Noteikumi un nosacījumi

Lūdzu, lasiet angļu valodā. Mēs neesam atbildīgi par automātisko tulkojumu tulkošanas kļūdām.

Noteikumi

Vispārīgi "UBI4ALL" lietošanas, dalības un uzņēmējdarbības nosacījumi,
Pakalpojumu sniedzējs: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (turpmāk arī "EBI gUG"), Vācija.

A. Vispārīga informācija

B. EBI gUG tiešsaistes pakalpojuma www.ubi4all.eu lietošanas noteikumi

C. Atbalstītāju nosacījumi

D. Nosacījumi dalībai izlozēs par beznosacījuma pamata ienākumiem

E. Nobeiguma noteikumi

A. Vispārīga informācija

1. Lietošanas noteikumu sniedzējs un apjoms

1.1. Tiešsaistes pakalpojuma "www.ubi4all.eu" (turpmāk saukts arī par "pakalpojumu") nodrošinātājs un tāpēc pakalpojuma lietotāja (turpmāk saukts arī par "lietotāju") līgumpartneris ir EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (turpmāk saukts arī par "EBI gUG").

1.2. Turpmākajos noteikumos ir ietverti nosacījumi un rīcības noteikumi attiecībā uz pakalpojuma izmantošanu, atbalstu, kā arī dalību izlozēs, un tie ir saistoši visiem juridiskajiem darījumiem un darbībām, kas līdzīgas juridiskiem darījumiem, kuri tiek veikti starp EBI gUG un lietotāju . Turklāt noteikumi un nosacījumi regulē lietotāju savstarpējās attiecības, ciktāl tas attiecas uz mijiedarbību un saziņu pakalpojumā un ar tā starpniecību.

2. Papildu nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi tiek papildināti ar noteikumiem un nosacījumiem individuālām balvu izlozēm, kas publicēti vietnē www.ubi4all.eu.

3. Legalizētā valoda

EBI gUG tiešsaistes pakalpojums tiek publicēts angļu valodā. Tas nodrošina arī tulkojumu citās valodās, izmantojot GTranslate Inc. automātisku tulkojumu. Juridisku apsvērumu dēļ likumīgs ir tikai oriģinālteksts angļu valodā. EBI gug neuzņemas atbildību par GTranslate Inc. tulkoto saturu. 

b. Tiešsaistes pakalpojuma ubi4all.eu lietošanas noteikumi

1. Pakalpojuma izmantošana

1.2. Pakalpojuma izmantošana ("sērfošana") parasti ir atļauta visiem cilvēkiem. Aktīva izmantošana jo īpaši ietver reģistrēšanos Beznosacījuma pamatienākumu izlozei, kas izlozes laikā ir atļauta tikai personām, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu un dzīvo kādā no Eiropas valstīm.

2. Projektu/aizliegto projektu pārtraukšana

2.1. Lietotājam ir pienākums pret EBI gUG nepublicēt saturu, kas ir nelegāls vai nelegāls saturs, vai jebkāda iemesla dēļ, ko nedrīkst veikt vai reklamēt Vācijā vai tikai ar noteiktiem nosacījumiem. Ņemot to vērā, jo īpaši projekti, kas un/vai to saturs ietilpst šādās kategorijās, ir nepieņemami:

