Pogoji uporabe

Prosimo, preberite v angleškem jeziku. Ne odgovarjamo za prevodne napake avtomatskih prevodov.

Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe, udeležbe in pogoji poslovanja "UBI4ALL",
Ponudnik: EBI Politische Teilhabe in Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (v nadaljevanju tudi "EBI gUG"), Nemčija.

A. Splošne informacije

B. Pogoji uporabe spletne storitve www.ubi4all.eu podjetja EBI gUG

C. Pogoji za navijače

D. Pogoji za udeležbo na tombolah za brezpogojni osnovni dohodek

E. Končne določbe

A. Splošne informacije

1. Ponudnik in obseg pogojev uporabe

1.1 Ponudnik spletne storitve "www.ubi4all.eu" (v nadaljnjem besedilu "storitev") in torej pogodbeni partner uporabnika storitve (v nadaljevanju "uporabnik") je EBI Politische Teilhabe v Evropi gemeinnützige Unternehmergesellschaft (v nadaljnjem besedilu "EBI gUG").

1.2 Naslednje določbe vsebujejo pogoje in pravila ravnanja za uporabo storitve, podporo in udeležbo na tombolah in so zavezujoče za vse pravne posle in dejanja, podobna pravnim transakcijam, ki se izvajajo med EBI gUG in uporabnikom. . Poleg tega določila urejajo razmerje med uporabniki med seboj, kar zadeva interakcijo in komunikacijo v storitvi in ​​prek nje.

2. Dodatni pogoji

Ti pogoji so dopolnjeni s pogoji za posamezne nagradne igre, objavljene na www.ubi4all.eu.

3. Legitimni jezik

Spletna storitev EBI gUG je objavljena v angleškem jeziku. Ponuja tudi prevod v druge jezike s samodejnim prevajanjem družbe GTranslate Inc. Iz pravnih razlogov je dovoljeno le izvirno besedilo v angleškem jeziku. EBI gUG ne prevzema odgovornosti za vsebino, prevedeno s strani GTranslate Inc. 

b. Pogoji uporabe spletne storitve ubi4all.eu

1. Uporaba storitve

1.2 Uporaba storitve (»deskanje«) je na splošno dovoljena vsem. Aktivna uporaba vključuje predvsem prijavo na žrebanje Brezpogojnega temeljnega dohodka, ki je v času žrebanja dovoljeno samo osebam, starim 16 let ali več, ki prebivajo v evropski državi.

2. Prekinitev projektov/prepovedani projekti

2.1 Uporabnik se do EBI guG zavezuje, da ne bo objavljal nobene vsebine, ki je nezakonite narave ali nezakonite vsebine ali - iz katerega koli razloga - ki se ne sme izvajati ali oglaševati v Nemčiji ali le pod določenimi pogoji. Glede na to so nedopustni zlasti projekti, ki in/ali njihova vsebina spadajo v naslednje kategorije:

 • propagandna sredstva v smislu nemškega zakona in projekti, ki vsebujejo ali se nanašajo na značilnosti neustavnih organizacij;
 • projekti, katerih vsebina in / ali cilji so usmerjeni proti svobodnemu demokratičnemu redu ali ideji mednarodnega razumevanja;
 • projekti, katerih vsebina diskriminira ljudi na podlagi njihovega izvora, videza, sposobnosti, spolne usmerjenosti, spola, socialnega ozadja ali starosti;
 •  projekti, ki prikazujejo ali se sklicujejo na kruta nasilna dejanja nad ljudmi ali živalmi na način, ki poveličuje ali trivializira taka nasilna dejanja ali ki prikazujejo kruto ali nečloveško naravo tega dejanja na način, ki krši človekovo dostojanstvo;
 • operacije, ki slavijo vojno;
 •  projekti, ki ali katerih vsebina krši človekovo dostojanstvo, zlasti z upodabljanjem ali opisovanjem ljudi, ki so ali so umirali ali so bili ali so bili ali so bili izpostavljeni hudemu fizičnemu ali duševnemu trpljenju, pri čemer se dejanski dogodek prikaže brez zakonitega zanimanje za to obliko upodobitve ali poročanja; privolitev ni pomembna;
 •  projekti, ki kršijo ali naj bi kršili zakon o orožju;
 •  projekti, ki prikazujejo ali opisujejo otroke ali mladostnike v nenaravnih položajih s poudarkom na spolu, ki so pornografski, zlasti če gre za nasilje, spolno zlorabo otrok ali mladih ali spolna dejanja ljudi z živalmi, pa tudi za druge razlogi krši predpise o zaščiti mladih; to velja tudi za projekte, ki se celo nanašajo na to vsebino in / ali cilje;
 •  projekti, ki promovirajo igre, za katere je potrebno dovoljenje države ali ki vključujejo ali oglašujejo verižne črke, piramidne sheme, stave ali z njimi povezane zadeve;
 • projekti, ki so žaljivi, obrekljivi ali kako drugače žaljivi in ​​/ ali kažejo rasistične, antisemitske in protislamske težnje;
 •  Izvajali bi se projekti, ki kršijo pravico do varstva zasebnosti in intimne sfere ter pravico do lastne podobe in / ali grozijo ali kako drugače pritiskajo ali bi kakor koli pritiskali na druge;

