Rok 2020 bol pre obhajcov UBI veľmi rušným rokom. Téma ...

Prečítajte si viac

Ktorých svetovo známych ľudí poznáte a ktorí podporujú bezpodmienečný základný príjem? Nemyslím ...

Prečítajte si viac

Čo je bezpodmienečný základný príjem? Položili ste si niekedy otázku „Čo by ...

Prečítajte si viac

Zadajte svoje teČo zatiaľ vieme o bezpodmienečnom základnom príjme (UBI)? S ...

Prečítajte si viac