 • propagandas līdzekļi Vācijas likuma izpratnē un projekti, kas satur vai atsaucas uz antikonstitucionālu organizāciju pazīmēm;
 • projekti, kuru saturs un / vai mērķi ir vērsti pret brīvu demokrātisku kārtību vai starptautiskas sapratnes ideju;
 • projekti, kuru saturs cilvēkus diskriminē pēc viņu izcelsmes, izskata, spējām, seksuālās orientācijas, dzimuma, sociālās izcelsmes vai vecuma;
 •  projekti, kas attēlo vai atsaucas uz nežēlīgām vardarbības darbībām pret cilvēkiem vai dzīvniekiem tādā veidā, kas glorificē vai trivializē šādus vardarbības aktus vai kas attēlo darbības nežēlīgo vai necilvēcīgo raksturu tādā veidā, kas aizskar cilvēka cieņu;
 • karu slavinošas operācijas;
 •  projekti, kuru saturs vai saturs aizskar cilvēka cieņu, jo īpaši attēlojot vai aprakstot cilvēkus, kuri mirst vai mirst, vai kuri ir vai ir pakļauti nopietnām fiziskām vai garīgām ciešanām, pie kam reāls notikums tiek attēlots bez likumīgas likumības. interese par šo attēlojuma vai ziņošanas veidu; piekrišana nav nozīmes;
 •  projekti, kas pārkāpj vai, iespējams, pārkāpj Ieroču likumu;
 •  projekti, kas attēlo vai apraksta bērnus vai jauniešus nedabiskās uz dzimumu balstītās pozās, kas ir pornogrāfiskas, it īpaši, ja tās ietver vardarbību, bērnu vai jauniešu seksuālu izmantošanu vai cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, kā arī saturu, kas paredzēts citiem iemeslu dēļ tiek pārkāpti jauniešu aizsardzības noteikumi; tas attiecas arī uz projektiem, kas pat atsaucas uz šādu saturu un / vai mērķiem vai norāda uz tiem;
 •  projekti, kuros tiek reklamētas spēles, kurām nepieciešama valsts atļauja, vai kas saistītas vai reklamē ķēdes burtus, piramīdas shēmas, derības vai ar tām saistītus jautājumus;
 • projekti, kas ir apvainojoši, apmelojoši vai citādi aizskaroši un / vai kuros ir rasistiskas, antisemītiskas, islāma tendences;
 •  Tiks veikti projekti, kas pārkāpj tiesības uz privātās dzīves un intīmās sfēras aizsardzību, kā arī tiesības uz savu tēlu un / vai draud vai citādi jebkādā veidā izdara vai izdarītu spiedienu uz citiem;

Lietotājam, ņemot vērā šo 2.1. Punktu, ir pienākums pārbaudīt projektus, kurus viņš plāno pārtraukt.

3. Noteikumi citam lietotāja saturam/lietotāju fotogrāfijām

3.1. Sadaļas noteikumi pilnībā attiecas uz visu saturu, ko lietotājs ievieto pakalpojumā, ti, jo īpaši uz tekstiem un attēliem.

3.2. Lietotājam īpaša uzmanība jāpievērš trešo personu autortiesībām un papildu autortiesību pozīcijām, ja viņš pats nav attiecīgā satura autors.

4. Satura lietošanas tiesības

4.1 Lietotājs, kurš ievieto saturu pakalpojumā, piešķir EBI gUG pārsūtāmām vienkāršām, telpiskām un laika neierobežotām satura lietošanas tiesībām tiktāl, ciktāl tas nepieciešams pakalpojuma darbībai.

4.2 Ņemot vērā iepriekš minēto, lietotājs īpaši piešķir EBI gUG tiesības padarīt attiecīgo saturu tehniski pieejamu dienestam izguves nolūkā un veikt nepieciešamās reprodukcijas (saglabājot serveros utt.). Turklāt lietotājs piešķir EBI gUG tiesības rediģēt saturu, lai varētu to labāk parādīt vietnē. Turklāt EBI gUG ir tiesības padarīt saturu publiski pieejamu pakalpojuma ietvaros, nosūtīt un citādi publiski reproducēt saturu, tajā skaitā jo īpaši padarot saturu pieejamu vai nosūtot, pārsūtot saturu uz fiksētajiem vai mobilajiem termināliem citiem lietotājiem automatizētu abonēšanas pakalpojumu (push pakalpojumu) vai izguves pakalpojumu (pull pakalpojumu) ietvaros (piemēram, izmantojot apraidi, RSS plūsmu, Atom plūsmu, XML saskarni vai citas tehnoloģijas). Ar apraides tiesībām saprot jo īpaši tiesības reproducēt pakalpojuma saturu, nepārtraukti pārsūtot datus (straumējot), ieskaitot iespēju sakārtot straumi tā, lai datu pārraidi varētu saglabāt saņēmējs.