Uporabnik je v zvezi s točko 2.1 dolžan preučiti projekte, ki jih namerava ustaviti.

3. Pravila za druge uporabniške vsebine/uporabniške fotografije

3.1 Določbe oddelka 2.1 v celoti veljajo za vso vsebino, ki jo uporabnik da v storitev, tj. Zlasti za besedila in slike.

3.2 Uporabnik mora biti posebej pozoren na avtorske pravice in pomožne avtorske pravice tretjih oseb, če sam ni avtor zadevne vsebine.

4. Pravice uporabe vsebine

4.1 Uporabnik, ki da vsebino v storitev, podeljuje EBI gUG prenosljive preproste, prostorsko in časovno neomejene pravice uporabe vsebine v obsegu, ki je potreben za delovanje storitve.

4.2 V teh okoliščinah uporabnik EBI gUG zlasti daje pravico, da storitvi tehnično omogoči dostop do ustrezne vsebine in izdela potrebne reprodukcije (prihranek na strežnikih itd.). Poleg tega uporabnik EBI gUG podeli pravico do urejanja vsebine, da jo lahko bolje predstavi na spletnem mestu. Poleg tega ima EBI gUG pravico, da v okviru storitve javno objavi vsebino, pošlje in drugače javno reproducira vsebino, pri čemer to vključuje zlasti omogočanje ali dostop do vsebine s prenosom vsebine na fiksne ali mobilne terminale. drugih uporabnikov v okviru avtomatiziranih naročniških storitev (storitve push) ali storitev iskanja (storitve pull) (npr. prek podcastinga, vira RSS, vira Atom, vmesnika XML ali drugih tehnologij). Pravica do predvajanja vključuje zlasti pravico do reprodukcije vsebine v storitvi z neprekinjenim prenosom podatkov (pretakanje), vključno z možnostjo urejanja toka na način, da lahko oddajanje podatkov shrani prejemnik.

5. Komercialna uporaba / drugo neprimerno vedenje

5.1 Storitev je namenjena samo zasebni uporabi. Uporaba v komercialne in / ali poslovne namene ni dovoljena. To velja zlasti za ponudbo blaga ali storitev katere koli vrste proti plačilu ali vabilo k oddaji ustrezne ponudbe ter poimenovanje številk storitev z dodano vrednostjo (zlasti številke 0900) ali številk SMS (Premium SMS) v okviru storitve. Ta prepoved velja na enak način v odnosih med uporabniki, pod pogojem, da se zadevno sporočilo izvaja s pomočjo storitve in njenih funkcij, pa tudi za oglaševanje izdelkov in storitev, ki jih tretje osebe ponujajo proti plačilu.

5.2 Poleg tega uporabnik ne sme uporabljati nobenih samodejnih ali ročnih postopkov za branje, shranjevanje, obdelavo, spreminjanje, posredovanje ali drugačno zlorabo podatkov iz storitve. Nobene e-pošte ni dovoljeno prestreči.

5.3 Uporabnik v storitev ne sme vnašati virusov, trojanskih programov in ustreznih skriptov in programov ali podobne zlonamerne kode. Prepovedano je tudi pošiljanje neželene elektronske pošte.

5.4 Prepovedana je zlasti objava, pošiljanje ali drug prenos osebnih podatkov drugih uporabnikov ali tretjih oseb.

6. Newsletter / Oglaševanje

Na izrecno zahtevo EBI gUG uporabniku v ustreznih časovnih presledkih pošlje e-poštno glasilo, ki vsebuje uredniške podatke iz in o ponudbi EBI gUG (npr. Da se novi osnovni dohodek črpa z žrebom). Poleg tega si EBI gUG pridržuje pravico, da uporabnika po elektronski pošti obvesti o lastnih izdelkih in ponudbah tretjih oseb. Uporabnik se lahko kadar koli odjavi od novic, na primer z izbiro ustrezne funkcije v samem glasilu ali s pošiljanjem e-pošte na info@ubi4all.eu.

