Zásady ochrany osobných údajov

Prečítajte si prosím v anglickom jazyku. Automatický preklad tu nefunguje adekvátne.

My v UBI4ALL rešpektujeme, vážime si a chránime osobné údaje všetkých jednotlivcov, ktorí s nami komunikujú. Na tejto stránke nájdete podrobné informácie o tom, aké údaje o vás môžeme získať a ako s vašimi údajmi nakladáme. UBI4ALL je služba EBI Politische Teilhabe v Europa gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), Handelsregisternummer HRB 13163 NP.

Zásady

Naše hlavné zásady pri zaobchádzaní s osobnými údajmi sú:

 • Nezhromažďujeme viac údajov, ako je nevyhnutne potrebné na daný účel.
 • Údaje používame iba na účely, na ktoré boli zhromaždené.
 • Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám.
 • Sledujeme všetky procesy, prostredníctvom ktorých získavame osobné údaje.
 • Zabezpečujeme, aby boli zavedené ďalšie kontroly finančných informácií.
 • Ak chcete vedieť, môžeme vás kedykoľvek informovať o tom, aké údaje o vás uchovávame.
 • Na vašu žiadosť odstránime osobné informácie, ktoré sme o vás zhromaždili.
 • Všetci zamestnanci a dobrovoľníci v UBI4ALL, ktorí majú prístup k vašim údajom, chápu, že je dôležité, aby vaše informácie boli neustále v bezpečí a sú povinní podpísať s UBI4ALL dohodu o dôvernosti údajov.

Dbáme na to, aby boli zavedené vhodné fyzické, technické a ľudské kontroly, aby sme sa uistili, že sa o vaše informácie staráme správne. Chceli by sme však upozorniť, že hoci sa snažíme chrániť vaše súkromie, spoločnosť UBI4ALL nemôže zaručiť 100% bezpečnosť informácií zdieľaných s nami prostredníctvom internetu. Niektoré spôsoby výmeny údajov online - napríklad nezašifrované e-maily - môžu vždy byť zachytené tretími stranami bez vášho vedomia alebo vedomia. Preto vždy, keď nám posielate informácie, robíte tak na svoje vlastné riziko. Keď dostaneme vaše údaje, vynakladáme maximálne úsilie, aby sme sa pokúsili zaistiť ich bezpečnosť v našich systémoch.

Nemôžeme byť zodpovední za zásady ochrany osobných údajov a postupy iných webových stránok, aj keď k nim pristupujete pomocou odkazov z našich webových stránok a odporúčame vám skontrolovať zásady každej navštívenej stránky.

Niekedy môžeme preniesť informácie, ktoré ste poskytli, poskytovateľovi služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) - ktorý môže zahŕňať krajinu, ktorá nemá rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ / EHP. Za týchto okolností podnikáme všetky primerané kroky na zaistenie bezpečnosti a ochrany vašich informácií, ako je stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, vrátane dodržiavania dohody o ochrane súkromia medzi EÚ a USA.

Európska iniciatíva občanov

Európska občianska iniciatíva za bezpodmienečný základný príjem (ECI-UBI) je vybavovaná Európskou úniou. Ich vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://europa.eu/citizens-initiative/privacy-policy_en

Spravodaj a informačné správy

Na rôznych miestach našej webovej stránky sa môžete prihlásiť na odber nášho bulletinu. Zvyčajne vás požiadame iba o vašu e-mailovú adresu. V niektorých prípadoch môžeme tiež požiadať o vaše meno a krajinu, aby sme prispôsobili vašu komunikáciu s vami. Tieto informácie použijeme iba na to, aby sme vám zasielali bulletin e-mailom. Vaša registrácia nadobudne účinnosť až potom, čo ju overíte kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maile, ktorý potom pošleme na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali (postup prihlásenia sa).

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v sekcii päty ktoréhokoľvek z bulletinov, ktoré ste od nás dostali.

Na šírenie nášho bulletinu, aktualizácií kampaní a informačných e-mailov našim členom používame online nástroj “SendinBlue “. Pozrite sa na ich podmienky používania.

Na zlepšenie kvality spravodajcov, ktoré vám zasielame, a na zvýšenie ich informovanosti, môžeme využiť funkciu sledovania služby SendinBlue. Toto nám umožňuje zistiť, kedy ste otvorili konkrétny informačný bulletin a či ste klikli na niektorý z odkazov v tomto vestníku. K týmto informáciám má prístup iba veľmi malá skupina v našom tíme a my tieto poznatky nezdieľame v rámci celej organizácie UBI4ALL ani s tretími stranami (inak ako napríklad vo forme anonymizovaných súhrnných štatistík).


