Помогнете ни да го финансираме безусловниот основен приход

...и така дознајте го влијанието на UBI во Европа!

Откако ќе се соберат 9600 €, го лотализираме и плаќаме 800 € месечно. Нема прикачени жици! Така, европските жители можат да го тестираат UBI една година и да ни кажат за неговото влијание.

  Може да донирате и рачно со банкарски трансфер до
EBI Politische Teilhabe во Европа gUG
IBAN: DE39 4265 1315 0000 0948 47
Цел: UBI4ALL


>