაში მონაწილეობისას ყველა მონაწილე მიიღებს ლატარიის ბილეთის ნომრებს, რომლებიც მათ ეგზავნება ელექტრონული ფოსტით. საჯარო გათამაშებაში, თითოეული გათამაშებული ძირითადი შემოსავლისთვის გენერირდება გამარჯვებული ნომერი. გაიმარჯვეს მონაწილეებმა, რომელთა ბილეთის ნომრები შეესაბამება ერთ-ერთ ამ გამარჯვებულ ნომრებს.

3.5 იურიდიული დახმარება, მაგ., გათამაშების განხორციელებისას სავარაუდო ან ფაქტობრივი შეცდომების გამო, გამორიცხულია.

4. დამუშავება

4.1 გამარჯვებულებს ეცნობებათ ელექტრონული ფოსტით და მათი სრული სახელი და საცხოვრებელი ქვეყანა გამოქვეყნდება ვებგვერდზე www.ubi4all.eu. გამარჯვებულები პირდაპირ ეთანხმებიან გამოქვეყნების ამ ფორმას.

4.2 გამარჯვებულები ვალდებულნი არიან დაამტკიცონ მონაწილეობისთვის მოწოდებული ინფორმაციის (სრული სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი ქვეყანა) სიმართლე. დაბადების თარიღი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი არ გამოქვეყნდება.

4.3 თუ გამარჯვებულები არ უპასუხებენ პრიზის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან სამი კვირის განმავლობაში, მათი მოთხოვნა პრიზზე უქმდება. მონაწილეები პასუხისმგებელნი არიან მოწოდებული ელექტრონული ფოსტის მისამართის სისწორეზე.

4.4 ძირითადი შემოსავალი ირიცხება SEPA-ს გადახდების ზონაში ანგარიშზე გადარიცხვით. ტრანზაქციის ხარჯები ან სხვა საშუალებებით გადარიცხვის საკომისიო ჩამოიჭრება პრიზიდან.

4.5 არ არსებობს უპირობო ძირითადი შემოსავლის გადახდის კანონიერი უფლება და პრიზის შესახებ შეტყობინება არ არის საჭირო.

5 გათამაშების ნაადრევი შეწყვეტა

5.1 EBI gUG იტოვებს უფლებას გააუქმოს ან შეწყვიტოს გათამაშება ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. EBI gUG იყენებს ამ შესაძლებლობას, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ტექნიკური მიზეზების გამო (მაგ. ვირუსები კომპიუტერულ სისტემაში, მანიპულირება ან შეცდომები აპარატურასა და/ან პროგრამულ უზრუნველყოფაში) ან იურიდიული მიზეზების გამო, გათამაშების გათამაშების გამართული გათამაშების გარანტია შეუძლებელია. თუ ასეთი შეწყვეტა გამოწვეული იყო მონაწილის საქციელით, EBI gUG-ს შეუძლია მოითხოვოს ამ პირისგან მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

5.2 ლატარიის ნაადრევად შეწყვეტის შემთხვევაში მონაწილის მოთხოვნების შესრულება და კომპენსაცია გამორიცხულია.

6. პრიზი

6.1 გამარჯვებულები იღებენ უპირობო საბაზისო შემოსავალს, რომელიც გაიცემა ყოველთვიური ოდენობით გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. გათამაშებული ძირითადი შემოსავლის რაოდენობა, თანხა და ვადა გამოცხადდება www.ubi4all.eu-ზე ყოველი გათამაშების წინ.

6.2 გადახდა ხდება თვის დასაწყისში. გადახდის პირველი თვე არის პრიზის მომდევნო თვე, მაგრამ ყველაზე ადრე პირველი თვე პერსონალური მონაცემების წარმატებული გადამოწმებიდან.

6.3 ადამიანს შეუძლია მოიგოს მხოლოდ ერთხელ იმავე გათამაშებაში.

6.4 არავითარ შემთხვევაში არ არსებობს მოგებული თანხის ერთჯერადი გადახდის უფლება.

7 დამატებითი პირობები ინდივიდუალური გათამაშებისთვის

ინდივიდუალური გათამაშების შემდგომი პირობები გამოცხადდება შესაბამისი გათამაშების გამოცხადებით www.ubi4all.eu-ზე.

ე. საბოლოო დებულებები


1. მონაცემთა დაცვა

იხილეთ www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. პასუხისმგებლობა

2.1 გამარჯვებულთა გამოცხადება გარანტიის გარეშეა.

2.2 EBI gUG, როგორც ორგანიზატორი, არ არის პასუხისმგებელი რაიმე ფორმით გათამაშებაში მონაწილეობის ან ინტერნეტ სერვერის მიუწვდომლობის შედეგად გამოწვეული პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზიანისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს გამოწვეულია უხეში დაუდევრობით ან მიზანმიმართული ქმედებით, რომელზეც პასუხისმგებელია ორგანიზატორი.

3. ამ პირობების ცვლილება, მოქმედი კანონმდებლობა

3.1 EBI gUG იტოვებს უფლებას შეცვალოს პირობები ნებისმიერ დროს და მიზეზების გარეშე. ახალი პირობები მომხმარებელს ეგზავნება ელექტრონული ფოსტით.

3.2 გამოყენების ახალი წესები და პირობები ითვლება შეთანხმებულად, თუ მომხმარებელი არ აპროტესტებს მათ მოქმედებას ელ. ფოსტის მიღებიდან ექვსი კვირის განმავლობაში. პროტესტი უნდა იყოს ტექსტის სახით. EBI gUG შეატყობინებს მომხმარებელს ცალ-ცალკე ელფოსტაში წინააღმდეგობის შესაძლებლობის, ვადის და მომხმარებლის უმოქმედობის შედეგების შესახებ. თუ მომხმარებელი წინააღმდეგია, თითოეულ მხარეს აქვს უფლება შეწყვიტოს მომხმარებლის ხელშეკრულება ტექსტური ფორმით, ჩვეულებრივი შეწყვეტისთვის მოქმედი შეტყობინების ვადით.

3.3 პირობების შესწორების შესაძლებლობა ზემოაღნიშნული დებულებების შესაბამისად არ ვრცელდება ცვლილებებზე, რომლებიც გავლენას მოახდენს სერვისის ძირითადი გამოყენების შინაარსზე და ფარგლებს მომხმარებლის საზიანოდ, არც მომხმარებლისთვის ახალი ვალდებულებების შემოღებაზე. რომლებიც ადრე არ იყო მითითებული წესებსა და პირობებში. თუ ამ კუთხით უნდა შეიტანოს ცვლილებები პირობებში, EBI gUG შესთავაზებს მომხმარებლის ურთიერთობის გაგრძელებას ახალ პირობებში.

3.4 სახელშეკრულებო ურთიერთობა EBI gUG-სა და მომხმარებელს/მონაწილეს/აბონენტს შორის, ისევე როგორც ეს პირობები ექსკლუზიურად ექვემდებარება ნიდერლანდების კანონს.

სტატუსი: 11 წლის 2020 ნოემბერი

>