5. Komerciāla izmantošana / cita nepareiza rīcība

5.1 Pakalpojums ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lietošana komerciāliem un / vai uzņēmējdarbības mērķiem nav atļauta. Tas jo īpaši attiecas uz jebkāda veida preču vai pakalpojumu piedāvāšanu par samaksu vai uzaicinājumu iesniegt atbilstošu piedāvājumu, kā arī pievienotās vērtības pakalpojumu numuru (it īpaši 0900 numuru) vai pievienotās vērtības SMS numuru (Premium SMS) nosaukšanu. Pakalpojuma darbības jomā. Šis aizliegums tāpat attiecas uz attiecībām starp lietotājiem, ja attiecīgā komunikācija tiek veidota, izmantojot Pakalpojumu un tā funkcijas, kā arī trešo personu piedāvāto produktu un pakalpojumu reklamēšanai par samaksu.

5.2 Turklāt Lietotājs nedrīkst izmantot nekādas automātiskas vai manuālas procedūras, lai lasītu, uzglabātu, apstrādātu, mainītu, pārsūtītu vai kā citādi ļaunprātīgi izmantotu Pakalpojuma datus. Nevienu e-pastu nedrīkst pārtvert.

5.3 Lietotājs nedrīkst ieviest Pakalpojumā vīrusus, Trojas zirgus un atbilstošus skriptus, programmas vai līdzīgu ļaunprātīgu kodu. Aizliegts arī sūtīt surogātpasta vēstules.

5.4 Jo īpaši ir aizliegta arī citu lietotāju vai trešo personu personas datu publicēšana, sūtīšana vai cita veida pārsūtīšana.

6. Biļetens / reklāma

Pēc skaidra pieprasījuma EBI gug nosūta lietotājam e-pasta biļetenu uz viņa e-pasta adresi ar atbilstošiem intervāliem, kurā ir redakcionāla informācija no EBI gUG piedāvājuma un par to (piemēram, ka izlozē tiek iegūti jauni pamatienākumi). Turklāt EBI gUG patur tiesības pa e-pastu informēt lietotāju par saviem produktiem un trešo personu piedāvājumiem. Lietotājam ir iespēja jebkurā laikā atteikties no biļetena abonēšanas, piemēram, izvēloties atbilstošo funkciju pašā biļetenā vai nosūtot e-pastu uz info@ubi4all.eu.

7. Lietotāja/izlaiduma garantija un atbildība attiecībā uz nelegālu saturu

7.1. Lietotājs garantē EBI gUG, ka viņam ir tiesības un viņš var nodot tiesības tādā apjomā, kā noteikts 6. klauzulā. Lietotājs papildus garantē EBI gUG, ka viņš / viņa neievietos pakalpojumā saturu, kura priekšmets viela vai saturs pārkāpj 4., 5. un 7. klauzulu.

7.2. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu viņa ievietoto saturu, kā arī par jebkādu tam nepieciešamo juridisko pozīciju esamību. EBI gug nepārbauda lietotāja ievietoto saturu.

Visas turpmākās EBI gUG prasības par zaudējumu atlīdzību netiek ietekmētas.

8 EBI grupas atbildība

EBI gug galvenokārt ir atbildīgs saskaņā ar tiesisko regulējumu. Tomēr tiek piemēroti divi ierobežojumi: Ja datu zaudēšanas rezultātā tiek nodarīts kaitējums lietotājam, EBI gUG par to nav atbildīgs, ciktāl no bojājumiem būtu iespējams izvairīties, ja lietotājs regulāri dublētu visus attiecīgos datus. Tikai nedaudz nolaidīgas darbības vai bezdarbības gadījumā EBI gUG atbildība nav izslēgta arī par līgumam netipiskiem vai neparedzamiem zaudējumiem, ja kaitējums neietekmē dzīvību, ķermeni vai veselību.

9. Vietējie aģenti

EBI gUG patur tiesības izmantot trešās personas, lai izpildītu līgumsaistības.

10. Lietošanas noteikumu pārkāpumi

EBI gUG patur tiesības dzēst saturu, kas nav pieļaujams saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem, kā arī brīdināt lietotājus par šo lietošanas noteikumu pārkāpumiem, lai mudinātu lietotājus ievērot savas saistības. Brīdinājumi un apturēšana tiek paziņoti lietotājam teksta formā. Turklāt var tikt izteikta ārkārtas lietotāja attiecību izbeigšana.

