Tyskland är ett av de mest utvecklade länderna i Europa när det gäller socialt ...

Läs mer

Vilka världsberömda personer känner du som stöder ovillkorlig grundinkomst? Jag menar inte ...

Läs mer

Vad är ovillkorlig grundinkomst? Har du någonsin ställt dig själv frågan ”Vad skulle ...

Läs mer

Ange din teVad vet vi hittills om Unconditional Basic Income (UBI)? Med ...

Läs mer