Më 20 shtator 2021 ne hoqëm UBI-në e dytë evropiane për një vit dhe ...

Lexo më shumë