11. Lietotāja līguma izbeigšana

11.1 Lietotājs var pārtraukt lietotāja attiecības jebkurā laikā, izmantojot EBI gUG ar divu nedēļu paziņojuma periodu. Abas puses patur tiesības pamatota iemesla dēļ lauzt līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Katram pārtraukumam ir nepieciešama teksta forma, ti, vismaz viens e-pasts.

11.2 Pēc līguma izbeigšanas visi lietotāja dati tiks dzēsti, ja vien uzglabāšana nav nepieciešama juridisku iemeslu dēļ. Tāpēc atkārtota aktivizēšana nav iespējama.

11.3. Ja EBI gUG paziņo lietotājam par ārkārtas izbeigšanu, lietotājs nedrīkst pārreģistrēties pakalpojumā bez EBI gUG piekrišanas.

C. Atbalstītāju nosacījumi

1. Principi

1.1. EBI gUG starpniecību atbalsta atbalstītāju ziedojumus pamata ienākumu saņēmējiem (saņēmējiem) un vāc ziedojumus tā organizatorisko mērķu īstenošanai.

1.2. Visus atbalstītāju maksājumus (vienreizējie maksājumi, kārtējie maksājumi) "pamata ienākumu katlā" uzticībā pārvalda EBI GUG, un tie tiek izmantoti ziedotāju vārdā tikai beznosacījuma pamata ienākumu izmaksai saņēmējiem.

1.3 Ziedojumus EBI gUG izmanto tikai tā mērķu sasniegšanai.

2. Noteikums par atbalstītāju maksājumu izlietojumu

2.1. Atbalstītāji var izlemt, vai viņu vienreizējie vai notiekošie maksājumi jāpiešķir kā ziedojums EBI GUG vajadzībām vai kā dāvana pamata ienākumu katlam, vai kā maksājums jāsadala starp diviem mērķiem.

2.2. Ja nav noteikumu par izmantošanu, EBI gUG ir tiesības iekasēt līdz 50% no maksājuma kā ziedojumu. Maksājumu 1.000 € un vairāk gadījumā EBI gUG jautās atbalstītājam, kā maksājums tiks izmantots, vai ir iespējams sazināties.

3. Iemaksas pamatienākumu katlā

3.1. Iemaksājumus katlā par pamatienākumiem veic atbalstītājs ar nosacījumu un norādījumu, ka EBI gUG pārvalda šos līdzekļus kopā ar visiem pārējiem maksājumiem pamata ienākumu katlā uzticībā un atsevišķi no citiem aktīviem atbalstītājiem un uzbrucējiem tos beznosacījuma pamata ienākumu saņēmējiem kā atbalstītāju ziedojumus. Pārsūtīšana ir anonīma. EBI gug neatklās ziedotāju vārdus saņēmējiem, nedz saņēmēju vārdus ziedotājiem.

3.2 Atbalstītāji pilnvaro EBI gUG no pretendentiem atlasīt savu ziedojumu saņēmējus. Pašlaik atlase notiek, izlozējot.

3.3. Atbalstītāji pilnvaro EBI gUG noteikt ziedojumu summu. Šobrīd izlozes kārtībā tiek aprēķināti pamatienākumi 9.600 EUR vienam saņēmējam, kas maksājami 12 ikmēneša maksājumos pa 800 € katram.

3.4. Pārsūtot ziedojumus, tiek uzskatīts, ka vispirms saņemtie maksājumi tiek izmantoti vispirms (pirmais ienāk, pirmais iznāk) un tiek vienādi sadalīti visiem attiecīgā pārsūtījuma saņēmējiem.

3.5 Atbalstītāji atsakās no prasījumiem atmaksāt maksājumus, kas vēl nav pārsūtīti uz pamata ienākumu katlu. Ja EBI GUG beidzot pārtrauc piešķirt beznosacījuma pamata ienākumus, atlikušo uzticībā pārvaldīto līdzekļu atlikumu, kas ir mazāks par pēdējo piešķirto pamata ienākumu summu, var piešķirt EBI GUG, lai īstenotu tā organizatoriskos mērķus.

3.6 Pareizas lietošanas pierādījums

EBI gUG būs pareiza līdzekļu pārvaldīšana un izmantošana pamata ienākumu katlā, kuru pārbaudīs revidents, un revīzijas rezultātus publicēs savā gada pārskatā.

