Tyskland är ett av de mest utvecklade länderna i Europa när det gäller socialt ...

Läs mer

Sommaren 2020 nämndes Spanien i tidningarna över hela Europa för att genomföra ...

Läs mer

Vilka världsberömda personer känner du som stöder ovillkorlig grundinkomst? Jag menar inte ...

Läs mer