На 20 септември 2021 година го извлекувавме вториот европски UBI за една година и ...

Прочитај повеќе