4. Ziedojumi

Ziedojumi EBI gUG tiks izmantoti tikai likumā noteiktajiem mērķiem. Pēc pieprasījuma ziedotāji saņems ziedojuma kvīti. Par ziedojumiem pārsūtīšanai pamatienākumu saņēmējiem nevar izsniegt ziedojuma čeku.

d. Nosacījumi dalībai balvu izlozēs beznosacījuma baSic ienākumiem

1 Atbilstība

1.1. Piedalīties var visas personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu un reģistrācijas brīdī dzīvo kādā no Eiropas valstīm.

1.2. Visas personas, kuras reģistrējušās balvu izlozē vietnē www.ubi4all.eu ar pareiziem datiem personas apliecības izpratnē, ir piekritušas lietošanas noteikumiem un devušas piekrišanu datu apstrādei, piedalīsies pašreizējā balvu izlozē .

1.3. Nepārprotami var piedalīties arī cilvēki, kuri nav ziedojuši ziedojumus pamata ienākumu finansēšanai. Tāpēc nav nekādas saiknes starp atbalstu un iespēju laimēt.

1.4 Katra persona var izlozē piedalīties tikai vienu reizi, izmantojot tīmekļa vietni.

1.5. Efektīva dalība izlozē tiek dota tikai tad, ja ir pilnībā un pareizi ievadīts pilns vārds (visi vārdi un uzvārdi, kā norādīts derīgā oficiālā personu apliecinošā dokumentā vai dzimšanas apliecībā), dalībnieku dzimšanas datums un dzīvesvietas valsts. reģistrācijas veidlapā.

1.6 Piedalīšanās balvu izlozē nav saistīta ar preču pirkšanu vai pakalpojumu izmantošanu.

2. Izslēgšana no dalības

2.1. Cilvēki, kuri jau ir saņēmuši pamata ienākumus vai kuri jau saņem pamatienākumus šo nosacījumu izpratnē izlozes dienā, tiek izslēgti no dalības.

2.2. Ja tiek pārkāpti šie dalības nosacījumi, EBI gUG patur tiesības izslēgt personas no dalības izlozēs.

2.3. Ja izloze vai dalība tajā ir aizliegta dalības vietā ar likumu vai citiem noteikumiem, diemžēl dalība no šīs vietas nav iespējama.

3. Izlozes īstenošana

3.1. Izložu datumi un izlozēto pamatienākumu skaits katrā gadījumā tiek paziņots www.ubi4all.eu vai nosūtot lietotājam pa pastu.

3.2. Izlozes tiks filmētas un pēc tam pieejamas tiešsaistē skatīšanai. Precīzs izlozes datums tiks paziņots www.ubi4all.eu vai nosūtot lietotājam pa pastu.

3.3. Balvu izlozes var arī parādīt tiešraidē publiski pieejamā kanālā (piemēram, YouTube vai TV) un pēc tam padarīt tās pieejamas apskatei tiešsaistē.

3.4 Piedaloties izlozē, visi dalībnieki saņems loterijas biļešu numurus, kas viņiem tiks nosūtīti pa e-pastu. Publiskajā izlozē katram laimētajam ienākumam tiek ģenerēts laimests. Uzvarējuši dalībnieki ar biļešu numuriem, kas atbilst vienam no šiem laimesta numuriem.

3.5. Tiesiskais regulējums, piemēram, iespējamu vai faktisku izlozes izpildes kļūdu dēļ, ir izslēgts.

4. Apstrāde

4.1 Uzvarētāji tiks informēti pa e-pastu. Viņu vārds un dzīvesvietas valsts tiks publicēta vietnē www.ubi4all.eu un citos UBI4ALL kontrolētos kanālos. Uzvarētāji skaidri piekrīt šādam publicēšanas veidam.

4.2 Uzvarētājiem ir jāpierāda, ka informācija par dalību (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas valsts) ir patiesa. Dzimšanas datums un e-pasta adrese netiks publicēta.

4.3. Ja uzvarētāji neatbild trīs nedēļu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par balvu, viņu prasība uz balvu zaudē spēku. Dalībnieki ir atbildīgi par norādītās e-pasta adreses pareizību.