7. Jamstvo in odgovornost uporabnika/izdaje glede nezakonitih vsebin

7.1 Uporabnik EBI gUG jamči, da je upravičen in je sposoben prenesti pravice v obsegu, določenem v klavzuli 6. Nadalje EBI gUG jamči, da v storitvi, katere predmet ne bo dajal nobene vsebine vsebina ali vsebina krši določbe 4, 5 in 7.

7.2 Uporabnik je sam odgovoren za vso vsebino, ki jo objavi, kot tudi za obstoj kakršnih koli pravnih položajev, ki so za to potrebni. EBI gUG ne preverja vsebine, ki jo objavi uporabnik.

Nadaljnji odškodninski zahtevki EBI gUG ostanejo nespremenjeni.

8 Odgovornost EGI gUG

EBI gUG je v osnovi odgovoren v skladu s pravnimi predpisi. Vendar veljata dve omejitvi: Če je škoda za uporabnika posledica izgube podatkov, EBI gUG za to ne odgovarja, če bi se škodo izognil z rednim in popolnim varnostnim kopiranjem vseh ustreznih podatkov s strani uporabnika. V primeru le nekoliko malomarnih ravnanj ali opustitev je izključena tudi odgovornost EBI gUG za pogodbeno netipično ali nepredvidljivo škodo, če škoda ne vpliva na življenje, telo ali zdravje.

9. Nadomestni agenti

EBI gUG si pridržuje pravico do uporabe tretjih oseb za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

10. Kršitve pogojev uporabe

EBI gUG si pridržuje pravico do brisanja vsebin, ki so v skladu s temi pogoji uporabe nedopustne, in opozarjanja uporabnikov po kršitvah teh pogojev uporabe, da bi uporabnike spodbudil k izpolnjevanju njihovih obveznosti. Opozorila in začasne ustavitve se uporabniku sporočijo v besedilni obliki. Poleg tega je lahko izrečena izredna prekinitev uporabniškega razmerja.

11. Odpoved uporabniške pogodbe

11.1 Uporabniški odnos lahko prekine uporabnik kadar koli s strani EBI gUG z odpovednim rokom dveh tednov. Obe strani si pridržujeta pravico do odpovedi pogodbe brez predhodnega obvestila iz dobrega razloga. Vsaka odpoved zahteva besedilno obliko, tj. Vsaj eno e-pošto.

11.2 Po odpovedi pogodbe bodo vsi uporabniški podatki izbrisani, razen če je shranjevanje potrebno iz pravnih razlogov. Ponovna aktivacija torej ni mogoča.

11.3 Če EBI gUG uporabniku razglasi izredno odpoved, se uporabnik ne sme znova registrirati za storitev brez soglasja EBI gUG.

C. Pogoji za navijače

1. Načela

1.1 EBI gUG posreduje donacije podpornikom prejemnikom osnovnega dohodka (upravičencem) in zbira donacije za uresničitev svojih organizacijskih namenov.

1.2 Vsa plačila navijačev (enkratna plačila, tekoča plačila) v "lonec za osnovni dohodek" upravlja EBI gUG v zaupanju in se v imenu donatorjev uporabljajo izključno za izplačilo brezpogojnega osnovnega dohodka upravičencem.

1.3 EBI gUG donacije uporablja izključno za uresničitev svojih namenov.

2. Določba o porabi vplačil navijačev

2.1 Podporniki se lahko odločijo, ali bodo njihova enkratna ali tekoča plačila dodeljena kot donacija za namene EBI gUG ali kot darilo denarju za osnovni dohodek ali kako bo plačilo razdeljeno med oba namena.

2.2 Če ni določila o uporabi, je EBI gUG upravičen do 50% plačila zbrati kot donacijo. V primeru plačil v višini 1.000 € in več bo EBI gUG povprašal navijača, kako naj se plačilo uporabi, če je kontakt možno realizirati.

3. Vplačila v lonec za temeljni dohodek

3.1 Vplačila v lonec za osnovni dohodek podpira navijač s pogojem in navodilom, da mora EBI gUG ta sredstva upravljati skupaj z vsemi drugimi plačili v lonec za osnovni dohodek v skrbništvu in ločeno od svojih drugih sredstev za navijače in naprej jih prejemnikom brezpogojnega osnovnega dohodka kot donacije podpornikov. Prenos je anonimen. EBI gUG upravičencem ne bo razkril niti darovalcev niti imen upravičencev.