Dary

Aby sme mohli spracovávať dary a zbierať finančné prostriedky pre tombola, používame nástroje tretích strán. Prostredníctvom nich môžete byť požiadaní o poskytnutie údajov, ktoré vás identifikujú ako darcu a účel vášho daru. Možno budete potrebovať ďalšie informácie, aby vám poskytli potvrdenie. K týmto údajom má prístup iba Pokladník, jeho asistent (asistenti) a náš účtovník, a to výlučne na účely súvisiace s účtovníctvom a plnením našich informačných povinností voči holandským daňovým úradom. V budúcnosti by sme mohli požiadať externých poskytovateľov účtovných služieb, aby nám pomohli pri plnení našich účtovných povinností. V takom prípade by sme s nimi mohli zdieľať údaje z týchto transakcií za podmienok prísnej dôvernosti a nezverejnenia.

V súčasnosti využívame nasledujúce služby spracovania platieb:

 1. Nástroj na spracovanie transakcií „Prúžok“. Pozrite sa na ich oznámenie o ochrane osobných údajov.
 2. Nástroj „PayPal“. Pozrite sa na ich Zásady ochrany osobných údajovPrávne dohody.

 

Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia, aby sme vám pomohli lepšie využívať naše webové stránky. Súbory cookie robia veľa rôznych vecí, napríklad umožňujú nám prispôsobiť webovú stránku vašim požiadavkám, odhadnúť počet návštevníkov našej stránky vrátane zdroja a vzorov týkajúcich sa tejto premávky, pochopiť, ako návštevníci stránku používajú, a ako môžeme vylepšiť táto skúsenosť.

 

Nástroje tretích strán

Niektoré z nástrojov tretích strán, ktoré sme vložili do niektorých našich stránok, môžu používať súbory cookie na zhromažďovanie anonymných informácií o vás. Ak ste prihlásení do svojho účtu u týchto poskytovateľov služieb (zoznam nižšie), môžu byť informácie o vašej návšteve našej webovej stránky spojené s informáciami o vašom profile. UBI4ALL nemá prístup k týmto údajom. Ak chcete zabrániť iným službám zaznamenávať údaje o vašej návšteve webovej stránky UBI4ALL, pred návštevou našej stránky sa nezabudnite odhlásiť zo svojho profilu.

V súčasnosti používame na niektorých stránkach našej webovej stránky nástroje nasledujúcich poskytovateľov tretích strán:

 • Na niektoré z našich stránok sme vložili mapy a formuláre poskytnuté používateľom Google LLC. V niektorých prípadoch môžeme odkazovať aj na dokumenty uložené na serveroch spoločnosti Google. Vo veľmi zriedkavých prípadoch (napr. Prihlásenie sa na udalosti alebo iné aktivity organizované UBIE) môžeme na zhromažďovanie osobných údajov použiť Formuláre Google. Prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google..
 • Na niektoré stránky sme vložili videá z YouTube, služba spoločnosti Google LLC. Pozrite si Google pravidlá ochrany osobných údajov pre YouTube.

Upozorňujeme, že ak ste prihlásení do týchto služieb, môžu sledovať vašu návštevu tých našich stránok, na ktorých sú tieto nástroje vložené.

 

Hosting a protokolovanie súborov

Naše webové stránky sú hostené serverom Siteground. SiteGround je holdingom spoločností registrovaných v USA, Veľkej Británii, Bulharsku a Španielsku, ktoré spravujú štyri kancelárie a niekoľko umiestnení v dátových centrách po celom svete. https://www.siteground.com/company

Naše webové stránky sú zložené z tohto nástroja „Wordpress“ Tento nástroj je v súlade so Zmluvnými podmienkami služby Automattic, Materská spoločnosť WordPress.

Všetky naše webové formuláre používajú technológiu SSL („Secure Socket Layer“) na zaistenie bezpečnosti informácií, ktoré nám prenášate.

 

Kontakt pre žiadosti o spracovanie údajov

Vaše osobné informácie o našich systémoch budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné pre príslušnú činnosť, a splníme všetky zákonné alebo regulačné požiadavky. Takto môžeme poskytovať služby alebo informácie, o ktoré ste požiadali, aby sme mohli spravovať váš vzťah s nami, aby sme zabezpečili, že s vami nebudeme komunikovať, ak ste nás požiadali, aby sme zákon nedodržiavali.

Za určitých právnych podmienok máte právo požiadať:

 1. informácie o tom, aké údaje o vás uchovávame
 2. zmeny údajov, ktoré o vás ukladáme
 3. prístup k vašim údajom je obmedzený
 4. mazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame,

Ak chcete požiadať o vyššie uvedené informácie, pošlite e-mail na adresu info@ubi4all.eu

EBI Politische Teilhabe in Europa gUG je nezisková organizácia registrovaná v Nemecku, Hauptstrasse 24, 17291 Uckerfelde.

Proces kontroly

Približne raz ročne, v prípade zmeny právnych požiadaviek alebo zavedenia nových procesov zberu údajov, preskúmame naše zásady ochrany osobných údajov a podľa potreby ich upravujeme.

Táto verzia bola aktualizovaná dňa 20. Novembra 2020.

>