4.4 Pamata ienākumus izmaksā ar pārskaitījumu uz kontu SEPA maksājumu zonā. Darījuma izmaksas vai maksa par pārskaitījumu citā veidā tiks ieturētas no balvas.

4.5. Nekādas juridiskas tiesības uz Beznosacījuma pamata ienākuma izmaksu nav nepieciešamas, un balva nav jāpaziņo.

5 Izlozes priekšlaicīga pārtraukšana

5.1 EBI gUG patur tiesības anulēt vai izbeigt izlozi jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. EBI gug izmanto šo iespēju, jo īpaši tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, vīrusi datorsistēmā, manipulācijas vai kļūdas aparatūrā un / vai programmatūrā) vai juridisku iemeslu dēļ nevar garantēt izlozes pareizu izpildi. Ja šādu izbeigšanu izraisīja dalībnieka uzvedība, EBI gug var pieprasīt no šīs personas nodarīto kaitējumu.

5.2. Izlozes priekšlaicīgas pārtraukšanas gadījumā dalībnieka izpildes un kompensācijas prasības netiek ņemtas vērā.

6. Balva

6.1 Uzvarētāji saņem Beznosacījuma pamatienākumu, kas tiek piešķirts ikmēneša summās uz noteiktu laiku. Izlozēto pamatienākumu skaits, summa un termiņš tiks paziņots www.ubi4all.eu vai nosūtot lietotājam pa pastu pirms katras izlozes.

6.2 Maksājums tiek veikts mēneša sākumā. Pirmais maksājuma mēnesis ir nākamais balvas mēnesis, bet ne ātrāk kā pirmais mēnesis pēc veiksmīgas personas datu pārbaudes.

6.3. Tajā pašā izlozē persona var laimēt tikai vienu reizi.

6.4 Nekādā gadījumā nav tiesību uz laimesta summas vienreizēju samaksu.

7 Papildu nosacījumi atsevišķām izlozēm

Papildu nosacījumi atsevišķām izlozēm tiks paziņoti, izsludinot attiecīgo izlozi www.ubi4all.eu vai nosūtot lietotājam pa pastu.

e. Nobeiguma noteikumi


1. Datu aizsardzība

Skatiet www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. Atbildība

2.1. Uzvarētāju paziņošana nav garantija.

2.2. EBI gug kā organizators nekādā veidā nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies piedalīšanās izlozē vai interneta servera nepieejamībā, ja vien tas nav noticis rupjas nolaidības vai apzinātas rīcības dēļ, par kuru atbild organizators.

3. Šo nosacījumu grozījumi, piemērojamie tiesību akti

3.1. EBI gUG patur tiesības mainīt nosacījumus jebkurā laikā un nepamatojot. Jaunie nosacījumi tiks nosūtīti lietotājam pa e-pastu.

3.2 Tiek uzskatīts, ka jaunie lietošanas noteikumi ir saskaņoti, ja lietotājs sešu nedēļu laikā pēc e-pasta saņemšanas neiebilst pret to spēkā esamību. Iebildumam jābūt teksta formā. EBI gug informēs lietotāju atsevišķi e-pastā par iebildumu iespējamību, lietotāja neaktivitātes termiņu un sekām. Ja lietotājs iebilst, katrai pusei ir tiesības izbeigt lietotāja līgumu teksta formā ar paziņojuma termiņu, kas piemērojams parastajai līguma izbeigšanai.

3.3. Noteikumu un nosacījumu grozīšanas iespēja saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem neattiecas uz izmaiņām, kas ietekmē Pakalpojuma pamatlietošanas saturu un apjomu, kaitējot Lietotājam, kā arī jaunu pienākumu ieviešanai Lietotājam kas iepriekš nebija noteikti Noteikumos un nosacījumos. Ja šajā ziņā būtu jāveic izmaiņas nosacījumos, EBI gUG piedāvās lietotāja attiecību turpināšanu saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem.

3.4. Līgumattiecības starp EBI gUG un lietotāju/dalībnieku/abonentu, kā arī uz šiem nosacījumiem attiecas tikai Vācijas tiesību akti.

Statuss: 07. gada 2022. jūlijs

>