3.2 Podporniki pooblaščajo EBI gUG, da med prosilci izbere prejemnike njihovih donacij. Trenutno se izbira z žrebom.

3.3 Podporniki pooblastijo EBI gUG, da določi znesek donacij. Trenutno se z žrebom črpa osnovni dohodek 9.600 EUR na prejemnika, plačljiv v 12 mesečnih obrokih po 800 EUR.

3.4 Pri posredovanju donacij se šteje, da so bila najprej prejeta plačila uporabljena prva (prvi vstop, prvi izstop) in enakomerno porazdeljeni med vse prejemnike zadevnih pošiljk.

3.5 Podporniki se odpovedujejo zahtevkom za povračilo plačil, ki še niso bila posredovana v lonec za osnovni dohodek. Če EBI gUG končno preneha podeljevati brezpogojni osnovni dohodek, lahko EBI gUG dodeli preostali znesek skrbniških skladov, ki je manjši od zneska zadnjega odobrenega temeljnega dohodka, za doseganje njegovih organizacijskih namenov.

3.6 Dokazilo o pravilni uporabi

EBI gUG bo imel pravilno upravljanje in uporabo sredstev v loncu za osnovni dohodek, ki ga bo revidiral revizor, in bo rezultat revizije objavil v svojem letnem poročilu.

4. Donacije

Donacije EBI guG bodo uporabljene izključno za zakonsko določene namene. Na zahtevo bodo donatorji prejeli potrdilo o donaciji. Za donacije za posredovanje prejemnikom temeljnega dohodka ni mogoče izdati potrdila o donaciji.

d. Pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah za brezpogojni osnovni dohodek

1. Upravičenost

1.1 Sodelujejo lahko vse osebe, ki so dopolnile 16 let in v času registracije prebivajo v evropski državi.

1.2 V trenutni nagradni igri bodo sodelovale vse osebe, ki so se na nagradno igro prijavile na www.ubi4all.eu s pravilnimi podatki v smislu osebne izkaznice, sprejele pogoje uporabe in soglašale z obdelavo podatkov. .

1.3 Izrecno lahko sodelujejo tudi osebe, ki z donacijami niso prispevale k financiranju osnovnega dohodka. Zato ni nobene povezave med podporo in možnostjo zmage.

1.4 Vsaka oseba lahko sodeluje le enkrat na žrebanju prek spletnega mesta.

1.5 Učinkovito sodelovanje v žrebanju je zagotovljeno le, če so polno in pravilno vneseni polno ime (vsa imena in priimki, kot na veljavnem uradnem osebnem dokumentu ali rojstnem listu), datum rojstva udeležencev in država stalnega prebivališča. v obrazcu za registracijo.

1.6 Sodelovanje v nagradni igri ni povezano z nakupom blaga ali uporabo katere koli storitve.

2. Izključitev iz udeležbe

2.1 Osebe, ki so že prejele osnovni dohodek ali že prejemajo osnovni dohodek v smislu teh pogojev na dan žrebanja, so izključene iz udeležbe.

2.2 V primeru kršitve teh pogojev sodelovanja si EBI gUG pridržuje pravico, da osebe izključi iz udeležbe na tombolah.

2.3 Če je tombola ali sodelovanje na njej z zakonom ali drugimi predpisi na kraju udeležbe prepovedana, udeležba iz tega kraja žal ni mogoča.

3. Izvedba nagradne igre

3.1 Datumi žrebanja in število izžrebanih temeljnih dohodkov v posameznem primeru so objavljeni na www.ubi4all.eu ali po pošti uporabniku.

3.2 Žrebanje bo posneto in nato na voljo na spletu za ogled. Točen datum žrebanja bo objavljen na www.ubi4all.eu ali po elektronski pošti uporabniku.

3.3 Nagradne igre so lahko prikazane tudi v živo v živo na javno dostopnem kanalu (npr. YouTube ali TV) in nato na voljo za ogled prek spleta.

3.4 Pri udeležbi v tomboli bodo vsi udeleženci prejeli številke srečk, ki jim bodo poslane po elektronski pošti. V javni tomboli se ustvari dobitna številka za vsak osnovni dohodek, ki ga želite črpati. Zmagali so udeleženci s številkami vstopnic, ki ustrezajo eni od teh zmagovalnih številk.

3.5 Pravna sredstva, npr. Zaradi domnevnih ali dejanskih napak pri izvedbi tombole, so izključena.

4. Obdelava

4.1 Zmagovalci bodo obveščeni po e-pošti. Njihovo ime in država bivanja bosta objavljena na www.ubi4all.eu in drugih kanalih, ki jih nadzoruje UBI4ALL. Nagrajenci se izrecno strinjajo s to obliko objave.

4.2 Zmagovalci so dolžni dokazati, da so podatki za sodelovanje (polno ime, datum rojstva, država prebivališča) resnični. Datum rojstva in elektronski naslov ne bosta objavljena.

4.3 Če se dobitniki ne odzovejo v treh tednih po prejemu obvestila o svoji nagradi, njihov zahtevek za nagrado poteče. Udeleženci so odgovorni za pravilnost navedenega elektronskega naslova.

4.4 Osnovni dohodek se izplača s prenosom na račun v območju plačil SEPA. Stroški transakcije ali provizije za prenos z drugimi sredstvi se odštejejo od nagrade.

4.5 Zakonska pravica do izplačila brezpogojnega osnovnega dohodka ni in obvestilo o nagradi ni potrebno.

5 Prezgodnja prekinitev tombole

5.1 EBI gUG si pridržuje pravico, da kadar koli prekliče ali prekine žrebanje brez predhodnega obvestila. EBI gUG to možnost izkoristi zlasti, če iz tehničnih razlogov (npr. Virusi v računalniškem sistemu, manipulacija ali napake v strojni in / ali programski opremi) ali iz pravnih razlogov ni mogoče zagotoviti pravilne izvedbe tombole. Če je takšno odpoved povzročilo vedenje udeleženca, lahko EBI gUG zahteva odškodnino za škodo, povzročeno tej osebi.

5.2 Izpolnjeni in odškodninski zahtevki udeleženca v primeru predčasne prekinitve loterije so izključeni.

6. Nagrada

6.1 Zmagovalci prejmejo brezpogojni temeljni dohodek, ki se dodeli v mesečnih zneskih za določeno časovno obdobje. Število, višina in rok izžrebanja temeljnega dohodka bodo objavljeni na www.ubi4all.eu ali po pošti uporabniku pred vsakim žrebanjem.

6.2 Plačilo se izvede na začetku meseca. Prvi mesec izplačila je naslednji mesec nagrade, vendar prvi mesec po uspešnem preverjanju osebnih podatkov.

6.3 Oseba lahko v isti tomboli zmaga le enkrat.

6.4 V nobenem primeru ni upravičeno do enkratnega izplačila zmagovalnega zneska.

7 Dodatni pogoji za posamezne tombole

Nadaljnji pogoji za posamezne nagradne igre bodo objavljeni z objavo posamezne nagradne igre na www.ubi4all.eu ali po elektronski pošti uporabniku.

e. Končne določbe


1. Varstvo podatkov

Glejte www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. Odgovornost

2.1 Razglasitev zmagovalcev ni zagotovljena.

2.2 EBI gUG kot organizator v nobeni obliki ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi udeležbe v tomboli ali nedostopnosti internetnega strežnika, razen če gre za skrajno malomarno ali namerno dejanje, za katerega je odgovoren organizator.

3. Sprememba teh pogojev, veljavna zakonodaja

3.1 EBI gUG si pridržuje pravico, da kadar koli in brez obrazložitve spremeni pogoje. Novi pogoji bodo uporabniku poslani po elektronski pošti.

3.2 Šteje se, da so novi pogoji uporabe dogovorjeni, če uporabnik v šestih tednih od prejema e-pošte ne ugovarja njihovi veljavnosti. Ugovor mora biti v besedilni obliki. EBI gUG bo uporabnika v elektronski pošti ločeno obvestil o možnosti ugovora, roku in posledicah nedejavnosti uporabnika. Če uporabnik ugovarja, ima vsaka stranka pravico odpovedati uporabniško pogodbo v besedilni obliki z odpovednim rokom, ki velja za običajno odpoved.

3.3 Možnost spremembe pogojev v skladu z zgornjimi določbami ne velja za spremembe, ki vplivajo na vsebino in obseg osnovne uporabe storitve v škodo uporabnika, niti za uvedbo novih obveznosti za uporabnika ki prej niso bili določeni v določilih in pogojih. Če bi v zvezi s tem morali spremeniti pogoje, bo EBI gUG ponudil nadaljevanje uporabniškega razmerja pod novimi pogoji.

3.4 Pogodbeno razmerje med EBI gUG in uporabnikom/udeležencem/naročnikom ter ti pogoji so predmet izključno nemškega prava.

Stanje: 07. julij 2022

>